Pāriet uz galveno saturu

Charts

Pētiet laika rindas un kontekstualizētas cauruļvadu un mēraparatūras shēmas, nosakiet tendences tajās un analizējiet tās, izmantojot Charts un rīkus bez koda.

Varat izveidot diagrammu veidnes ar iepriekš atlasītām laika rindām un aprēķiniem, kuras jūs vai jūsu kolēģi varēsiet atkārtoti izmantot, novēršot problēmas vai analizējot pirmcēloņus.

padoms

Lai vizualizētu visus savus datus vienā darbvietā, atlasiet Atvērt programmā Industrial Canvas izvēlnē Darbības.

Diagrammas izveide vai atlase

Lai izveidotu diagrammu vai atlasītu esošu diagrammu, ar kuru strādāt:

 1. Pārejiet uz Industriālie rīki > Charts.

 2. Atlasiet + Jauna diagramma, lai sāktu jaunas diagrammas izveidi, vai atlasiet esošu diagrammu cilnē Manas diagrammas vai Publiskās diagrammas.

  Cilnē Manas diagrammas atradīsiet jūsu izveidotās diagrammas, bet cilnē Publiskās diagrammas redzēsiet diagrammas, kuras jūs vai kāds no jūsu kolēģiem ir kopīgojis ar visiem organizācijas dalībniekiem.

  padoms

  Izmantojiet kādu no publiskajām diagrammām, lai eksperimentētu un mācītos. Publiskai diagrammai veiktās izmaiņas var saglabāt tikai tās īpašnieks, tādēļ nav iespējams to sabojāt. Lai saglabātu izmaiņas, kas veiktas jums nepiederošā diagrammā, vispirms izveidojiet šīs diagrammas kopiju, izmantojot izvēlnē Darbības pieejamo opciju Dublēt.

Darbs ar diagrammām

Izlasiet turpmākās sadaļas, lai uzzinātu vairāk par to, kā jāstrādā ar diagrammām.

Laika rindas pievienošana

Lai pievienotu diagrammai laika rindas datus:

 1. Diagrammā atlasietlaika rindas pievienošana un Pievienot laika rindu, lai atvērtu paneli pa kreisi no diagrammas.

  • Izmantojiet cilni Aprīkojuma tags, lai meklētu ar laika rindu saistīto aktīvu.

  • Izmantojiet cilni Laika rindas, lai meklētu noteiktu laika rindu.

  Varat meklēt arī laika rindas vai aktīva ārējo ID. Meklējot ārējos ID, tiek parādītas tikai precīzas atbilstības.

 2. Zem diagrammas ir redzamas jūsu pievienotās laika rindas.

  padoms

  Katrai laika rindai un aprēķinam varat izpētīt dažādos veidus, kā iestatīt mērvienības un precīzi noregulēt datu attēlojumu. Piemēram, mēģiniet pielāgot diagrammas līnijas biezumu un krāsu. Izmantojiet pogu 🛈, lai skatītu detalizētu informāciju.

Par datu apkopošanu

Programma Charts apkopo datus, proti, tā apvieno vairākus datu punktus apkopotos attēlojumos ērtākai datu skatīšanai.

Apkopošana tiek aktivizēta, kad diagrammā ir vairāk nekā 100 000 datu punktu. Šī sliekšņvērtība nodrošina pat ļoti lielu datu kopu attēlošanas iespēju.

Apkopotie dati tiek vizualizēti ar ēnojumu, norādot arī apkopotā datu diapazona minimālo un maksimālo vērtību.

Neraugoties uz to, ka dati ir apkopoti, diagrammā var tuvināt atsevišķus datu punktus, lai tos skatītu. Tādējādi ir iespējams nepieciešamības gadījumā veikt detalizētu analīzi pat lielā datu kopā.

Datu kvalitātes vizualizēšana diagrammā

Beta

Šajā sadaļā aprakstītās funkcijas pašlaik ir beta testēšanas stadijā.

Reizēm laika rindas datu kvalitāte var būt nenoteikta vai zema, piemēram, ja kāds no sensoriem nesūta datus uz CDF vai ir radušās līdzīgas problēmas. Tuvinot datu apkopojumu, lai skatītu atsevišķus datu punktus, diagrammas līnijai ir ēnojums, ja kvalitāte ir Nenoteikta, un diagrammā ir trūkstošs posms, ja tiek uzskatīts, ka kvalitāte ir Zema. Zemās datu kvalitātes posma sākuma un beigu punkts ir atzīmēts ar X.

Datu kvalitātes vērtību definēšana

CDF apkopo tikai kvalitatīvus datus. Nenoteikti dati pēc noklusējuma tiek uzskatīti par zemas kvalitātes datiem. Tādējādi pastāv tikai 2 lietošanas piemēri:

 • ( Ja datu kvalitāte ir nenoteikta + zema ) > = 40%, tad datu kvalitāte tiek attēlota kā zema.
 • ( Ja datu kvalitāte ir nenoteikta + zema ) > = 15% un < = 40%, tad datu kvalitāte tiek attēlota kā nenoteikta.

