SAP - arbeidsordrer og varslinger

Du kan vise arbeidsordrer og varslinger for utstyr slik at du raskt kan se tidligere arbeid, innmeldte saker og rettelser for dette utstyret.

I denne artikkelen:

Vise arbeidsordrer for en tagg

Bla ned på Oversikt-siden eller bruk navigeringen på venstre side for å se åpne og lukkede arbeidsordrer for en tagg. Fra Oversikt-siden vises kun åpne arbeidsordrer. Fra Arbeidsordre-siden vises både åpne og lukkede arbeidsordrer. Velg en arbeidsordre for å se flere detaljer.

access work orders

Kopiere objekter til en sjekkliste

Bla deg frem til en åpen arbeidsordre og velg deretter Objekter øverst i vinduet. Antall objekter hentet fra SAP vises øverst. Du kan kopiere alle objektene til en sjekkliste, som navngis med arbeidsordre-koden. Hvis en kollega allerede har opprettet en sjekkliste, kan du tilføye objekter til denne.

Copy objects to a checklist

Vise varslinger for en tagg

Bla deg frem til Varslinger i menyen på venstre siden for å se varslinger. Disse er sortert etter dato. Velg et varsel for å se flere detaljer.

Notifications

Last Updated: 5/12/2020, 12:01:29 PM