Sjekklister

Bruk sjekklister for å lage enkle oppgavelister når du er i felten, eller for å forberede arbeidsoppgavene effektivt når du er på kontoret. Hvert punkt på sjekklisten kan bestå av enten tekst eller tagg-linker for å ha enkel tilgang til tagg-informasjon når du er i felten.

Sjekklister er supre for å importere en objektliste fra ditt arbeidsstyringssystem (ofte SAP, Workmate eller liknende) for å enkelt få tilgang til tagg-informasjon i felt.

I denne artikkelen:

Opprette en sjekkliste

Hvordan opprette en sjekkliste

Bruke sjekklister

Hvordan bruke en sjekkliste

Dele sjekklister

Du kan dele sjekklister med andre for å jobbe på listen sammen, eller som seniortekniker / fagleder forberede oppgaver for teamet ditt. Alle team-medlemmer kan enkelt følge med på hvilke oppgaver som er fullførte til enhver tid.

For noen oppgaver kan det være nyttig å legge til flere stadier i en delt sjekkliste (se fremgangsmåten ovenfor), slik at hele teamet enkelt kan se hvem som har begynt på hvilken oppgave. Du kan også bruke delte sjekklister for å følge med på hvilke oppgaver som har blitt fullført i felt, men hvor dokumentasjon gjenstår.

Hvordan dele sjekklister

Gruppere sjekkliste-elementer per område

Hvordan gruppere sjekkliste-elementer

Arkivere/gjenopprette sjekklister

Du kan arkivere sjekklister som ikke er i bruk lenger. Velg "Se alle sjekklister" i nedtrekksmenyen for å se alle listene, og for å gjenopprette eller permanent fjerne åpne eller arkiverte sjekklister.

Arkiverte sjekklister

Se sjekkliste-elementer i 3D

På telefonen kan du velge sjekklisteknappen nederst på skjermen for å se andre sjekkliste-elementer rundt der du står. InField søker etter elementer i din sjekkliste innenfor området som er synlig i 3D-modellen. Du kan raskt huke av eller kommentere på elementer i nærheten direkte i 3D-perspektivet uten å måtte gå tilbake til sjekklistesiden.

Se sjekkliste-elementer i 3D

Se sjekkliste-elementer i interaktive P&ID-er

Sjekkliste-elementer i P&IDer

Bruke sjekklister for å dokumentere en jobb i et arbeidsstyringssystem

For å dokumentere at jobben er fullført, kan du laste ned en PDF-versjon av sjekklisten. I tillegg til kommentarer i sjekklisten, inneholder PDF-en informasjon om hvem som sjekket av hver enkelt tagg som fullført og til hvilken tid. Du kan laste opp PDF-dokumentet som et vedlegg til arbeidsordren i SAP, Workmate, IFS eller liknende verktøy.

Laste ned PDF-versjon av sjekkliste

Last Updated: 6/3/2020, 4:20:19 AM