Aprēķinu pievienošana

Novēršot problēmas un analizējot pirmcēloņus, bieži ir jāveic aprēķini, kas var būt algebras pamatu vai sarežģītāku algoritmu līmenī. Aprēķinus var lietot vienai vai vairākām laika rindām, un rezultāti tiks attēloti tieši diagrammā.

Lai pievienotu jaunu aprēķinu:

 1. Diagrammā atlasietlaika rindas pievienošana un Pievienot aprēķinu, lai atvērtu paneli zem diagrammas.

 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet panelī uz darba apgabala un pievienojiet vienu vai vairākus ievades avotus.

  informācija

  Pēc noklusējuma visiem aprēķiniem ir iespējota opcija Automātiska datu sakārtošana. Lai izmantotu savus pārģenerēšanas un pārindeksēšanas parametrus, izslēdziet opciju Automātiska datu sakārtošana un manuāli pievienojiet aprēķiniem pārģenerēšanas vai pārindeksēšanas funkciju mezglus.

 3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet darba apgabalā, lai pievienotu aprēķinam konstantes vai funkcijas. Atlasiet 🛈, lai skatītu detalizētu informāciju par funkciju, vai arī turiet peles rādītāju virs parametriem, lai skatītu plalšāku informāciju.

 4. Sakārtojiet aprēķinus pareizajā secībā, iekļaujot pēdējo mezglu Izvade, lai pabeigtu skaitļošanas shēmu, aktivizētu aprēķinu izpildi un grafiski attēlotu rezultātu diagrammā.

Ja laika rinda, parametri, konstantes vai laika intervāls mainās, Charts atkārto aprēķinus un atsvaidzina rezultātus.

padoms

Varat izmantot vienu aprēķinu kā ievadi jaunā aprēķinā, lai dalītu aprēķinu atsevišķos posmos un skatītu katra posma izvadi.

Aprēķinu plānošana

Izveidojiet aprēķinu grafiku un saglabājiet rezultātu kā laika rindu platformā CDF. Rezultātus var aplūkot tādos rīkos kā Power BI un Grafana. Varat arī uzraudzīt ieplānotos aprēķinus.

 1. Tikko izveidotā aprēķinā atlasiet Saglabāt un ieplānot. Esošā aprēķinā atlasiet ikonu Vairāk opciju un pēc tam — Saglabāt un ieplānot.
 2. Norādiet pierakstīšanās akreditācijas datus plānošanas uzdevumam.
PIEZĪME

CDF pierakstīšanās akreditācijas dati ir tie, kurus izmantojat, pierakstoties platformā CDF.

CDF klienta ID un klienta noslēpumu izveido esošais jūsu identitātes nodrošinātājs (IdP), kas bieži ir Microsoft Entra ID (agrāk — Azure Active Directory). Ja nezināt savu klienta ID un klienta noslēpumu, sazinieties ar CDF administratoru vai iekšējo IT nodaļu.

CDF pierakstīšanās akreditācijas datiem var beigties derīguma termiņš, un tas var pārtraukt ieplānotos aprēķinus. CDF klienta ID un klienta noslēpumam nav derīguma termiņa, un tie nodrošina stabilāku darbību.

 1. Atlasiet Tālāk.
 2. Norādiet grafika nosaukumu un atlasiet nepieciešamās vērtības.
 3. Atlasiet Sākt grafika izpildi.

Lai grēdotu, pārklātu un salīdzinātu laika rindu tendences, mēģiniet klikšķināt un vilkt vai turēt peles rādītāju un ritināt, lai pielāgotu un pārvietotu katru diagrammas asi.

Atlasiet laika intervālu, lai pārietu no pašreizējiem datiem uz vēsturiskajiem, vai iestatiet kalendārā noteiktu laiku un datumu.

Izmantojiet rīku izvēlnē pieejamo slīdni:

 • lai skatītu laika rindas vērtības diagrammā noteiktā laika punktā;
 • lai salīdzinātu vairākus laika punktus un noteiktu tendenču izmaiņas. Atlasiet slīdni un noklikšķiniet diagrammas punktā, kurā vēlaties to novietot; noklikšķiniet uz līnijas, lai to noņemtu.
informācija

Charts izmanto datora vietējo laiku kā noklusējuma iestatījumu.

Datu kvalitātes vērtēšana, veicot datu profilēšanu

Veiciet datu profilēšanu, lai vērtētu laika rindas kvalitāti un tās piemērotību jūsu mērķiem. Datu profilēšanai tiek izmantotas bibliotēkā Industrial Data Science Library (InDSL) pieejamās vērtības, un tā nosaka iztrūkumus, ja laika delta vērtības par vairāk nekā 1,5 reizēm atšķiras no starpkvartiļu amplitūdas.

