Hopp til hovedinnhold

Planlegge, tidfeste og tilordne aktiviteter

På fanen Oversikt vises alle planlagte aktiviteter inndelt i Arbeidsordrer (vedlikeholdsarbeid) og Sjekklister (operatørrunder). Du kan tilordne disse aktivitetene til en gruppe med brukere, for eksempel alle elektrikere, eller direkte til bestemte brukere. Du kan også foreslå start- og sluttdato for hver aktivitet, men disse brukes kun til sortering.

På fanen Arbeidsordrer vises arbeidsordrer som er importert fra apper for arbeidsadministrasjon, for eksempel SAP. Her kan du gjøre følgende:

 • Vise detaljer om arbeidsordrer med en liste over oppgaver (operasjoner) som skal utføres. Utvid oppgaven for å se om den gjelder for flere tagger.
 • Velge Lag og tilordne for å lage en sjekkliste ut fra arbeidsordreoppgaver. Når du har laget en sjekkliste, kan du utvide antallet oppgaver på sjekklisten for å vise fremdriften.
 • Lage sjekklister fra flere arbeidsordreoppgaver som er relevante for en feltarbeider. Hvis det er flere oppgaver igjen, kan du også lage en sjekkliste til. Arbeidsordren vil pågå frem til feltarbeiderne har fullført alle oppgavene i arbeidsordren.

Fanen Sjekklister viser gjentakende aktiviteter som er generert fra maler opprettet på Maler-fanen. Her kan du gjøre følgende:

 • Vise detaljer om sjekklisten.
 • Tilordne sjekklister eller tilordne sjekklister på nytt.
 • Spore og fullføre sjekklisteaktiviteter.
 • Slette sjekklister. Hvis feltarbeideren samler inn dataene før du sletter sjekklisten, lagres og oppbevares dataene i InField. En sjekkliste som er slettet, kan bare gjenopprettes gjennom Cognite-API-et.
tips

Hvis du vil bytte fra en lokasjon til en annen, går du til Konto > *Administrer konto* > Velg lokasjon.

Lage maler

Bruk Maler-fanen for å planlegge aktiviteter som feltarbeidere utfører regelmessig, for eksempel ukentlige operatørrunder for installasjon. I Maler-fanen kan du gjøre følgende:

 • Fylle ut en mal med felter for å legge til avlesninger, elementer som skal kontrolleres, og tidsplaner.
 • Instruere InField til å åpne daglige sjekklister for utvalgte fagområder og brukere.
 • Grupper elementer som hører sammen basert på tagglokasjon, arbeidsskift osv. For eksempel: Tagg 1 og 4 tilhører Area A-gruppen, og tagg 2 og 3 tilhører Area B-gruppen.
 • For regelmessige aktiviteter, for eksempel operatørrunder, genererer du identiske sjekklister fra maler for hvert intervall du vil at feltarbeiderne skal utføre oppgavene med.
merk

Når du oppretter maler, må du huske på at én mal kan ha maks. 500 oppgaver. Men for å gjøre det enkelt for feltarbeiderne å navigere mellom dem ute i felten, bør du lage dem så korte som mulig.

Slik oppretter du en mal:

 1. Naviger til fanen Maler og lag en mal.

 2. Legg til oppgaver og koble dem eventuelt til tagger.

 3. Valgfritt. Gi en detaljert beskrivelse eller trinnvise instruksjoner for oppgaven. Legg til lenker der det er nødvendig.

 4. Valgfritt. Velg Legg til i oppgave og velg deretter:

  • Numerisk avlesning hvis du vil at feltarbeidere skal legge til måleravlesninger fra utstyr. Du kan stille inn måleenheten, for eksempel bar for trykkavlesninger, samt minimums- og maksimumsverdier.
  tips

  InField lagrer målingene som tidsserier i CDF, og du kan måle trender og analysere verdiene ved hjelp av Charts.

  Hvis du har fjernet en numerisk avlesning fra en sjekkliste, er den fremdeles tilgjengelig som tidsserie.

