Hoppa till huvudinnehållet

Excel: Hämta data från CDF

Anslut ett Cognite Data Fusion (CDF)-projekt som en datakälla och använd Excel för att fråga, transformera och visualisera CDF-data.

info

Innan du kan logga in med ditt organisations-ID och hämta data från CDF måste en administratör registrera sig och samtycka till att din organisation får använda Microsoft Power Query for Excel.

 1. I Excel väljer du Data > Hämta data > Från andra källor > Från OData-feed.

 2. Ange URL för CDF-projektet du vill ansluta till:

  https://<cluster>.cognitedata.com/odata/v1/projects/<project>

  • Där <cluster> är namnet på CDF-klustret, t.ex. westeurope-1.
  • Där <project> är namnet på CDF-projektet, till exempel cogtosoorg.
 3. I dialogrutan Autentisering väljer du Organisationskonto och sedan Logga in med ditt organisations-ID.

Autentisering
 1. Välj Anslut.

 2. Välj en tabell, till exempel Tidsserie och välj sedan Transformera data.

  varning

  Tabellen kan innehålla hundratusentals poster. Välj inte Ladda om du inte vill ladda alla poster.

  Navigator
 3. Du kan nu transformera data med Power Query Editor.

  För att begränsa datamängden kan du till exempel välja Behåll rader > Behåll översta rader och ange antalet rader som ska behållas.

  Navigator
 4. För att ladda de resulterande värdena i Excel, välj Stäng och använd.