Ga verder naar hoofdinhoud

Activiteiten plannen en toewijzen

Op het tabblad Overzicht ziet u alle geplande activiteiten onderverdeeld in Werkorders (onderhoudswerkzaamheden) en Controlelijsten (operatorrondes). U kunt deze activiteiten toewijzen aan een groep gebruikers, zoals alle elektriciens, of rechtstreeks aan specifieke gebruikers. U kunt ook een begin- en einddatum voor elke activiteit voorstellen, maar deze worden alleen gebruikt om te sorteren.

Op het tabblad Werkorders worden de werkorders weergegeven die zijn geïmporteerd vanuit een werkbeheertoepassing, zoals SAP. Hier kunt u het volgende doen:

 • Werkorderdetails bekijken, samen met een lijst met taken (bewerkingen) die moeten worden uitgevoerd. Vouw de taak uit om te zien of deze van toepassing is op meerdere assets.
 • Selecteer Maken en toewijzen om een controlelijst te maken op basis van werkordertaken. Wanneer u de controlelijst hebt gemaakt, kunt u het aantal controlelijsttaken uitbreiden om de voortgang te bekijken.
 • Controlelijsten maken op basis van meerdere werkordertaken die relevant zijn voor een veldwerker. Als er nog taken over zijn, kunt u ook nog een andere controlelijst maken. De werkorder blijft in uitvoering totdat de veldwerkers alle taken in de werkorder hebben voltooid.

Op het tabblad Controlelijsten worden terugkerende activiteiten weergegeven die zijn gegenereerd op basis van sjablonen gemaakt op het tabblad Sjablonen. Hier kunt u het volgende doen:

 • De details van controlelijsten bekijken.
 • Controlelijsten toewijzen of opnieuw toewijzen.
 • Controlelijstactiviteiten volgen en voltooien
 • Controlelijsten verwijderen. Als de veldwerker de gegevens verzamelt voordat u de controlelijst verwijdert, worden de gegevens opgeslagen in InField. U kunt de verwijderde controlelijst alleen herstellen via de Cognite API.
tip

Als u tussen locaties wilt schakelen, navigeert u naar Account > *Account beheren* > Locatie selecteren.

Sjablonen maken

Gebruik het tabblad Sjablonen om activiteiten te plannen die de veldwerkers regelmatig uitvoeren, zoals wekelijkse operatorrondes voor installaties. Op het tabblad Sjablonen kunt u het volgende doen:

 • Een sjabloon vullen met velden voor het toevoegen van meetwaarden, controle-items en planningen.
 • InField opdracht geven om dagelijkse controlelijsten te openen voor geselecteerde disciplines en gebruikers.
 • Items groeperen die bij elkaar horen, op basis van assetlocatie, ploegendiensten, enz. Asset 1 en 4 behoren bijvoorbeeld tot de groep Area A, en asset 2 en 3 behoren tot de groep Area B.
 • Voor terugkerende activiteiten, zoals operatorrondes, genereert u identieke controlelijsten op basis van sjablonen voor elk interval waarin u wilt dat de veldwerkers de taken uitvoeren.
opmerking

Houd er bij het maken van een sjabloon rekening mee dat één sjabloon een limiet van 500 taken heeft. Maar u kunt ze beter zo kort mogelijk houden, zodat ze voor veldwerkers overzichtelijker zijn tijdens het werk.

Een sjabloon maken:

 1. Navigeer naar het tabblad Sjablonen en maak een sjabloon.

 2. Voeg taken toe en koppel deze eventueel aan assets.

 3. Optioneel. Geef een gedetailleerde beschrijving of een stapsgewijze instructie voor de taak. Voeg waar nodig koppelingen toe.

 4. Optioneel. Selecteer Toevoegen aan taak en selecteer vervolgens:

  • Numerieke meting als u wilt dat de veldwerkers meetwaarden van apparatuur toevoegen. U kunt de meeteenheid (bijvoorbeeld bar voor drukmetingen) en minimum- en maximumwaarden instellen.
  tip

  InField slaat de metingen op als tijdreeksen in CDF en u kunt de waarden analyseren en de trends ervan bepalen via Charts.