 1. Diagrammā atlasiet Datu profilēšana ( ) un pēc tam nolaižamajā sarakstā Avots — laika rindu, kuru vēlaties vērtēt.

 2. Panelī var aplūkot diagrammas iztrūkumus un pārslēgties starp kastveida un nogriežņa procentiļu diagrammu un laika delta vērtību vai blīvuma histogrammu.

Sliekšņvērtību iestatīšana vēsturiskajiem datiem

 1. Diagrammā atlasiet Sliekšņvērtības ( ).

 2. Panelī iestatiet nepieciešamās sliekšņvērtības laika rindām un aprēķiniem.

 3. Grafiskajā diagrammā var redzēt, vai kāda laika rinda vai aprēķins pārsniedz kādu no sliekšņvērtībām.

Notikumu pievienošana

Notikumi, piemēram, darba uzdevumi, vai izslēgšanās kļūmes var sniegt būtisku informāciju, kas palīdz analizēt laika rindu.

Lai pievienotu diagrammai notikumus:

 1. Diagrammā atlasiet Notikumi.

 2. Panelī izmantojiet filtrus, lai atlasītu attiecīgos notikumus.

  Atbilstošie notikumi pašreizējā laika diapazonā kļūst redzami diagrammā.

Laika rindas pārraudzība

Izveidojiet pārraudzības uzdevumus, lai saņemtu e-pastā brīdinājumu, kad laika rinda atbilst vienam vai vairākiem jūsu definētiem nosacījumiem.

Pārraudzības uzdevuma izveide

 1. Diagrammā atlasiet Pārraudzība.
 2. Norādiet pārraudzības uzdevuma nosaukumu un nolaižamajā sarakstā Avots atlasiet laika rindu vai plānoto aprēķinu, kuru vēlaties pārraudzīt.
 3. Atlasiet brīdinājumam sliekšņvērtību un minimālo ilgumu.
PADOMS

Sadaļā Brīdinājumi atlasītajā laika intervālā redzams brīdinājumu skaits, ko aktīvajā laika intervālā diagrammā aktivizētu jūsu iestatījumi.

 1. Atlasiet mapi vai ievadiet mapes nosaukumu, lai izveidotu mapi, kurā tiks glabāti brīdinājumi.

 2. Atlasiet lietotājus, kuri e-pastā saņems brīdinājumus. Ja vēlaties papildus sev pievienot citus abonentus, diagrammai arī jābūt publiskai.

 3. Pēc izvēles: atveriet papildu opcijas un norādiet pierakstīšanās akreditācijas datus pārraudzības uzdevumam.

 4. Atlasiet Sākt pārraudzību.

Pārraudzības uzdevuma rediģēšana

 1. Atveriet paneli Pārraudzība, lai skatītu aktīvos pārraudzības uzdevumus. Izmantojiet nolaižamo sarakstu Rādīt, lai filtrētu aktīvos laika rindas pārraudzības uzdevumus, izvēloties Visas mapes, Pašreizējā diagramma vai jūsu abonētos pārraudzības uzdevumus.
 2. Atlasiet rediģējamo pārraudzības uzdevumu, atlasiet Vairāk opciju > Rediģēt.
 3. Rediģējiet laukus.
 4. Atlasiet Saglabāt.
padoms

Atlasiet aktīvu pārraudzības uzdevumu, lai attiecīgajā diagrammā iezīmētu sliekšņvērtības līniju.

Brīdinājumu abonēšana un novēršana

Lai abonētu brīdinājumus:

 1. Programmā Charts atlasiet Pārraudzība.
 2. Atrodiet abonējamo brīdinājumu un atlasiet zvana ikonu 🔔.

Lai pārbaudītu un novērstu brīdinājumus:

 1. Programmā Charts atlasiet Pārraudzība.
 2. Izvēlieties pārbaudāmo brīdinājumu un atlasiet Vēsture, lai skatītu aktīvos un novērstos brīdinājumus.
 3. Pierakstiet brīdinājuma datumu un laiku un laika rindas nosaukumu, lai atrastu incidentu un pārbaudītu brīdinājuma cēloni.
 4. Lai novērstu problēmu, atlasiet Aktīvs > Atzīmēt kā atrisinātu.
 5. Varat arī atvērt brīdinājuma e-pasta ziņojumu un atlasīt Pārbaudīt — attiecīgā laika rinda tiks atvērta programmā Charts.

Problēmu novēršana

Ja nevarat pievienot lietotājus, kuri saņems brīdinājumus e-pastā, vaicājiet iekšējam palīdzības dienestam vai CDF administratoram, vai CDF projektam ir iespējoti lietotāju profili.