# Sjekklister

Bruk sjekklister til å lage enkle oppgavelister når du er i felten, eller for å forberede arbeidsoppgavene effektivt når du er på kontoret. Hvert element på sjekklisten kan bestå av enten tekst eller tagg-linker for enkel tilgang til tagg-informasjon når du er i felten. Sjekklister kan vises i 3D-format og i interaktive P&ID-er hvis dette er tilgjengelig. Sjekklister kan være basert på

  • objektlister fra ditt arbeidsstyringssystem, slik som SAP eller Workmate. Les mer i denne artikkelen.
  • maler som er forhåndsdefinert med oppgaver som skal utføres i et arbeidsskift. Dette er spesielt nyttig for daglige, ukentlige og månedlige rutinerunder. Les mer i denne artikkelen.
  • manuelle sjekklister som du oppretter for egne oppgaver. Les mer i denne artikkelen.

I denne artikkelen:

# Bruke sjekklister

Hvordan bruke en sjekkliste

# Dele sjekklister

Du kan dele sjekklister med andre for å jobbe på listen sammen, eller som seniortekniker / fagleder forberede oppgaver for teamet ditt. Alle team-medlemmer kan enkelt følge med på hvilke oppgaver som er fullførte til enhver tid.

For noen oppgaver kan det være nyttig å legge til flere stadier i en delt sjekkliste (se fremgangsmåten ovenfor), slik at hele teamet enkelt kan se hvem som har begynt på hvilken oppgave. Du kan også bruke delte sjekklister for å følge med på hvilke oppgaver som har blitt fullført i felt, men hvor dokumentasjon gjenstår.

Hvordan dele sjekklister

# Gruppere sjekkliste-elementer per område

Hvordan gruppere sjekkliste-elementer

# Bruke sjekklister i offline-modus

Offline mode

Du kan jobbe med sjekklister uten tilkobling til et nettverk fra mobile enheter. Last ned en sjekkliste med Offline modus når du tilkoblet et nettverk. Du finner dette valget under denne knappen ... øverst til høyre på Sjekklister-siden. Merk at sjekklisten kun er tilgjengelig på enheten du laster ned fra.

Når du ikke tilkoblet et nettverk, vises mindre 3D-modeller, siste trend-verdi, attributter og dokument-kategoriene du valgte ved nedlasting. Arbeidsordrer og bilder vises ikke i offline modus.

Alle endringene du gjør på en sjekkliste oppdateres neste gang enheten tilkobles et nettverk. Merk at du kan skjule siden med endringer mens du er i offline modus, men endringer lagres ikke hvis du lukker denne siden eller nettleseren med InField.

# Arkivere/gjenopprette sjekklister

Du kan arkivere sjekklister som ikke er i bruk lenger. Velg "Se alle sjekklister" i nedtrekksmenyen for å se alle listene, og for å gjenopprette eller permanent fjerne åpne eller arkiverte sjekklister.

Arkiverte sjekklister

# Se sjekkliste-elementer i 3D

På telefonen kan du velge sjekklisteknappen nederst på skjermen for å se andre sjekkliste-elementer rundt der du står. InField søker etter elementer i din sjekkliste innenfor området som er synlig i 3D-modellen. Du kan raskt huke av eller kommentere på elementer i nærheten direkte i 3D-perspektivet uten å måtte gå tilbake til sjekklistesiden.

Se sjekkliste-elementer i 3D

# Se sjekkliste-elementer i interaktive P&ID-er

Sjekkliste-elementer i P&IDer

Last Updated: 4/21/2021, 12:18:36 PM