Hoppa till huvudinnehållet

Felsöka

Hitta information som hjälper dig att felsöka vanliga checklisteproblem.

Jag ser inte min checklista

Om du inte hittar checklistan du vill arbeta med:

  1. Gå till fliken Checklista.
  2. Välj Redo, Pågår eller Klar från sidofältet för att sortera checklistorna efter deras status.
tips

Om du inte hittar en checklista som du har börjat arbeta med kan din handledare ha angett att checklistan är Klar.

Om du inte har börjat arbeta med checklistan, kontakta din handledare för att kontrollera att:

  • Den har rätt start- och sluttid.
  • Den är tilldelad rätt grupp eller användare.
  • Den har rätt status.

Hittar du den fortfarande inte? Kontakta din IT-administratör eller Cognite Support.

Min enhet växlar mellan mobil version och desktop-version

Gör så här om du vill ställa in ett standardläge för din enhet:

  1. Navigera till Konto > Hantera konto.
  2. Välj Enhetsläge och växla till önskad version av applikationen.

Om du använder flera enheter påverkar inställningen inte den andra enhetens läge och du kan ställa in standardversionen på den andra enheten på liknande sätt.