# Sjekklister for rutinerunder

Med riktig tilgang kan du enkelt opprette maler for sjekklister. Dette er spesielt nyttig for daglige, ukentlige og månedlige rutinerunder. Du må bruke InField på en desktop for å få tilgang til dette.

I denne artikkelen:

# Opprette sjekkliste-maler for rutinerunder

# Trinn 1: Opprett ny mal

 1. Klikk Pluss (+) ved Maler for å åpne Opprett ny mal.
 2. Angi en tittel og velg ett eller flere relevante fagområder.
 3. Velg Legg ved måleavlesning i malen for å inkludere måleavlesninger i en sjekkliste.
 4. Velg blant ulike sjekkliste-statuser under Flere valg. Merk at Skal utføres og OK må brukes.

# Trinn 2: Velg skift-intervall og dager for utføring

Advanced scheduling list

 1. Legg til oppgaver som skal utføres. Du finner nyttige tips nedenfor om hvordan disse tekstene kan formatteres.
 2. Angi skift i Velg intervall. Velg Utvidet planlegging for å velge uke-frekvens. Med dette valget kan du opprette maler for rutinerunder som utføres hver andre, tredje eller fjerde uke. Når det opprettes sjekklister fra denne malen, plasseres sjekkliste-elementene i de tildelte ukene.
 3. Angi hvilke dager oppgavene skal utføres.

# Trinn 3: Legg til informasjon om måleavlesninger

 1. Angi navnet på måleavlesningen. Dette må være unikt og beskrivende siden avlesningene blir tilgjengelig som trender i en senere versjon av InField. Pass også på at navnet er tilpasset visning på mobil enhet. Inneholder oppgaven en tagg-ID, blir denne forhåndsstilt navnet.
 2. Skriv inn måleenheten som skal brukes.
 3. Legg eventuelt til minimum- og maksimum-verdier. Avvik fra disse vises i rødt når sjekklisten fylles ut.

Measurement reading

TIP

Her er noen tips for hvordan tekstene på oppgavene kan formatteres.

Template Report

 • Skriv inn tekst og avslutt med et kolon-tegn. All tekst før kolonnet, vises i fete typer.
 • Tagg-IDer og utstyrsnavn har blå farge og er linket til taggen eller utstyret.
 • Trykk på Enter + Shift for å sette inn et linjeskift.

# Bruke sjekklister på rutinerunder

Sjekklister som er basert på maler vises som åpne sjekklister på Hjem-siden. De har samme navn som malen de er basert på og ukenummeret de skal utføres i. Merk at du ikke kan legge til eller fjerne oppgaver i disse listene.

 • Kryss av og velg en status for oppgavene i sjekklisten.
 • Sett inn måleavlesninger hvis dette er inkludert i malen. Hvis min.- og maks.-verdier er forhåndsdefinert, vises avvik med en rød linje.
 • Legg til kommentarer eller last opp bilder med menyvalgene under Flere valg (...) for hver oppgave.
 • Del listen med kollegaer, legg din utgave av listen i arkivet, og last ned en PDF-rapport med menyvalgene under Flere valg (...) plassert øverst til høyre på sjekklisten.

Template checklist

# Åpne sjekkliste-rapporter

Du kan åpne og deretter skrive ut en PDF-rapport av sjekklisten med menyvalget Åpne sjekkliste-rapport. Du finner dette under Flere valg (...) på sjekklisten. Rapporten viser den daglige statusen til oppgavene og eventuelle måleavlesninger.

Checklist reports

Du kan se alle sjekkliste-rapporter fra samme mal med menyvalget Tidligere rapporter for denne malen. Du finner dette under Flere valg (...) på malen.

Fra en PC, klikker du på Vis mal for å se den opprinnelige malen, deretter på sjekkliste-navnet for å åpne sjekklisten og til slutt på Åpne sjekkliste-rapport for å åpne en PDF-fil du kan skrive ut.

Historical reports

Fra en mobil enhet, klikker du på PDF-ikonet som vises på høyre side av et sjekkliste-element.

Historical reports on mobile unit

Last Updated: 5/26/2021, 11:09:05 AM