Aller au contenu principal

Sjekklister for rutinerunder

Med riktig tilgang kan du enkelt opprette maler for sjekklister. Dette er spesielt nyttig for daglige, ukentlige og månedlige rutinerunder. Du må bruke InField på en desktop for å få tilgang til dette.

Opprette sjekkliste-maler for rutinerunder

Trinn 1: Opprett ny mal

 1. Klikk Pluss (+) ved Maler for å åpne Opprett ny mal.

 2. Angi en tittel og velg ett eller flere relevante fagområder.

 3. Velg Legg ved måleavlesning i malen for å inkludere måleavlesninger i sjekklister basert på malen.

 4. Velg Åpne automatisk daglige sjekklister for valgte fagområder for å aktivere og angi et tidspunkt hvor sjekklister basert på denne malen automatisk åpnes for alle brukere med valgt fagområde. Du kan stoppe og gjenoppta åpning av sjekklister ved å slå av og på Automatisk åpning av sjekklister. Merk at du ikke kan opprette maler uten intervall hvis du bruker denne funksjonen.

 5. Velg blant ulike sjekkliste-statuser under Flere valg. Merk at Skal utføres og OK må brukes.

  Create template settings

Trinn 2: Velg skift-intervall og dager for utføring

 1. Legg til oppgaver som skal utføres. Du finner nyttige tips nedenfor om hvordan disse tekstene kan formatteres.
Skiftintervall
 1. Angi skift i Velg intervall. Velg Utvidet planlegging for å velge uke-frekvens. Med dette valget kan du opprette maler for rutinerunder som utføres hver andre, tredje eller fjerde uke. Når det opprettes sjekklister fra denne malen, plasseres sjekkliste-elementene i de tildelte ukene.
 2. Angi hvilke dager oppgavene skal utføres.

Trinn 3: Legg til informasjon om måleavlesninger

 1. Angi navnet på måleavlesningen. Dette må være unikt og beskrivende siden avlesningene blir tilgjengelig som trender i en senere versjon av InField. Pass også på at navnet er tilpasset visning på mobil enhet. Inneholder oppgaven en tagg-ID, blir denne forhåndsstilt navnet.
 2. Skriv inn måleenheten som skal brukes.
 3. Legg eventuelt til minimum- og maksimum-verdier. Avvik fra disse vises i rødt når sjekklisten fylles ut.
Legg til måleavlesninger
tips

Her er noen tips for hvordan tekstene på oppgavene kan formatteres.

Tekstformattering i maler
 • Skriv inn tekst og avslutt med et kolon-tegn. All tekst før kolonnet, vises i fete typer.
 • Tagg-IDer og utstyrsnavn har blå farge og er linket til taggen eller utstyret.
 • Trykk på Enter + Shift for å sette inn et linjeskift.

Trinn 4: Opprett sjekkliste-seksjoner

Sorter sjekkliste-elementer i seksjoner:

 1. Klikk Opprett seksjon.
 2. Skriv inn en seksjonstittel og formatter teksten ved hjelp av tipsene ovenfor.
 3. Klikk Enter for å bekrefte.
 4. Dra og slipp sjekkliste-elementer under en seksjonstittel.
Tip

Du kan opprette seksjoner under seksjoner for en mer detaljert sjekkliste-struktur.

Create checklist sections

Trinn 5: Opprett sjekklister basert på maler

Når du har lagt til alle elementer i en sjekkliste, klikk på Bekreft for å opprette malen og Åpne sjekkliste for å åpne en sjekkliste fra malen. En sjekkliste inneholder oppgaver for syv dager og starter med første mandag etter du opprettet sjekklisten. Ukenummeret vises sammen med sjekklistenavnet.

Bruke sjekklister på rutinerunder

Sjekklister som er basert på maler vises som åpne sjekklister på Hjem-siden. De har samme navn som malen de er basert på og ukenummeret de skal utføres i. Merk at du ikke kan legge til eller fjerne oppgaver i disse listene.

 • Kryss av og velg en status for oppgavene i sjekklisten.
 • Sett inn måleavlesninger hvis dette er inkludert i malen. Hvis min.- og maks.-verdier er forhåndsdefinert, vises avvik med en rød linje.
 • Legg til kommentarer eller last opp bilder med menyvalgene under Flere valg (...) for hver oppgave.
 • Del listen med kollegaer, legg din utgave av listen i arkivet, og last ned en PDF-rapport med menyvalgene under Flere valg (...) plassert øverst til høyre på sjekklisten.
Maler for sjekklister

Åpne sjekkliste-rapporter

Du kan åpne og deretter skrive ut standard eller utvidede PDF-rapporter fra sjekklister med menyvalgene Åpne standard rapport eller Åpne utvidet rapport. Du finner disse under Flere valg (...) på sjekklisten. Standardrapporten viser den daglige statusen til oppgavene og eventuelle måleavlesninger. Utvidet rapport viser i tillegg navn og dato for siste endring av status og kommentarer som er lagt ved et sjekkliste-element.

Sjekkliste-rapporter

Du kan se alle sjekkliste-rapporter fra samme mal med menyvalget Tidligere rapporter for denne malenMaler-siden. Her vises alle sjekklister generert fra denne malen. For å åpne en rapport for hver sjekkliste, klikk på Standard rapport eller Utvidet rapport på en sjekkliste for å åpne en PDF-fil du kan skrive ut.

Utvidet rapport

Fra en mobil enhet, kan du kun se standard rapporter ved å klikke på PDF-ikonet som vises på høyre side av et sjekkliste-element.

Utvidet rapport på mobil enhet

Arkivere maler

Du kan arkivere maler når du bruker InField fra en PC og har utvidet tilgang i innstillingene til InField. Klikk på Arkiver mal under Flere valg (...) for å flytte maler til seksjonen Arkiverte maler. Her vises malene sortert etter fagområde, og du kan åpne, gjenopprette eller slette maler. Du kan også vise rapporter som er basert på sjekklistene fra denne malen. Hvis du sletter en mal, vil ikke ikke disse rapportene være tilgjengelige, og du bør derfor laste ned de rapportene du vil beholde.

Arkivere maler