Hopp til hovedinnhold

Sjekklister for rutinerunder

Med riktig tilgang kan du enkelt opprette maler for sjekklister. Dette er spesielt nyttig for daglige, ukentlige og månedlige rutinerunder. Du må bruke InField på en desktop for å få tilgang til maler.

Når du oppretter en mal, kan du legge til felt for måleravlesninger, flere sjekkliste-statuser, og sette opp automatisk åpning av daglige sjekklister for valgte fagområder. Du kan gruppere sjekkliste-elementer i seksjoner for en detaljert sjekkliste-struktur.

Trinn 1: Velg innhold til sjekklister basert på malen

De ulike valgene i Opprett mal fastsetter innholdet i sjekklistene som opprettes fra denne malen og hvordan du kan dele sjekklister med kollegaer.

Mal uten intervall

Bruk denne malen til å opprette unike sjekklister som ikke skal brukes i en fast utføringsplan, eller til enkeltstående sjekklister som skal brukes flere ganger, men som ikke er del av rutinerunder.

Template without intervals

Velg Opprett mal uten intervall. Disse sjekklistene er som standard kun åpne for brukeren som åpnet sjekklisten, men du kan dele med kollegaer med Del sjekkliste fra listen under Flere valg (...). Alle brukere kan åpne malen og velge Åpne sjekkliste for å opprette en sjekkliste som kun er tilgjengelig for denne brukeren.

InField tilføyer dato til sjekkliste-navnet og et kronologisk tall i parentes hvis sjekklisten allerede er opprettet.

Mal med intervall

Bruk denne malen for team som utfører ukentlige oppgaver sammen. Dette er standardvalget for mal.

Template with intervals

Ikke velg Opprett mal uten intervall for å opprette sjekklister for en uke med tidsintervall for arbeidsskift og dager for utføring av oppgaver. For eksempel, rutinerunder som skal utføres hver andre, tredje eller fjerde uke. Alle kan bruke sjekklistene fra denne malen ved å åpne malen og klikke på Åpne sjekkliste eller via en URL-link som er delt fra en kollega.

Mal med automatisk åpning av daglige sjekklister

Bruk denne malen for gjentatte sjekklister som sendes til den samme gruppen av kollegaer på samme tidspunkt hver dag.

Template with automatic opening

Velg Åpne automatisk daglige sjekklister for valgte fagområder for å la InField automatisk åpne og dele sjekklister for rutinerunder for alle brukere i et fagområde på et valgt tidspunkt.

Når du oppretter malen, velger du fagområdet som skal få sjekklisten automatisk plassert under Mine sjekklister på et valgt tidspunkt. Denne malen passer ikke til individuelle brukere, såfremt du ikke delen sjekklisten med valget Del sjekkliste under Flere valg (...).

Merk

Denne malen inneholder ikke intervall siden sjekklisten opprettes daglig.

Du kan stoppe og gjenoppta åpning av sjekklister ved å aktivere og deaktivere på knappen Stoppe/Starte automatisk åpning av sjekklister. Denne innstillingen er som standard deaktivert. Start-tidspunktet er satt til kl. 06.00 i datamaskinens lokale tidssone, men du kan endre dette med en-times intervall.

Merk

Kontroller at malen er ferdigstilt og klar for sjekkliste-brukere før du aktiverer Stoppe/Starte automatisk åpning av sjekklister.

En etikett på malen viser om sjekklister automatisk åpnes og sendes ut eller er satt på pause:

 • Hvis etikken viser et klokkeslett, blir sjekklister sendt ut.
 • Hvis etikken viser Pause, sendes ikke sjekklister ut.

Maler for skiftarbeid

Hvis du oppretter maler med automatisk åpning av daglige sjekklister for skiftarbeid, må du opprette en mal for hvert skift:

 1. Deaktiver Stoppe/Starte automatisk åpning av sjekklister.
 2. Kopier og rediger malen.
 3. Aktiver Stoppe/Starte automatisk åpning av sjekklister når du er klar til å sende ut sjekklistene til de valgte fagområdene.

Trinn 2: Opprett ny mal

 1. Klikk Pluss (+) ved Maler for å åpne Opprett ny mal.

 2. Angi en tittel og velg ett eller flere relevante fagområder.

 3. Velg Inkluder måleravlesning i malen for å inkludere måleravlesninger i sjekklister basert på malen.

 4. Velg Åpne automatisk daglige sjekklister for valgte fagområder for å aktivere og angi et tidspunkt hvor sjekklister basert på denne malen automatisk åpnes for alle brukere med valgt fagområde. Du kan stoppe og gjenoppta åpning av sjekklister ved å slå av og på Automatisk åpning av sjekklister.

 5. Velg blant ulike sjekkliste-statuser under Flere valg. Merk at Skal utføres og OK må brukes.

  Create template settings

Trinn 3: Velg skift-intervall og dager for utføring

 1. Legg til oppgaver som skal utføres. Her er nyttige tips om hvordan disse tekstene kan formatteres:

  • Skriv inn tekst og avslutt med et kolon-tegn. All tekst før kolonnet, vises i fete typer.
  • Tagg-IDer og utstyrsnavn har blå farge og er linket til taggen eller utstyret.
  • Trykk på Enter + Shift for å sette inn et linjeskift.
  Tekstformattering i maler
Skiftintervall
 1. Angi skift i Velg intervall. Velg Utvidet planlegging for å velge uke-frekvens. Med dette valget kan du opprette maler for rutinerunder som utføres hver andre, tredje eller fjerde uke. Når det opprettes sjekklister fra denne malen, plasseres sjekkliste-elementene i de tildelte ukene.
Merk

Du kan ikke bruke intervall hvis du har opprettet mal med automatisk åpning av daglige sjekklister.

