# Finne en tagg

For å finne informasjon om tagger:

  • Scan etter tagger ved å ta et bilde av taggplaten for å finne taggen ved bruk av optisk tekstgjenkjennelse. Du kan skanne flere tagger samtidig.

  • Søk etter tagger ved å skrive inn deler av taggnavnet eller beskrivelse. InField viser deg resultatene som best passer etter hvert som du skriver.

Finne tagger ved å søke eller skanne

Last Updated: 4/21/2021, 12:18:36 PM