# Sjekklister

Bruk sjekklister for å lage enkle oppgavelister når du er i felten, eller for å forberede arbeidsoppgavene effektivt når du er på kontoret. Hvert punkt på sjekklisten kan bestå av enten tekst eller tagg-linker for å ha enkel tilgang til tagg-informasjon når du er i felten.

Sjekklister er supre for å importere en objektliste fra ditt arbeidsstyringssystem (ofte SAP, Workmate eller liknende) for å enkelt få tilgang til tagg-informasjon i felt.

I denne artikkelen:

# Opprette sjekklister

Du kan opprette sjekklister fra Hjem-siden eller du kan kopiere alle objektene i arbeidsordre til en sjekkliste.

Hvordan opprette en sjekkliste

# Bruke sjekklister

Hvordan bruke en sjekkliste

# Dele sjekklister

Du kan dele sjekklister med andre for å jobbe på listen sammen, eller som seniortekniker / fagleder forberede oppgaver for teamet ditt. Alle team-medlemmer kan enkelt følge med på hvilke oppgaver som er fullførte til enhver tid.

For noen oppgaver kan det være nyttig å legge til flere stadier i en delt sjekkliste (se fremgangsmåten ovenfor), slik at hele teamet enkelt kan se hvem som har begynt på hvilken oppgave. Du kan også bruke delte sjekklister for å følge med på hvilke oppgaver som har blitt fullført i felt, men hvor dokumentasjon gjenstår.

Hvordan dele sjekklister

# Gruppere sjekkliste-elementer per område

Hvordan gruppere sjekkliste-elementer

# Bruke sjekklister i offline-modus

Offline mode

Du kan jobbe med sjekklister uten tilkobling til et nettverk fra mobile enheter. Last ned en sjekkliste med Offline modus når du tilkoblet et nettverk. Du finner dette valget under denne knappen ... øverst til høyre på Sjekklister-siden. Merk at sjekklisten kun er tilgjengelig på enheten du laster ned fra.

Når du ikke tilkoblet et nettverk, vises mindre 3D-modeller, siste trend-verdi, attributter og dokument-kategoriene du valgte ved nedlasting. Arbeidsordrer og bilder vises ikke i offline modus.

Alle endringene du gjør på en sjekkliste oppdateres neste gang enheten tilkobles et nettverk. Merk at du kan skjule siden med endringer mens du er i offline modus, men endringer lagres ikke hvis du lukker denne siden eller nettleseren med InField.

# Arkivere/gjenopprette sjekklister

Du kan arkivere sjekklister som ikke er i bruk lenger. Velg "Se alle sjekklister" i nedtrekksmenyen for å se alle listene, og for å gjenopprette eller permanent fjerne åpne eller arkiverte sjekklister.

Arkiverte sjekklister

# Se sjekkliste-elementer i 3D

På telefonen kan du velge sjekklisteknappen nederst på skjermen for å se andre sjekkliste-elementer rundt der du står. InField søker etter elementer i din sjekkliste innenfor området som er synlig i 3D-modellen. Du kan raskt huke av eller kommentere på elementer i nærheten direkte i 3D-perspektivet uten å måtte gå tilbake til sjekklistesiden.

Se sjekkliste-elementer i 3D

# Se sjekkliste-elementer i interaktive P&ID-er

Sjekkliste-elementer i P&IDer

# Bruke sjekklister for å dokumentere en jobb i et arbeidsstyring-system

For å dokumentere at jobben er fullført, kan du laste ned en PDF-versjon av sjekklisten. I tillegg til kommentarer i sjekklisten, inneholder PDFen informasjon om hvem som sjekket av hver enkelt tagg som fullført og til hvilken tid. Du kan laste opp PDF-dokumentet som et vedlegg til arbeidsordren i SAP, Workmate, IFS eller liknende verktøy.

Laste ned PDF-versjon av sjekkliste

# Opprette sjekkliste-maler for rutinerunder

Med riktig tilgang kan du enkelt opprette maler for sjekklister. Dette er spesielt nyttig for daglige, ukentlige og månedlige rutinerunder. Du må bruke InField på en desktop for å få tilgang til dette.

Her er noen tips for hvordan tekstene på oppgavene kan formatteres:

Template Report

  • Skriv inn tekst og avslutt med et kolon-tegn. All tekst før kolonnet, vises i fete typer.
  • Tagg-IDer og utstyrsnavn har blå farge og er linket til taggen eller utstyret.
  • Trykk på Enter + Shift for å sette inn et linjeskift.

Create templates

# Utvidet planlegging for rutinerunder

Advanced scheduling list

Bruk Utvidet planlegging når du skal opprette maler for rutinerunder som utføres hver andre, tredje eller fjerde uke. Når et sjekkliste-element er opprettet, finner du dette valget i listen der du velger skift

Advanced scheduling Når en sjekkliste opprettes fra denne malen, plasseres sjekkliste-elementene i de tildelte ukene.

# Bruke sjekklister på rutinerunder

Klikk Åpne sjekkliste på Hjem-siden og bla deg frem til en gjøremålsliste for rutinerunder. Disse listene har samme navn som malen de er basert på sammen med ukenummeret de skal utføres i. Merk at du ikke kan redigere disse listene.

Template checklist

# Vise tidligere rapporter for sjekklister basert på maler

Du kan se alle tidligere rapporter for en sjekkliste som er opprettet fra en mal.

Historical reports

Last Updated: 2/23/2021, 4:27:38 PM