 1. Angi hvilke dager oppgavene skal utføres.

Trinn 4: Legg til informasjon om måleravlesninger

 1. Angi navnet på måleravlesningen. Dette må være unikt og beskrivende siden avlesningene blir tilgjengelig som trender. Velg et kort navn som er tilpasset visning på mobil enhet. Inneholder oppgaven en tagg-ID, blir denne forhåndsstilt navnet.

 2. Velg om avlesningene skal angis som Lav, Normal, Høy, or as Inn, Ut, Opp eller numeriske verdier. Du kan forhåndsdefinere numeriske verdier med minimum- og maksimum-grenser. Når en bruker angir måleravlesninger innenfor disse verdiene, settes status automatisk til OK. Måleravlesninger som avviker fra verdiene, settes automatisk til Ikke OK. Du kan når som helst sette en annen status. Hvis måleravlesningsfeltene ikke er forhåndsdefinerte med minimum- og maksimum-verdier, settes status til OK for alle verdier.

Merk

En systemfeil kan forhindre InField fra å lagre maler med mange måleravlesninger. For å ikke miste data, kan du lage en kopi av malen som en reserveløsning. Velg Kopier mal fra menyen under Flere valg (...). Du kan opprette en ny mal fra kopien.

Hvis systemfeilen forårsaker feil ved lagring av en mal, kan InField opprette en sjekkliste uten måleravlesninger. Bruk den kopierte malen til å opprette sjekklister med Åpne sjekkliste.

Trinn 5: Opprett sjekkliste-seksjoner

Sorter sjekkliste-elementer i seksjoner:

 1. Klikk Opprett seksjon.
 2. Skriv inn en seksjonstittel og formatter teksten ved hjelp av tipsene ovenfor.
 3. Klikk Enter for å bekrefte.
 4. Dra og slipp sjekkliste-elementer under en seksjonstittel.
Tips

Du kan opprette seksjoner under seksjoner for en mer detaljert sjekkliste-struktur.

Create checklist sections

Trinn 6: Opprett sjekklister basert på maler

Når du har lagt til alle elementer i en sjekkliste, klikk på Bekreft for å opprette malen og Åpne sjekkliste for å åpne en sjekkliste fra malen. En sjekkliste inneholder oppgaver for syv dager og starter med første mandag etter du opprettet sjekklisten. Ukenummeret vises sammen med sjekklistenavnet.

Trinn 7: Bruke sjekklister på rutinerunder

Sjekklister som er basert på maler vises som åpne sjekklister på Hjem-siden. De har samme navn som malen de er basert på og ukenummeret de skal utføres i. Merk at du ikke kan legge til eller fjerne oppgaver i disse listene.

 • Kryss av og velg en status for oppgavene i sjekklisten. Du kan sette samme status for alle gjenstående oppgaver i en sjekkliste eller seksjon med Sett gjenstående oppgaver til..., som du finner under Flere valg (...).
 • Sett inn måleravlesninger hvis dette er inkludert i malen. Hvis min.- og maks.-verdier er forhåndsdefinert, vises avvik med en rød linje. Du kan ikke legge til numeriske verdier hvis InField er offline.
Tips

Hvis du bruker InField på en iPhone eller iPad, setter du inn desimaltegn i måleravlesning ved å klikke på +*# og deretter Pause på enhetens nummertastatur.

Note

Du kan ikke legge til numeriske verdier hvis InField er offline.

 • Legg til kommentarer eller last opp bilder med menyvalgene under Flere valg (...) for hver oppgave.
 • Del listen med kollegaer, legg din utgave av listen i arkivet, og last ned en PDF-rapport med menyvalgene under Flere valg (...) plassert øverst til høyre på sjekklisten.
Maler for sjekklister

Trinn 8: Åpne sjekkliste-rapporter

Du kan åpne og deretter skrive ut standard eller utvidede PDF-rapporter fra sjekklister med menyvalgene Åpne standard rapport eller Åpne utvidet rapport. Du finner disse under Flere valg (...) på sjekklisten. Standardrapporten viser den daglige statusen til oppgavene og eventuelle måleravlesninger. Utvidet rapport viser i tillegg navn og dato for siste endring av status og kommentarer som er lagt ved et sjekkliste-element.

Sjekkliste-rapporter

Du kan se alle sjekkliste-rapporter fra samme mal med menyvalget Tidligere rapporter for denne malenMaler-siden. Her vises alle sjekklister generert fra denne malen. For å åpne en rapport for hver sjekkliste, klikk på Standard rapport eller Utvidet rapport på en sjekkliste for å åpne en PDF-fil du kan skrive ut.

Utvidet rapport

Fra en mobil enhet, kan du kun se standard rapporter ved å klikke på PDF-ikonet som vises på høyre side av et sjekkliste-element.

Utvidet rapport på mobil enhet

Trinn 9: Arkivere maler

Du kan arkivere maler når du bruker InField fra en PC og har utvidet tilgang i innstillingene til InField. Klikk på Arkiver mal under Flere valg (...) for å flytte maler til seksjonen Arkiverte maler. Her vises malene sortert etter fagområde, og du kan åpne, gjenopprette eller slette maler. Du kan også vise rapporter som er basert på sjekklistene fra denne malen. Hvis du sletter en mal, vil ikke ikke disse rapportene være tilgjengelige, og du bør derfor laste ned de rapportene du vil beholde.

Arkivere maler