  Als een meetwaarde is verwijderd uit een controlelijst, is deze nog wel beschikbaar als tijdreeks.

  • Controle-item als u aanvullende items om te controleren wilt toevoegen aan de taak. U kunt beschrijven wat er moet gebeuren, alternatieve reacties (actieknoppen) toevoegen en statussen koppelen aan de knoppen. Bijvoorbeeld:
   • Wanneer operators aan de controlelijst werken en de knop met de gekoppelde status OK selecteren, wijzigt de taakstatus in OK.
   • Als er een numerieke meetwaarde is die buiten het bereik is (Niet OK) en er controle-items zijn met de gekoppelde status OK, wijzigt de status in Niet OK (en is dit de essentiële status). U moet alle numerieke meetwaarden en controle-items invullen voordat de status automatisch wijzigt.
  • Planning als u wilt dat de controlelijst regelmatig wordt uitgevoerd (regelmatige intervallen). U kunt instellen dat controlelijsten automatisch worden geopend op specifieke dagen, elke twee weken, twee keer per maand op maandag, één keer per jaar, enz. De initiële begintijd is 06.00 uur in de lokale tijdzone van de computer. U kunt de begintijd wijzigen met intervallen van een half uur.
  • Bericht als u wilt dat de veldwerkers schriftelijk reageren op een aanvraag, vraag, bericht, enz.
  • Voorwaarde als u acties wilt toevoegen die de veldwerkers kunnen uitvoeren, afhankelijk van een taakstatus.
 5. Stel de controlelijst in op Gereed.

Controlelijsten openen

Een controlelijst is een taak of een lijst met taken die is gegenereerd op basis van een sjabloon. Wanneer u een sjabloon maakt, kunt u plannen wanneer een sjabloon of de bijbehorende taken worden geopend, in de vorm van een controlelijst waar veldwerkers aan kunnen werken. U kunt dit op twee manieren doen:

 • Handmatig. Ga naar het tabblad Overzicht > Onderhoud of Sjablonen, selecteer Maken en toewijzen of Controlelijst maken, stel een begin- en einddatum voor en bevestig. De datums worden alleen gebruikt voor het sorteren.
 • Automatisch. Ga naar het tabblad Sjablonen, maak een taak en plan deze in: Toevoegen aan taak > Plannen. De taak wordt automatisch weergegeven in de gegenereerde controlelijst, in overeenstemming met de planning. De initiële begintijd is 06.00 uur in de lokale tijdzone van de computer. U kunt de begintijd wijzigen met intervallen van een half uur.
opmerking

U hebt uitgebreide toegang nodig om activiteiten te plannen en u moet activiteiten toewijzen via InField op een computer (niet op een mobiel apparaat).

Activiteiten volgen en voltooien

Wanneer de veldwerkers de taken op een controlelijst voltooien, werken ze de status bij en voegen ze relevante afbeeldingen, metingen en observaties toe. U vindt de status van alle activiteiten, samen met de voortgang, op het tabblad Overzicht, waar u de kolommen kunt sorteren en de gewenste datums kunt selecteren. Als u de status voor een controlelijst of werkorder wilt instellen, selecteert u het item > Meer opties (…) > Controlelijst instellen op > Gereed.

U kunt controlelijsten of werkorders niet bijwerken als deze de status Voltooid hebben. Met uitgebreide toegang is het wel mogelijk om de status te wijzigen in 'In uitvoering' en u kunt de controlelijst bijwerken.

Sjablonen, taken en controlelijsten verwijderen en herstellen

Als u een sjabloon wilt verwijderen, selecteert u Meer opties (…) rechts van + Taak toevoegen > Sjabloon verwijderen.

Als u een sjabloon wilt herstellen, selecteert u Verwijderd in het linkerpaneel > Meer opties (…) rechts van de sjabloon die u wilt herstellen > Sjabloon herstellen.

Een taak die uit een sjabloon is verwijderd, kan niet worden hersteld.

Observaties van assets bekijken

Tijdens onderhoudswerkzaamheden en operatorrondes kunnen gebruikers een storing van een asset vastleggen door een observatie te maken. Op het tabblad Observaties kunt u de details van alle observaties van assets bekijken. Beschikbaar via InField op een computer (dus niet een mobiel apparaat).