Ga verder naar hoofdinhoud

Gegevens verkennen

Gebruik de Gegevensverkenner als startpunt van uw workflow om de gegevens te vinden die u nodig hebt. Blader door alle beschikbare resourcetypen en zoom vervolgens in op de details en gerelateerde resources, zoals assets en tijdreeksen met livegegevens, interactieve technische diagrammen, 3D-modellen en gekoppelde gebeurtenissen. U kunt de resultaten ook bekijken in Charts en Canvas.

Aan de slag

 1. Navigeer naar Gegevensbeheer > Gegevensverkenner.

 2. Zoek naar naam, beschrijving, inhoud, metagegevenswaarden, id, externe id, gebeurtenistype en -subtype, eenheden, documenten, enz.

  tip

  Selecteer Zoekconfiguratie Pictogram voor zoekconfiguratie naast de zoekbalk om uw zoekopdracht te verfijnen.

  De zoekresultaten worden gesorteerd in tabbladen, op basis van het resourcetype. Wanneer u een resourcetype selecteert, kunt u uw resultaten verder verfijnen in het linkerpaneel.

De zoekresultaten verkennen

 • Selecteer een element om details en gerelateerde resourcetypen te bekijken.

 • Selecteer een tijdreeks om een voorbeeldpaneel te openen, waar u kunt in- en uitzoomen en met de tijdreeksen kunt werken.

 • Selecteer een technisch diagram om gegevens te zoeken in een specifiek diagram.

 • Op elk tabblad met een resourcetype kunt u filteren hoeveel gekoppelde elementen u wilt zien:

  • Selecteer Direct gekoppeld + naam van resourcetype om gegevens te zien die direct zijn gekoppeld aan het geselecteerde resourcetype.
  • Selecteer Gekoppeld + naam van resourcetype om gegevens te zien die direct zijn gekoppeld aan het resourcetype en alle subelementen van de direct gekoppelde gegevens.
 • Selecteer Tabel Pictogram van canvasgeschiedenis om kolommen in het zoekresultaat toe te voegen en opnieuw te rangschikken.

  tip

  Voeg de kolom 3D-beschikbaarheid toe op het tabblad Assets om de omgeving van de apparaten te inspecteren in gecontextualiseerde 3D-modellen.

 • Gebruik de kopieerfunctie om een waarde te kopiëren en in de zoekopdracht te plakken om de resultaten verder te verfijnen.

opmerking

Als u niet kunt zoeken in een technisch diagram, voert u eerst diagramdetectie uit met het API-eindpunt of probeert u het via het proces Interactieve technische diagrammen maken.

De filters gebruiken

Gebruik Algemene filters in het linkerpaneel om het resultaat voor alle gegevens te filteren, en gebruik de resourcespecifieke filters hieronder om filters toe te voegen voor de specifieke resourcetypen. U kunt aan elk filter meerdere waarden toevoegen. Algemene resultaten zijn in de tabel blauw gemarkeerd en resourcespecifieke resultaten zijn groen gemarkeerd.

Filteren op metagegevens

In het Metagegevensfilter vindt u verschillende sleutels en doorgaans heeft elke sleutel meerdere waarden. Als u meerdere waarden voor dezelfde sleutel selecteert, worden deze verwerkt met de operator OR. Bijvoorbeeld:

Name=Pump123 OR Pump456

Waarden voor verschillende sleutels worden verwerkt met de operator AND. Bijvoorbeeld:

Name=Pump123 OR Pump456 AND Description=Observation

Als u het Metagegevensfilter combineert met andere algemene of resourcespecifieke filters, wordt de operator AND gebruikt.

3D-functionaliteit

Gebruik het tabblad 3D om relevante 3D-modellen te bekijken. Klik en sleep om het model te zien in een 360-weergave. U kunt de werkbalk gebruiken om te splitsen, afstand te meten, klikbare objecten uit te lichten en de URL te kopiëren.