Hopp til hovedinnhold

Hva er nytt i Cognite InField?

Versjon 11.2.2 - 22. mars, 2023

Hvis du redigerer sjekkliste-maler og fjerner tidsserier eller oppgaver, ber InField deg om å bekrefte disse endringene når du velger Bekreft på siden med maler. Dette er for å unngå at tidsserier eller oppgaver fjernes ved et uhell.

Message displayed when deleted tasks and time series

Versjon 11.1.0 - 1. februar, 2023

Bruk det nye valget Sett gjenstående oppgaver til ... til å sette samme status på alle oppgaver som ikke allerede har fått status. Du kan gjøre dette for oppgaver i en sjekkliste eller en seksjon. Du finner menyvalget under Flere valg (...) øverst i en sjekkliste eller seksjon.

For sjekklisterFor seksjoner
Mark remaining tasks in checklistsMark remaining tasks in sections

Hvis du vil endre status på oppgaver som allerede har fått en status, velger du avkrysningsfeltet Sett status for alle oppgaver i sjekkliste/seksjon.

change_all_statuses_to

Denne funksjonaliteten kan være nyttig hvis et system har driftstans og du vil utelate oppgaver som var planlagt for stansperioden eller hvis du har utført alle oppgaver i samme seksjon og vil sette samme status for alle oppgavene samtidig.

Denne funksjonaliteten er tilgjengelig både på PC og mobil enhet.

Flere hjelpe-valg

Nå finner du flere linker til nyttig informasjon under Hjelpemenyen.

Help options

E-læringskurs for InField

Cognite Academy har nylig lagt til et e-læringskurs for InField. Vi anbefaler både nye og erfarne brukere å gjennomføre dette kurset for å friske opp kunnskaper og få inspirasjon til bruk av funksjonene i InField. Kurset inneholder korte videoer og ulike aktiviteter i en demo-versjon av InField. Du finner kurset her.

Versjon 11.0.0 - 10. januar, 2023

3D-modeller gjør det enkelt å finne data for utstyr, og i denne versjonen av InField finner du disse forbedringene av 3D-modeller:

 • Bedre ytelse når du åpner og navigerer i 3D-modeller. Å laste inn en 3D-modell krever mye av InField-maskineriet, og du har kanskje opplevd at det tar litt tid å åpne en 3D-modell. Vi har gjort store endringer i 3D-koden, og det er nå mye raskere å bruke 3D-modeller, både fra en PC eller fra en mobil enhet.

 • Slå av og på skyggemodus for å grå-merke all 3D-geometri bortsett fra utstyret du har søkt frem. Den er kun dette utstyret som vil vises med farger:

  Ghost mode
 • Hvis du har admin-rettigheter, kan du legge til flere 3D-modeller per hovedsystem når du setter opp InField. Kontakt Cognite Support for hjelp med dette.

 • Hvis utstyr og 3D-noder er feilaktig knyttet sammen, håper vi de nye feilmeldingene gjør det enkelt å forstå hva som er årsaken.

Merk

Det er ikke lenger mulig å vise 3D-modeller hvis du bruker InField i offline modus. Det er heller ikke mulig å vise arbeidsordrer eller sjekklister fra 3D-visningen. Disse funksjonene har vært lite brukt, men send oss gjerne en tilbakemelding.

Versjon 10.21.1 - 23. november, 2022

Når du ser på tidsserier på Trender-siden, kan du nå velge tidsserier som er knyttet til utstyr via relasjoner i utstyrshierarkiet. Tidligere kunne du bare velge tidsserier som var direkte knyttet til utstyr.

Versjon 10.21 - 16. november, 2022

Det kan være utfordrende å jobbe med programvare når du er ute i felten, ikledd verneutstyr, i tøffe værforhold. Vi har gjort det enklere å jobbe med sjekklistene i InField ved å legge til mer avstand mellom de ulike statusene til sjekkliste, slik at du ikke klikker på feil status. Legg også merke til tydelige avgrensede seksjoner og bedre farger på sjekkliste-siden.

Set state on a checklist

Hvis du har tilgang til å redigere maler for sjekklister, kan du når som helst bytte mellom å opprette sjekklister med knappen Åpne sjekkliste eller velge Åpne automatisk daglige sjekklister for valgte fagområder. Dette er nyttig hvis du jobber med sjekklistene ute på inspeksjon og en sjekkliste ikke er tilgjengelig.

