# Trender

Seksjonen for trender viser automatisk den mest relevante tidsserien for den aktuelle taggen. Under trender kan du velge andre tilgjengelige tidsserier for taggen. Du kan også bruke sammenlikningsfunksjonen øverst i høyre hjørne for å sammenlikne med tidsserier fra andre relevate tagger.

Trender brukt i felt

WARNING

Det kan være en forsinkelse i trendene som vises. Du kan se tidsforskjellen mellom "nå" og sensorens tid for siste registrerte datapunkt i teksten under trenden.

smth

Standardperioden som vises når du åpner trenden er én dag. Standardinstillingen for Y-aksen er satt basert på verdiene registrert de siste 12 månedene, og tar ikke hensyn til verdier som skiller seg ut (ofte når sensoren er nede).

# Sammenlikne trender

For å få en dypere innsikt i instrumenter, kan du sammenlikne tidsserier ved å legge dem til på samme skjerm.

Sammenlikne trender

Last Updated: 4/21/2021, 12:18:36 PM