Hopp til hovedinnhold

Bruke InRobot

Åpne InRobot

Du må logge på for å starte InRobot, begynne å planlegge oppdrag og styre en robot.

Slik logger du på InRobot:

 1. Gå til https://inrobot.cogniteapp.com/.
 2. Angi Kunde-ID og logg på med legitimasjonen din.

Når du er logget på, kan du åpne InRobot-appen og får tilgang til roboten som er koblet til den. Med InRobot kan du utføre hverdagslige oppgaver, som følgende:

 • Operatørrunder: En operatør styrer roboten, inspiserer tagger og samler inn data.
 • Automatiske skanninger: En robot skanner området med et kamera med 360-visning uten at operatøren styrer den.
 • Tilstandsovervåking: En robot utfører tilstandsovervåking av flere utstyrsdeler, samler inn data og sender dem til Cognite Data Fusion (CDF) på egen hånd.

Grunnleggende InRobot-funksjonalitet

Før du planlegger oppdrag, bør du sette deg inn i de handlingene du kan utføre med roboten. I InRobot-appen kan du gjøre følgende, avhengig av robotens utstyr og egenskaper:

Ta bilder:

 • Pan-tilt-zoom (PTZ): Kameraet kan snu seg til høyre og venstre, tilte opp og ned og zoome inn og ut av scener.
 • 360-grader: Kameraet kan fange opp alle visuelle vinkler på vannrett plan.
 • Infrarød pan-tilt-zoom (PTZ IR): Kameraet kan snu seg til høyre og venstre, tilte opp og ned og zoome inn og ut av scener. Det kan også måle temperatur og gi bilder og videoer av gjenstander.

Ta opp videoer:

Roboten kan ta opp videoer på opptil 60 sekunder ved bruk av infrarøde 360-graders kameraer med pan-tilt-zoom.

Lese av målere:

 • Analog: Den analoge måleren måler nøyaktig små forskjeller i høyde og lengde på mekaniske komponenter samt forflytninger.
 • Digital: Den digitale måleren kontrollerer væske- eller gasstrykk og gir direkte avlesning på en digital skjerm.
 • Nivå: Nivåmåleren måler nivået av væske eller gasser inne i tanker eller lagercontainere.
 • Ventil: Kuleventilen kontrollerer strømmen av væsker og gasser ved hjelp av en roterende kule.

Administrere kontrollene

Du finner justeringskontrollene øverst til høyre på 3D-skjermen. På dette panelet kan du gjøre følgende:

 • Velge rutepunktkart: Klikk på rutepunktkartet og jobb fra rullegardinmenyen Rutepunktkart. Sett kartet til standard for å vise det hver gang du logger på InRobot.

 • Justere robotkartet: Oppdater justeringen av eksisterende rutepunkt:

  1. Velg Juster robotkart og oppdater verdiene.
  2. Velg Lagre justering for å lagre endringene.
 • Lag tverrsnitt: Hvis du vil fjerne eller legge til lag på kartet, bruker du glidebryteren for Tverrsnitt eller et inndatafelt. Da får du hjelp til å finne rutepunkt, roboten og tagger på kartet.

 • Flytt kart til modell: Flytt rutepunktene til 3D-modellen. Tilpass rutepunktenes plassering om nødvendig.

 • Dra og slipp kart: Flytt alle rutepunktene fra høyre mot venstre og opp og ned.

 • Juster 2D-kart: Oppdater justeringen av 2D-kart til 3D-kart ved å endre koordinatene for 2D-kartet og deretter Lagre 2D-justering.

Styre videostrøm

Velg skjermvisningen Videorom for å styre robotens videostrøm. Øverst til høyre kan du velge kameratype og robothandlinger. Klikk på området på den grønne skjermen du vil at roboten skal se på eller gå til.

 • Dokk av: Roboten kan frigjøre seg selv fra dokkingstasjonen.
 • Dokk: Roboten går tilbake til dokkingstasjonen når den har fullført oppdraget eller trenger lading.
 • Sitt: Roboten går i hvilemodus og sparer energi hvis du trenger en pause eller ikke har bruk for roboten.
 • Stå: Roboten begynner å bevege seg.
 • Rett opp: Roboten kan komme seg tilbake på bena om den har kommet ut av balanse.
 • Start robot på nytt: Roboten blir slått av og deretter på.
 • Nødstopp: Robotens strøm slås av uten at roboten dokkes. Bruk nødstopp hvis du ikke kan stoppe roboten med andre kommandoer, eller hvis operasjonen ikke er trygg lenger.

Fjernstyre roboten

Med InRobot kan du starte automatiske oppdrag, styre roboten og inspisere tagger. Før du styrer roboten, må du sørge for at følgende er oppfylt:

 • Roboten er koblet til Internett.
 • Roboten er fulladet.
 • Roboten er trygt plassert.
 • Det er ikke personer for nær roboten, og eventuelle personer er klar over at den er der.

