# Workmate - arbeidsordrer og utstyrshistorikk

Du kan vise arbeidsordrer og se historikken til utstyr slik at du raskt får tilgang til tidligere utført arbeid, innmeldte saker og rettelser for dette ustyret.

I denne artikkelen:

# Kopiere objektlister fra Workmate

Bla deg frem til en åpen arbeidsordre og velg deretter Objektliste øverst i vinduet. Antall objekter hentet fra Workmate vises øverst. Du kan kopiere alle objektene til en sjekkliste, som navngis med arbeidsordre-koden. Hvis en kollega allerede har opprettet en sjekkliste, kan du åpne denne sjekklisten.

Copy objects to a checklist

# Vise arbeidsordrer for en tagg

Bla ned på Oversikt-siden eller bruk navigeringen på venstre side for å se åpne og lukkede arbeidsordrer for en tagg. Fra Oversikt-siden vises kun åpne arbeidsordrer. Fra Arbeidsordre-siden vises både åpne og lukkede arbeidsordrer. Velg en arbeidsordre for å se flere detaljer om arbeidsordren og eventuell utstyrshistorikk. For arbeidsordrer tilknyttet mange tagger, kan listen med utstyrshistorikk inneholde informasjon for ulike tagger.

Equipment history

# Vise utstyrshistorikk for en tagg

Bla deg frem til Utstyrshistorikk i menyen på venstre side for å se all utstyrshistorikk for en tagg. Dette vises selv om historikk-elementet ikke er tilknyttet arbeidsordren.

Equipment history

Last Updated: 4/21/2021, 12:18:36 PM