Hopp til hovedinnhold

Trender

Seksjonen for trender viser automatisk den mest relevante tidsserien for den aktuelle taggen. Under trender kan du velge andre tilgjengelige tidsserier for taggen. Du kan også bruke sammenlikningsfunksjonen øverst i høyre hjørne for å sammenlikne med tidsserier fra andre relevate tagger.

Vise trender

Du velger hvilke tidsserier du vil vise som trender ved å flytte en tidsserie fra seksjonen Andre tidsserier på denne taggen til Valgte tidsserier. Standardperioden som vises når du åpner trenden er én dag. Hvis tidsseriene strømmer fra et kildesystem med alarm-grenser og verdi-områder, vises disse som etiketter over tidsserie-grafen og på tidsserie-kortet. Merk at alarm-grenser og verdi-områder uten verdi vises ikke.

Standardinstillingen for Y-aksen er satt basert på verdiene registrert de siste 12 månedene, og tar ikke hensyn til verdier som skiller seg ut (ofte når sensoren er nede). Bruk knappen Vis\skjul y-aksen for å utnytte graf-området best mulig.

Vise trender
merk

Det kan være en forsinkelse i trendene som vises. Du kan se tidsforskjellen mellom "nå" og sensorens tid for siste registrerte datapunkt i teksten under trenden.

Sammenlikne trender fra andre tagg

For å få en dypere innsikt i instrumenter, kan du sammenlikne tidsserier ved å legge dem til på samme skjerm.

  1. Klikk på knappen Sammenlign trender eller på ikonet for Sammenligne på en mobil enhet this icon
  2. Søk etter tidsserier med navn eller beskrivelse av taggen. På en mobil, kan du også skanne tagg-ID.
  3. Klikk på Legg til.

Tidsserien er nå lagt til i seksjonen Nylig valgte tidsserier.