3D

Med 3D-perspektivet i Operation Support kan du se hvor på installasjonen utstyr er plassert, og du kan undersøke området der utstyret befinner seg i.

Når du ser 3D-perspektivet på en telefon, vises bare et lite område rundt det valgte utstyret. Når du ser 3D-modellen på PC eller Mac vil du få opp hele modellen. Å laste hele modellen tar ca 50-60 sekunder (avhengig av installasjonens størrelse), men lar deg utforske hele installasjonen i 3D.

På telefon kan du se sjekkliste-elementer i det området du befinner deg i.

3D

Last Updated: 2020-2-3 08:18:39