Hopp til hovedinnhold

Arbeidsordrer

Arbeidsordrer viser planlagt arbeid, tidligere utført arbeid, innmeldte saker og rettelser for utstyr. Her har vi beskrevet hvordan du jobber med dette i InField, men merk at noen beskrivelser avhenger av hvilket kildesystem dataene er hentet fra.

Vise arbeidsordrer for en tagg

Bla ned på Oversikt-siden eller bruk navigeringen på venstre side for å se åpne og lukkede arbeidsordrer for en tagg. Fra Oversikt-siden vises kun åpne arbeidsordrer. Fra Arbeidsordre-siden vises både åpne og lukkede arbeidsordrer. Velg en arbeidsordre for å se flere detaljer.

Jobbe med arbeidsordrer

Vise varslinger for en tagg

Hvis du bruker SAP, bla deg frem til Varslinger i menyen på venstre siden for å se varslinger. Disse er sortert etter dato. Velg et varsel for å se flere detaljer.

SAP notifikasjoner

Vise arbeidsplan og arbeidsordrer i revisjoner

Hvis du bruker SAP, klikk Revisjoner på Hjem-siden for å se åpne arbeidsplaner og arbeidsordrer. For å søke etter arbeidsordrer, skriv inn hvilken som helst del av arbeidsordrens ID i søkefeltet. Klikk på en arbeidsordre for å vise flere detaljer:

  • Detaljer viser beskrivelser fra arbeidsstyringssystemet.
  • Objekter viser antall objekter i en arbeidsordre og du kan åpne alle objektene som en sjekkliste.
  • Aktiviteter viser alle planlagte aktiviteter for en arbeidsordre. Klikk på en aktivitet for å se flere detaljer, som planlagt arbeid, varighet og gjenstående arbeid. I sjekklister som er based på objekter vises aktivitets-IDen for hvert element.

Vise arbeidsordrer i arbeidspakker

Hvis du bruker WorkMate, klikk Arbeidspakker på Hjem-siden for å se åpne arbeidsordrer. For å søke etter arbeidsordrer, skriv inn hvilken som helst del av arbeidsordrens ID i søkefeltet. Klikk på en arbeidsordre for å vise flere detaljer:

  • Detaljer viser beskrivelser fra arbeidsstyringssystemet.
  • Uts.historikk viser all utstyrshistorikk for en tagg.

Vise arbeidsordrer sortert på startdato

Klikk på Arbeidsplan på Hjem-siden for å se åpne arbeidsordrer sortert etter startdato. Denne ukens arbeidsordrer vises når du åpner siden, men du kan klikke Neste uke eller velge en tidsperiodee for å se andre uker. For å søke etter arbeidsordrer, skriv inn hvilken som helst del av arbeidsordrens ID i søkefeltet. Klikk på en arbeidsordre for å vise flere detaljer.

Merk at denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis valgt i oppsettet av InField.

Vise utsyrshistorikk for en tagg

Hvis du bruker WorkMate, bla deg frem til Utstyrshistorikk i menyen på venstre side for å se all utstyrshistorikk for en tagg. Dette vises selv om historikk-elementet ikke er tilknyttet arbeidsordren.

Workmate utstyrshistorikk

Åpne objekter som sjekkliste

Bla deg frem til en åpen arbeidsordre og velg deretter Objekter til venstre på siden. Antall objekter hentet fra arbeidsstyringsystemet vises øverst. Klikk på Kopiere til sjekkliste for å opprette en sjekkliste som navngis med arbeidsordre-koden. Denne sjekklisten viser også aktivitets-ID for hvert element i sjekklisten.

Hvis en kollega allerede har opprettet en sjekkliste, kan du tilføye objekter til denne.

Åpne objekter som sjekkliste