Hopp til hovedinnhold

Utføre aktiviteter

Når du skal utføre aktiviteter i InField, bruker du sjekklister. Sjekklister har et sett med oppgaver der du legger til status, for eksempel OK, Ikke OK eller Blokkert. Du kan også legge til bilder, videoer og observasjoner for funksjonsfeil du legger merke til mens du jobber. For noen oppgaver kan det også være felt for å legge til måleavlesninger og kontrollelementer.

Jobbe med sjekklister

 1. Naviger fra Alle sjekklister til Tilordnet til meg for å vise sjekklistene som er tilordnet til fagfeltet ditt eller til deg personlig.

  tips

  Hvis det er sjekklister du ikke finner, kan du prøve å sortere etter Klar, Pågår eller Utført.

 2. Skriv inn måleverdier som arbeidslederen din har bedt om.

 3. Valgfritt. Svar på arbeidslederens forespørsel ved å velge en handlingsknapp, for eksempel Lav, Normal, Høy eller Åpen, Lukket.

 4. For hver oppgave velger du OK eller en annen status fra Annet. Hvis du vil endre status for gjenstående oppgaver samlet, velger du Flere alternativer (...) > Sett gjenstående oppgaver som og velger status. Det kan du gjøre for oppgavene i og utenfor gruppen, og bare én gang.

 5. Velg + for å legge til bilder eller videoer, skrive inn tekst eller opprette observasjoner. Fyll ut skjemaet Observasjoner hvis du må ta en nærmere titt på en tagg, for eksempel på grunn av funksjonsfeil.

 6. Når du er ferdig, velger du Flere alternativer (...) > Sett sjekkliste til > Utført. Du kan ikke lenger oppdatere sjekklisten.

Lage observasjoner

Hvis du tror at en tagg trenger å bli sett på, kan du lage en observasjon for den.

 • Når du jobber på en sjekkliste, velger du (+) > Lag observasjon.
 • Øverst til venstre velger du menyfanen > Lag observasjon.

Utforske tagger

Hvis du vil vise informasjon relatert til en tagg, for eksempel 3D-bilder, dokumenter, tidsserier eller andre tagger, søker du etter taggen eller velger en tagg-ID som vises som en blå lenke.

 • Velg søkeikonet (Søkeikon) for å søke etter tagger, tidsserier eller dokumenter.
 • Velg søkeikonet (Søkeikon) > Hierarki for å finne utstyr knyttet til taggen du jobber med.

Jobbe frakoblet

Feltarbeidere kan fullføre operatørrunder og arbeidsordrer med et tregt nettverk eller uten nettverkstilkobling på mobilenheter.

Hvis du vil jobbe frakoblet, åpner du sjekklisten mens du fremdeler har nettverkstilkobling. Hvis du blir frakoblet, kan du fremdeles fullføre oppgaver, men du får ikke tilgang til tagg-utforskeren, kan ikke laste opp medier eller lage observasjoner. Når du er tilbake på nett, blir alle dataene som er samlet inn i frakoblet modus, lastet opp.