Hoppa till huvudinnehållet

Planera, schemalägga och tilldela aktiviteter

På fliken Översikt ser du alla planerade aktiviteter uppdelade i arbetsordrar (underhållsarbete) och checklistor (operatörsrundor). Du kan tilldela dessa aktiviteter till en grupp användare, till exempel alla elektriker, eller direkt till specifika användare. Du kan också föreslå ett start- och slutdatum för varje aktivitet, men dessa används endast för sortering.

På fliken Arbetsordrar visas de arbetsordrar som har importerats från ett arbetshanteringsprogram, som SAP. Här kan du:

 • Visa detaljer om arbetsordrar och en lista över uppgifter (åtgärder) som ska utföras. Expandera uppgiften för att se om den gäller för flera tillgångar.
 • Välj Skapa och tilldela för att skapa en checklista från arbetsorderuppgifter. När du har skapat checklistan kan du expandera antalet uppgifter i checklistan för att visa förloppet.
 • Skapa checklistor från flera arbetsorderuppgifter som är relevanta för en fältarbetare. Om det finns uppgifter över kan du även skapa ytterligare en checklista. Arbetsordern fortsätter att vara aktiv tills fältarbetare har slutfört alla uppgifter i arbetsordern.

På fliken Checklistor visas återkommande aktiviteter genererade från mallar som har skapats på fliken Mallar. Här kan du:

 • Visa checklistedetaljerna.
 • Tilldela eller omtilldela checklistor.
 • Spåra och slutför checklisteaktiviteter.
 • Radera checklistor. Om fältarbetaren samlar in data innan du raderar checklistan sparas och lagras data i InField. Du kan bara återställa den raderade checklistan via Cognite API.
tips

Växla från en plats till en annan genom att navigera till Konto > *Hantera konto* > Välj plats.

Skapa mallar

Använd fliken Mallar för att planera aktiviteter som fältarbetarna utför med jämna mellanrum, t.ex. veckovisa rundor för installationsoperatörerna. På fliken Mallar kan du:

 • Fyll en mall med fält för att lägga till avläsningar, objekt att kontrollera och scheman.
 • Instruera InField att öppna dagliga checklistor för utvalda discipliner och användare.
 • Gruppera artiklar som hör ihop baserat på tillgångsplats, arbetspass osv. Till exempel tillhör tillgångarna 1 och 4 gruppen Area A, tillgångarna 2 och 3 tillhör gruppen Area B.
 • För återkommande aktiviteter, såsom operatörsrundor, kan du generera identiska checklistor från mallar för varje intervall du vill att fältarbetarna ska utföra uppgifterna.
obs!

När du skapar en mall ska du tänka på att en mall har en gräns på 500 uppgifter. För att göra det enkelt för fältarbetaren att navigera i dem på fältet bör de dock vara så korta som möjligt.

Så här skapar du en mall:

 1. Navigera till fliken Mallar och skapa en mall.

 2. Lägg till uppgifter och, valfritt, länka dessa till tillgångar.

 3. Valfritt. Ge en detaljerad beskrivning eller en steg-för-steg-instruktion för uppgiften. Lägg till länkar vid behov.

 4. Valfritt. Välj Lägg till uppgift och välj sedan:

  • Numerisk avläsning om du vill att fältarbetarna ska lägga till mätvärden från utrustning. Du kan ställa in mätenheten, t.ex. bar för tryckavläsningar samt minimi- och maximivärden.
  tips

  InField lagrar mätningarna som tidsserier i CDF och du kan trenda och analysera värdena med Charts.

  Om du har tagit bort ett numeriskt värde från en checklista, är den fortfarande tillgänglig som en tidsserie.

  • Objekt att kontrollera om du vill lägga till extra objekt som ska kontrolleras till uppgiften. Du kan beskriva vad som behöver göras, lägga till alternativa svar (åtgärdsknappar) och länka status till knapparna. Till exempel:
   • När operatörer arbetar med checklistan och väljer knappen med den länkade statusen OK, ändras deras uppgiftsstatus till OK.
   • Om det finns en numerisk avläsning som ligger utanför intervallet (Inte OK) och objekt att kontrollera med den länkade statusen OK, kommer statusen att ändras till Inte OK som den kritiska. Du bör fylla i alla numeriska avläsningar och objekt för att kontrollera att statusen ändras automatiskt.
  • Schemalägg om du vill att checklistan ska utföras regelbundet. Du kan ange att checklistor ska öppnas automatiskt på vissa dagar, varannan vecka, två gånger per månad på måndagar, en gång om året osv. Den initiala starttiden är 06:00 i datorns lokala tidszon. Du kan ändra starttiden till halvtimmesintervaller.
  • Meddela om du vill att fältarbetarna ska ge ett skriftligt svar på en förfrågan, fråga, meddelande osv.
  • Villkor om du vill lägga till aktiviteter som fältarbetare kan utföra beroende på en uppgifts status.
 5. Ställ in checklistan på Redo.

Öppna checklistor

En checklista är en uppgift eller en lista med uppgifter som har genererats från en mall. När du skapar en mall kan du planera när en mall eller dess uppgifter öppnas som en checklista för fältarbetare att arbeta med. Du kan göra detta på två sätt:

 • Manuellt. På fliken Översikt > Underhåll eller Mallar väljer du Skapa och tilldela eller Skapa checklista, föreslår start- och slutdatum och bekräftar skapandet. Datumen används endast för sortering.
 • Automatiskt. På fliken Mallar skapar du en uppgift för att schemalägga den: Lägg till i uppgift > Schemalägg. Uppgiften visas i den genererade checklistan automatiskt enligt schemat. Den initiala starttiden är 06:00 i datorns lokala tidszon. Du kan ändra starttiden till halvtimmesintervaller.
obs!

Du behöver utökad åtkomst för att planera och schemalägga aktiviteter, och du måste tilldela aktiviteter med InField på en dator (inte en mobil enhet.)

Spåra och slutför aktiviteter

När fältarbetarna slutför uppgifterna på en checklista uppdaterar de status och lägger till relevanta bilder, mätningar och observationer. Du hittar status för alla aktiviteter och förloppet, på fliken Översikt där du kan sortera kolumnerna och välja relevanta datum. För att ställa in status för en checklista eller arbetsorder, välj objektet > Fler alternativ (…) > Ställ in checklistan på > Klar.

Du kan inte uppdatera checklistor eller arbetsordrar med statusen Klar. Med utökad åtkomst kan du dock ändra status till "Pågår" och uppdatera checklistan.

Radera och återställ mallar, uppgifter och checklistor

Radera en mall genom att välja Fler alternativ (…) till höger om + Lägg till uppgift > Radera mall.

Återställ en mall genom att välja Raderad på panelen på vänster sida > Fler alternativ (…) till höger om mallen som du vill återställa > Återställ mall.

Du kan inte återställa en uppgift som har raderats från en mall.

Se tillgångsobservationer

Under underhållsarbete och operatörsrundor kan användare registrera ett fel på tillgången genom att skapa en observation. På fliken Observationer kan du se detaljer om alla tillgångsobservationer. Tillgänglig med InField på en dator (inte en mobil enhet.)