  • Velg Elementer å kontrollere hvis du vil legge til flere elementer som skal kontrolleres for oppgaven. Du kan beskrive hva som må utføres, legge til alternative reaksjoner (handlingsknapper) og koble statuser til knappene. Eksempel:
   • Når operatører jobber på sjekklisten og velger knappen med den tilknyttede statusen OK, endres oppgavestatusen til OK.
   • Hvis det er en numerisk avlesning som er utenfor rekkevidde (Ikke OK), og det er elementer som må kontrolleres, med tilknyttet status OK, blir statusen endret til Ikke OK som den risikable. Du bør fylle ut alle numeriske avlesninger og elementer som skal kontrolleres, for at statusen skal endres automatisk.
  • Planlegg hvis du ønsker at sjekklisten skal utføres med regelmessige intervaller. Du kan sette sjekklister til å åpnes automatisk på spesifikke dager, annenhver uke, to ganger i måneden på mandager, én gang i året osv. Den opprinnelige starttiden er kl. 06:00 i datamaskinens lokale tidssone. Du kan endre starttiden til halvtimesintervaller.
  • Velg Melding hvis du vil at feltarbeiderne skal gi skriftlige svar på forespørsler, spørsmål, meldinger osv.
  • Velg Tilstand hvis du vil legge til handlinger som feltarbeidere skal utføre avhengig av oppgavestatus.
 5. Sett sjekklisten til Klar.

Åpne sjekklister

En sjekkliste er en enkeltoppgave eller lister med oppgaver som er generert fra en mal. Når du oppretter en mal, kan du planlegge når en mal eller oppgavene i den skal åpnes som sjekkliste, slik at feltarbeiderne kan jobbe på den. Dette kan du gjøre på to måter:

 • Manuelt. På fanen Oversikt > Vedlikehold eller Maler velger du Lag og tilordne eller Lag sjekkliste, foreslår en start- og sluttdato og bekrefter opprettelsen. Datoene brukes bare til sortering.
 • Automatisk. På Maler-fanen oppretter du en oppgave og planlegger den: Legg til i oppgave > Planlegg. Oppgaven vises i den genererte sjekklisten automatisk i henhold til tidsplanen. Den opprinnelige starttiden er kl. 06:00 i datamaskinens lokale tidssone. Du kan endre starttiden til halvtimesintervaller.
merk

Du trenger utvidet tilgang for å kunne planlegge og tidfeste aktiviteter, og du må tilordne aktiviteter med InField på en datamaskin (ikke på en mobilenhet).

Spore og fullføre aktiviteter

Etter hvert som feltarbeiderne fullfører oppgavene i sjekklister, oppdaterer de statusen og legger til relevante bilder, målinger og observasjoner. Du finner status og fremdrift for alle aktiviteter på fanen Oversikt. Der kan du sortere kolonnene og velge relevante datoer. Du setter status for en sjekkliste eller arbeidsordre ved å velge elementet > Flere alternativer (…) > Sett sjekklisten til > Utført.

Du kan ikke oppdatere sjekklister eller arbeidsordrer med statusen Utført. Men med utvidet tilgang kan du endre status til Pågår og oppdatere sjekklisten.

Slette og gjenopprette maler, oppgaver og sjekklister

Du sletter en mal ved å velge Flere alternativer (…) til høyre for + Legg til oppgave > Slett mal.

Du gjenoppretter en mal ved å velge Slettet på panelet til venstre > Flere alternativer (…) til høyre for malen du vil gjenopprette > Gjenopprett mal.

Du kan ikke gjenopprette oppgaver som er slettet fra maler.

Vise taggobservasjoner

Under vedlikeholdsarbeid og operatørrunder kan brukere registrere funksjonssvikt på tagger ved å lage en observasjon. På fanen Observasjoner kan du vise detaljer for alle taggobservasjonene. Tilgjengelig med InField på en datamaskin (ikke mobilenhet).