Ga verder naar hoofdinhoud

Activiteiten uitvoeren

Activiteiten in InField worden uitgevoerd aan de hand van controlelijsten. Een controlelijst bevat een reeks taken waaraan u een status toevoegt, zoals OK, Niet OK of Geblokkeerd. U kunt ook afbeeldingen en video's toevoegen en observaties toevoegen over storingen die u tijdens het werk opmerkt. Bij sommige taken ziet u mogelijk ook velden voor het toevoegen van meetwaarden en controle-items.

Werken met controlelijsten

 1. Navigeer van Alle controlelijsten naar Toegewezen aan mij on controlelijsten te zien die aan uw discipline of aan u persoonlijk zijn toegewezen.

  tip

  Als u geen controlelijst kunt vinden, probeer dan te sorteren op Gereed, In uitvoering of Voltooid.

 2. Voer eventuele meetwaarden in die door uw leidinggevende zijn gevraagd.

 3. Optioneel. Reageer op de aanvraag van de leidinggevende door een actieknop te selecteren bijvoorbeeld Laag, Normaal, Hoog of Open, Gesloten.

 4. Selecteer voor elke taak de status OK of een andere status onder Overig. Als u de status van de resterende taken bulksgewijs wilt wijzigen, selecteert u Meer opties (...) > Resterende taken instellen op en selecteert u de status. U kunt dit slechts één keer doen voor de taken in de groep en buiten de groep.

 5. Selecteer + om afbeeldingen en video's toe te voegen, tekst in te voeren of observaties te maken. Als een asset, bijvoorbeeld vanwege een storing, nader moet worden bekeken, vult u het formulier Observaties in.

 6. Wanneer u klaar bent, selecteert u Meer opties (...) > Controlelijst instellen op > Gereed. U kunt de controlelijst niet meer bijwerken.

Observaties maken

Als u denkt dat een asset aandacht vereist, kunt u er een observatie voor maken:

 • Wanneer u aan een controlelijst werkt, selecteert u (+) > Observatie maken.
 • Selecteer linksboven het menutabblad > Observatie maken.

Assets verkennen

Als u gegevens wilt zien die aan een asset zijn gekoppeld, zoals 3D-afbeeldingen, documenten, tijdreeksen of andere assets, zoekt u naar de asset of selecteert u een asset-id die wordt weergegeven als een blauwe koppeling.

 • Selecteer het zoekpictogram (Zoekpictogram) om te zoeken naar assets, tijdreeksen of documenten.
 • Selecteer het zoekpictogram (Zoekpictogram) > Hiërarchie om apparaten te vinden die zijn gekoppeld aan de asset waarmee u werkt.

Offline werken

Veldwerkers kunnen operatorrondes en werkorders voltooien, zelfs als ze een trage of helemaal geen netwerkverbinding hebben op hun mobiele apparaten.

Als u offline wilt werken, opent u de controlelijst terwijl u nog verbinding hebt met een netwerk. Als u offline gaat, kunt u nog wel taken voltooien, maar u hebt geen toegang tot de asset-verkenner en u kunt geen media uploaden en geen observaties maken. Wanneer u weer online bent, worden alle offline verzamelde gegevens geüpload.