Hopp til hovedinnhold

Innføring i Cognite Data Fusion (CDF)

Mange bedrifter trenger å integrere og oppdage IT-dataene (IT = informasjonsteknologi) og OT-dataene sine (OT = operasjonell teknologi) for å utforske og løse driftsproblemer.

Med Cognite Data Fusion (CDF) kan du strømme dataene inn i CDF-datamodellen, der dataene normaliseres og berikes ved å legge til forbindelser mellom dataressurser av ulike typer før de lagres i en grafindeks i skyen. Med dataene i skyen kan du bruke CDF-tjenestene og -verktøyene til å utvikle løsninger og apper for å dekke forretningsbehov.

Med Cognite er det du som eier dataene dine. Vi bruker bare dataene til å tilby avtalte tjenester. Vi behandler dataene dine på sikkert vis, og vi overholder personvernlovgivning og andre forskrifter. Hvis du sier opp tjenestene våre, sørger vi for at du fremdeles har eierskap til dataene dine.

Bedrifter som bruker Cognite Data Fusion, får følgende fordeler:

  • Betydelig mindre tid brukes til datainnhenting og -rensing.
  • De opplever reduserte kostnader til utvikling, implementering og skalering av modeller.
  • De får reviderbare data som øker tilliten, noe som bidrar til at fagfolk bruker mindre tid og penger.

Gå til brukseksempelbiblioteket vårt for å få inspirasjon og eksempler på hvordan kundene våre bruker CDF.

Dette emnet gir deg oversikt over CDF-arkitekturen og -datamodellen på høyt nivå samt hovedtrinnene for å få fart på CDF-implementeringen.

Informasjonen hjelper deg også med å avgjøre hvor involvert du ønsker at Cognite eller partnerne våre skal være i implementeringen av CDF, eller om du vil implementere CDF på egen hånd.

Mer informasjon