Slik fjernstyrer du roboten:

 1. Velg robot og klikk på Kontroll for å koble til roboten. Strømmen blir slått på automatisk.
 2. Øverst til høyre velger du Flere alternativer (⋮) for å styre roboten.
 3. Valgfritt. På fanen Kontroll:
  • I delen Navigering velger du en tagg som skal inspiseres, og klikker på Naviger. Du kan også velge et rutepunkt på kartet.
  • I Sensorikk justerer du innstillingene for PTZ-kamera, avlesning av nummerskivemåler osv., eller du tar bilde av den valgte taggen.
 4. Når roboten har fullført oppdraget, velger du Dokk for å styre roboten tilbake til dokkingstasjonen.
 5. Valgfritt. På fanen Kontroll velger du Opphev kontroll for å la en annen operatør kontrollere roboten.

Lage et oppdrag

Du må planlegge og opprette oppdrag for at roboten skal kunne fungere uten operatørkontroll.

Slik planlegger du et oppdrag:

 1. Velg robot og deretter Oppdrag > + Lag oppdrag.

 2. Gi navn til oppdraget, velg et robotkart fra rullegardinmenyen, og klikk på Opprett. Finn ut hvordan du oppretter robotkart.

 3. Bruk Nytt inspeksjonspunkt for å legge til en tagg i oppdraget. Et inspeksjonspunkt kobler sammen et rutepunkt, en handling og en tagg. Det forteller roboten hvor taggen er plassert, og hvilken handling som skal utføres på taggen.

  Du kan legge til inspeksjonspunkt på tre måter:

  • Begynn å skrive taggnavnet og velg det fra listen over forslag.
  • Legg til en ny tagg ved å opprette navn for den og klikke på plusstegnet. Velg rutepunkt for å koble den nylig opprettede taggen til lokasjonen sin på kartet.
  • Legg til en liste over tagger adskilt med komma, og klikk på plusstegnet.
 4. Valgfritt. Bruk Fjern rutepunkt (X) for å endre et innstilt rutepunkt. Velg deretter et nytt rutepunkt for å knytte det til taggen. Et rutepunkt som er knyttet til en tagg, blir festet med en farget nål øverst. Fargen på nålen skal samsvare med fargen på prikken til venstre for inspeksjonspunktet.

 5. For hvert inspeksjonspunkt velger du handlingstypen og undertypen som roboten skal utføre på taggen.

  merk

  Legg til samme tagg like mange ganger som antallet handlinger du vil at roboten skal utføre på den, men hold antallet tagger og handlinger innenfor den anbefalte oppdragsvarigheten på 45 minutter.

 6. Velg Lagre.

 7. Valgfritt. Hvis du vil lagre et oppdrag som et utkast, klikker du på Avbryt.

Du har nå opprettet et oppdrag og kan vise, redigere, slette eller starte det fra fanen Oppdrag.

Starte et oppdrag

Når du har opprettet ditt første oppdrag, kan du tilordne utføring av uavhengig tagginspeksjon til roboten.

Slik starter du et oppdrag:

 1. Velg robot og klikk på Oppdrag.
 2. I Søk-feltet angir du et oppdragsnavn eller velger et fra listen.
 3. Valgfritt. Hvis du vil se gjennom og redigere inspeksjonspunkt, klikker du på Rediger oppdrag.
 4. Klikk på Start oppdrag. Du kan følge roboten på kartet via robotens kameraer eller logger. Når oppdraget er ferdig, navigerer roboten tilbake til dokkingstasjonen og sender de innhentede dataene til CDF.

Planlegge et oppdrag

Du kan planlegge at roboten skal utføre enkle eller gjentakende oppdrag på egen hånd på et bestemt tidspunkt.

Viktig

Sørg for at ingen kontrollerer roboten før starten på det planlagte oppdraget. Ellers vil ikke oppdraget starte.

Slik tidfester du et oppdrag:

 1. Velg fanen Planlegg > +Planlegg oppdrag.

eller

 1. Velg fanen Oppdrag > Flere alternativer (⋮) ved siden av oppdraget du vil planlegge > Planlegg.
 2. Planlegg et enkelt oppdrag eller gjentakende runder.

Når du har planlagt oppdraget, kan du redigere eller slette runder eller stå over en oppdragsrunde uten å redigere planen.

Se gjennom oppdragsdata

Dataene som roboten har samlet inn under oppdraget, kommer frem til CDF på én av tre måter:

 • Roboten sender dataene hvert femte sekund.
 • Roboten lagrer dataene den har samlet inn, og sender dem når oppdraget er fullført.
 • Hvis det er et tilkoblingsproblem, lagrer roboten dataene som den samler inn, og sender dem når den kommer til dokkingstasjonen og er koblet til Internett.

Dataene som roboten har samlet inn, er tilgjengelige i InRobot og i Cognite Data Fusion.

I InRobot kan du i fanen Rapporter vise en oversikt over robotens oppdragsdetaljer. Du kan også vise detaljene for en bestemt runde innad i et oppdrag eller se nærmere på robotens handlinger, for eksempel målte verdier for en måler eller et infrarødt bilde av en tagg.

I CDF kan du se gjennom dataene med:

 • Charts: Analyser og feilsøk tidsseriedata fra en taggavlesning, for eksempel temperaturendringer. Ved å bruke fanene for utstyrstagg og tidsserie-ID finner du tidsserien knyttet til taggen.
 • Data Explorer: Finn, kontroller, visualiser og få informasjon om dataene som roboten har samlet inn.
 • Image and video management: Vis data for taggavlesninger av bilder og videoer som roboten har tatt.

Basert på gjennomgangen kan du forbedre robotikkoppdrag og sørge for datainnhenting av god kvalitet.