Hoppa till huvudinnehållet

Utför aktiviteter

För att utföra dina aktiviteter i InField använder du checklistor. En checklista har en uppsättning uppgifter där du lägger till en status, som t.ex OK, Inte OK eller Blockerad. Du kan också lägga till bilder, videor och observationer för fel som du upptäcker när du arbetar. För vissa uppgifter kan du också se fält för att lägga till mätvärden och markera objekt.

Arbeta med checklistor

 1. Navigera från Alla checklistor till Tilldelade till mig för att se checklistor som tilldelats din disciplin eller dig personligen.

  tips

  Om du inte hittar en checklista, prova att sortera vidare på Redo, Pågår eller Klar.

 2. Ange eventuella mätvärden som din handledare har begärt.

 3. Valfritt. Svara på arbetsledarens begäran genom att välja en åtgärdsknapp, t.ex. Låg, Normal, Hög, eller Öppen, Stängd.

 4. För varje uppgift, välj OK eller en annan status från Annat. Om du vill ändra statusen för de återstående uppgifterna i grupp, välj Fler alternativ (...) > Ange återstående uppgifter till och välj status. Du kan göra det för uppgifterna i gruppen och utanför gruppen och bara en gång.

 5. Välj + för att lägga till bilder, videor, skriva in text eller skapa observationer. Fyll i formuläret Observationer om en tillgång kräver en närmare titt, till exempel på grund av funktionsfel.

 6. När du är klar väljer du Fler alternativ (...) > Ställ in checklista till > Klar. Du kan inte längre uppdatera checklistan.

Skapa observationer

Om du tror att en tillgång kräver uppmärksamhet kan du skapa en observation för den:

 • När du arbetar med en checklista väljer du (+) > Skapa observation.
 • Uppe till vänster väljer du menyfliken > Skapa observation.

Utforska tillgångar

Om du vill se information kopplad till en tillgång, som 3D-bilder, dokument, tidsserier eller andra tillgångar, söker du efter tillgången eller väljer ett tillgångs-ID som visas som en blå länk.

 • Välj sökikonen (Sökikon) för att söka efter tillgångar, tidsserier eller dokument.
 • Välj sökikonen (Sökikon) > Hierarki för att hitta utrustning kopplad till tillgången du arbetar med.

Arbeta offline

Fältarbetare kan slutföra operatörsrundor och arbetsorder med långsam eller ingen nätverksanslutning på sina mobila enheter.

För att arbeta offline, öppna checklistan medan du fortfarande har nätverksanslutning. Om du går offline kan du fortfarande slutföra uppgifter, men du kan inte komma åt tillgångsutforskaren, ladda upp media och skapa observationer. När du är online igen kommer alla data som samlats in offline att laddas upp.