Workmate - arbeidsordrer og utstyrshistorikk

Du kan vise arbeidsordrer og se historikken til utstyr slik at du raskt får tilgang til tidligere utført arbeid, innmeldte saker og rettelser for dette ustyret.

I denne artikkelen:

Kopiere objektlister fra Workmate

Bla deg frem til en åpen arbeidsordre og velg deretter Objektliste øverst i vinduet. Antall objekter hentet fra Workmate vises øverst. Du kan kopiere alle objektene til en sjekkliste, som navngis med arbeidsordre-koden. Hvis en kollega allerede har opprettet en sjekkliste, kan du tilføye objekter til denne.

Copy objects to a checklist

Vise arbeidsordrer for en tagg

Bla ned på Oversikt-siden eller bruk navigeringen på venstre side for å se åpne og lukkede arbeidsordrer for en tagg. Fra Oversikt-siden vises kun åpne arbeidsordrer. Fra Arbeidsordre-siden vises både åpne og lukkede arbeidsordrer. Velg en arbeidsordre for å se flere detaljer om arbeidsordren og eventuell utstyrshistorikk. For arbeidsordrer tilknyttet mange tagger, kan listen med utstyrshistorikk inneholde informasjon for ulike tagger.

Equipment history

Vise utstyrshistorikk for en tagg

Bla deg frem til Utstyrshistorikk i menyen på venstre side for å se all utstyrshistorikk for en tagg. Dette vises selv om historikk-elementet ikke er tilknyttet arbeidsordren.

Equipment history

Last Updated: 5/12/2020, 12:01:29 PM