# Sjekklister

Bruk sjekklister til å lage oppgavelister når du er i felten, eller for å forberede arbeidsoppgavene effektivt når du er på kontoret. Hvert element på sjekklisten kan bestå av enten tekst eller tagg-linker for enkel tilgang til tagg-informasjon når du er i felten. Sjekklister kan vises i 3D-format og i interaktive P&ID-er hvis dette er tilgjengelig. Sjekklister kan være basert på

  • objektlister fra ditt arbeidsstyringssystem, slik som SAP eller Workmate. Les mer i denne artikkelen.
  • maler som er forhåndsdefinert med oppgaver som skal utføres i et arbeidsskift. Dette er spesielt nyttig for daglige, ukentlige og månedlige rutinerunder. Les mer i denne artikkelen.
  • manuelle sjekklister som du oppretter for egne oppgaver. Les mer i denne artikkelen.

I denne artikkelen:

# Bruke sjekklister

Merk oppgaver på en sjekkliste med en status samtidig som du utfører arbeidsoppgavene dine. Det kan være ulike statuser å velge mellom for en oppgave, dette avhenger av hvordan sjekklistene er konfigurert. Skal utføres og OK kan alltid brukes.

  • Hvis du bruker InField fra en desktop, klikk og hold ned statusknappen for et sjekkliste-element for å merke oppgaven som OK. Gjenta dette for å fjerne statusen fra en oppgave. Hold muse-pekeren over statusknappen for å hente frem listen med ulike statuser.
  • Hvis du bruker InField fra en mobile enhet, klikk og hold ned statusknappen for et sjekkliste-element for å merke oppgaven som OK. Gjenta dette for å fjerne statusen fra en oppgave. Klikk en gang på statusknappen for å hente frem listen med ulike statuser.

Hvis en sjekkliste innholder tagg-linker, kan du klikke på disse for å åpne Oversikt-siden der du finner ytterligere informasjon om taggen.

How to use a checklist

# Redigere sjekklister

Du kan redigere sjekklister som er manuelt opprettet. Klikk på Endre navn under Flere valg (...) for å endre navnet på sjekklisten. Du kan legge til elementer i sjekklisten med knappen Legg til elementer og slette elementer med valget Slett element, som du finner på hver rad i sjekklisten.

Edit manual checklists

Du kan ikke redigere sjekklister basert på maler. Med korrekt tilgang kan du redigere malen som sjekklisten er basert på. Klikk på Rediger for å endre elementer i sjekklisten eller Innstillinger for mal for å endre malen.

Edit templates

Du kan ikke endre sjekklister fra arbeidsordrer.

# Dele sjekklister

Du kan dele sjekklister med andre for å jobbe på listen sammen, eller som seniortekniker / fagleder forberede oppgaver for teamet ditt. Alle team-medlemmer kan enkelt følge med på hvilke oppgaver som er fullførte til enhver tid.

For noen oppgaver kan det være nyttig å legge til flere stadier i en delt sjekkliste (se fremgangsmåten ovenfor), slik at hele teamet enkelt kan se hvem som har begynt på hvilken oppgave. Du kan også bruke delte sjekklister for å følge med på hvilke oppgaver som har blitt fullført i felt, men hvor dokumentasjon gjenstår.

Hvordan dele sjekklister

# Gruppere sjekkliste-elementer per område

Hvordan gruppere sjekkliste-elementer

# Bruke sjekklister i offline-modus

Offline mode

Du kan jobbe med sjekklister uten tilkobling til et nettverk fra mobile enheter. Last ned en sjekkliste med Offline modus når du tilkoblet et nettverk. Du finner dette valget under denne knappen ... øverst til høyre på Sjekklister-siden. Merk at sjekklisten kun er tilgjengelig på enheten du laster ned fra.

Når du ikke tilkoblet et nettverk, vises mindre 3D-modeller, siste trend-verdi, attributter og dokument-kategoriene du valgte ved nedlasting. Arbeidsordrer og bilder vises ikke i offline modus.

Alle endringene du gjør på en sjekkliste oppdateres neste gang enheten tilkobles et nettverk. Merk at du kan skjule siden med endringer mens du er i offline modus, men endringer lagres ikke hvis du lukker denne siden eller nettleseren med InField.

# Arkivere/gjenopprette sjekklister

Du kan arkivere sjekklister som ikke er i bruk lenger. Velg "Se alle sjekklister" i nedtrekksmenyen for å se alle listene, og for å gjenopprette eller permanent fjerne åpne eller arkiverte sjekklister.

Arkiverte sjekklister

# Se sjekkliste-elementer i 3D

På telefonen kan du velge sjekklisteknappen nederst på skjermen for å se andre sjekkliste-elementer rundt der du står. InField søker etter elementer i din sjekkliste innenfor området som er synlig i 3D-modellen. Du kan raskt huke av eller kommentere på elementer i nærheten direkte i 3D-perspektivet uten å måtte gå tilbake til sjekklistesiden.

Se sjekkliste-elementer i 3D

# Se sjekkliste-elementer i interaktive P&ID-er

Sjekkliste-elementer i P&IDer

Last Updated: 8/20/2021, 11:47:41 AM