Ga verder naar hoofdinhoud

Het CDF-gegevensmodel en resourcetypen

Resourcetypen

Dit onderdeel bevat uitleg over het Cognite Data Fusion (CDF)-gegevensmodel en de verschillende resourcetypen die u kunt gebruiken om uw gegevens te modelleren en te ordenen.

Een gegevensmodel is een abstract model om gegevenselementen te ordenen en de relaties te standaardiseren, met inbegrip van de onderlinge relaties en de relaties met eigenschappen van bestaande fysieke entiteiten. Het CDF-gegevensmodel verzamelt industriële gegevens per resourcetype. Hiermee kunt u de gegevenselementen definiëren, hun kenmerken opgeven en de onderlinge relaties modelleren. De verschillende resourcetypen worden gebruikt voor het opslaan en ordenen van gegevens.

Resourcetypen om gegevens op te slaan

De meeste resourcetypen in CDF worden gebruikt om verschillende typen gegevens op te slaan. Dit zijn de mogelijke typen:

Assets (Assets)

We beginnen met het resourcetype van de Assets. Hiermee worden digitale representaties van objecten of groepen objecten uit de fysieke wereld opgeslagen.

Assets verbinden gerelateerde gegevens uit verschillende bronnen en vormen de kern voor de identificatie van alle relevante gegevens voor een object. Alle andere resourcetypen, bijvoorbeeld tijdreeksen, gebeurtenissen en bestanden, moeten zijn verbonden met ten minste één asset. Elke asset kan verbinding maken met vele resources en resourcetypen.

Assets zijn meestal georganiseerd in hiërarchieën. Een water_pomp_asset kan bijvoorbeeld deel uitmaken van een _subsysteem_asset in een fabrieksasset.

Time series (Tijdreeksen)

Met het resourcetype time series (Tijdreeksen) wordt een reeks gegevenspunten opgeslagen in chronologische volgorde. Voorbeelden van een tijdreeks zijn de temperatuur van een waterpomp, de maandelijkse neerslag op een locatie en het dagelijkse gemiddelde aantal fabricagefouten.

Events (Gebeurtenissen)

Met het resourcetype events (Gebeurtenissen) wordt informatie over een bepaalde periode opgeslagen. Gebeurtenissen hebben een begintijd en eindtijd en kunnen worden gekoppeld aan meerdere assets. Een gebeurtenis kan bijvoorbeeld een beschrijving zijn van twee uur onderhoud aan een waterpomp en bijbehorende leidingen, of een toekomstige periode waarin een inspectie van de pomp is gepland.

Files (Bestanden)

Met het resourcetype files (Bestanden) worden documenten opgeslagen die informatie bevatten over een of meer assets. Een bestand kan bijvoorbeeld een leiding- en instrumentatiediagram (P&ID) bevatten waarmee wordt getoond hoe meerdere assets zijn verbonden.

3D models (3D-modellen)

Met het resourcetype 3D models (3D-modellen) worden bestanden opgeslagen die visuele en geometrische gegevens en context bevatten voor assets. We kunnen bijvoorbeeld een pomp-asset koppelen aan een 3D-model van de fabriekshal waar deze zich bevindt.

Door assetgegevens in 3D te bekijken kunt u gemakkelijk de voor u interessante gegevens ontdekken en vinden. En als u de analyseresultaten in 3D weergeeft, krijgt u meer inzicht in gegevens, bijvoorbeeld door alle apparaten uit te lichten waarmee u vorig jaar problemen had.

Sequences (Reeksen)

Met het resourcetype sequences (Reeksen) worden reeksen rijen opgeslagen, geïndexeerd op rijnummer. Elke rij bevat een of meer kolommen met tekenreeks- of numerieke gegevens. Voorbeelden van reeksen zijn prestatiecurven en verschillende soorten logboeken, bijvoorbeeld dieptelogboeken bij boringen.

Resourcetypen om gegevens te ordenen

Met een kleinere groep resourcetypen kunt u de relaties tussen de resourcetypen voor opslag ordenen en definiëren:

Relationships (Relaties)

Locatiehiërarchie

Het resourcetype Relationships (Relaties) geeft verbindingen tussen resourceobjecten aan in CDF. Elke relatie verbindt een bron- en doelobject en kan tijdgebonden zijn met een begin- en eindtijd.

U kunt relaties bijvoorbeeld gebruiken om assets in andere structuren te ordenen naast de standaard hiërarchische assetstructuur.

U kunt assets bijvoorbeeld ordenen op basis van hun fysieke locatie of u kunt een grafische structuur bouwen die de fysieke verbindingen via draden of leidingen weerspiegelt, zodat u op realistische manier door assets kunt navigeren.

Labels (Labels)

Met labels (Labels) kunt u een vooraf gedefinieerde set van beheerde termen maken en deze set gebruiken om assets te annoteren en groeperen. U kunt de labels ordenen op een manier die logisch is voor uw bedrijf en ze gebruiken om gemakkelijker te vinden wat u zoekt.

U kunt bijvoorbeeld een label maken met de naam pomp, dit toepassen op alle assetresources die pompen vertegenwoordigen en de assets vervolgens filteren om alleen pompen te zien.

Data sets (Gegevenssets)

Een data set (Gegevensset) is een container voor gegevensobjecten met metagegevens over de betreffende gegevens. Met gegevenssets worden gegevens gegroepeerd en bijgehouden per bron. U kunt de metagegevens van de gegevensset bijvoorbeeld gebruiken om te documenteren wie verantwoordelijk is voor de gegevens, of om documentatiebestanden te uploaden, de gegevenslijn te beschrijven, enzovoort.

Gegevenssets zijn een essentieel onderdeel van het ontwerp en de implementatie van uw beleid voor gegevensbeheer. Dit wordt verder behandeld in het volgende gedeelte.

Meer informatie