Versjon 10.20 - 3. november, 2022

I denne versjonen av InField finner du en ny status-oversikt for sjekklister på hver seksjon. En etikket ved seksjonen viser antall oppgaver som er utførte versus totalt antall oppgaver i seksjonen:

See status per section
Tips

Du kan se status for hele sjekklisten med fremdriftslinjen, som du finner plassert rett over sjekklistene.

Versjon 10.19 - 21. oktober, 2022

Når du oppretter maler for sjekklister basert på rutinerunder, kan du sortere sjekkliste-elementer i seksjoner og underseksjoner. Etter tilbakemeldinger fra våre brukere, er seksjoner og underseksjoner som standardverdi lukketSjekkliste-siden. Slik får du bedre oversikt over sjekkliste-oppgaver, samtidig som det reduserer antall klikk når du bruker sjekklistene ute på anlegg.

Vi har også tilpasset høyden på seksjoner og underseksjoner og du kan klikke hvor som helst i dette området for å åpne og lukke seksjoner. Dette er særlig nyttig hvis du bruker InField fra en mobil enhet.

Versjon 10.18 - 13. oktober, 2022

Hvis du bruker måleravlesninger i sjekklister og angir verdier som Lav, Normal, Høy, eller Inn, Ut, Opp, vil dette nå automatisk endre status på sjekkliste-elementet til følgende:

VerdiStatus
LavIkke OK
NormalOK
HøyIkke OK
InnOK
UtOK
OppOK
Merk

Du kan når som helst endre status fra listen på sjekkliste-elementet.

Vi har også rettet følgende feil for visning av dokumenter:

 • Hvis du søkte etter et dokumentnavn i Søk-feltet, viste ikke alltid resultet dette dokumentet, selv om det var tilgjengelig i InField. Dette er rettet.
 • Hvis du søkte etter en tagg, hentet ikke Vis flere-knappen frem flere dokumenter. Dette er rettet.

Versjon 10.17 - 7. oktober, 2022

Vise foreldre-barn hierarki for utstyr

Hvis du utfører vedlikehold eller inspiserer utstyr, kan du nå finne tilknyttet utstyr i et foreldre-barn hierarki i InField. Dette vises både hvis du bruker InField fra en PC eller fra en mobil enhet.

Plasser markøren i Søk-feltet på Oversikt-siden for å se utstyr merket som Forelder eller Barn i listen under Hierarki. Hvis du skriver i Søk-feltet, vises søkeresultatet øverst i listen og hierarkiet flyttes nederst på listen.

PCMobil
Hierachy listHierachy list

Filtrere revisioner

Du kan filtrere de ulike kolonnene for arbeidsplaner på siden Revisjoner for å finne eller skjule arbeidsplaner hvis InField-administrator har aktivert denne funksjonen i konfigurasjonsinnstillingene. Merk at revisjoner vises kun hvis SAP er datakilden til InField.

Filter revisions
InField admin

Hvis du er InField-administrator, finner du innstillingene for å legge til filter under Work order by revision field mappings i fanen Work plans i InField-konfigurasjonen i CDF.

Filter revisions settings

Se på 3D-modeller fra en mobil

Når du viser 3D-modeller fra en mobil enhet vil du se mer kontekst på områdene rundt utstyr.

Versjon 10.16 - 22. september, 2022

Vise alarm-grenser og verdi-områder for tidsserier

InField viser nå verdi-områder og alarm-grenser for tidsserier hvis dette brukes i kildesystemet som strømmer data til InField.

Alarm-grensene vises som etiketter på tidsseriene på Trender-siden og på kortet AttributterOversikt-siden. Alarm-grensene sorteres som LL (Lav, Lav), L (Lav), H (Høy), and HH (Høy, Høy). Du viser og skjuler disse verdiene med knappen Vis alarm-grenser.

Verdi-områder vises på Tidsserier-kortet i sidemenyen på Trender-siden.

Alarm limits

Alarm-grenser og verdi-områder vises både hvis du bruker InField fra en PC eller fra en mobil enhet.

Merk

Alarm-grenser og verdi-områder uten verdi vises ikke i InField.

Flere format for måleravlesninger

Når du oppretter eller redigerer eksisterende maler for sjekkklister for rutinerunder finner du flere valg for hvordan brukerne av sjekklister kan legge til måleravlesninger. I tillegg til tall, kan du velge Lav, Normal, Høy eller Inn, Ut, Opp:

Input types

Sjekkliste-rapportene som er basert på disse malene viser disse måleravlesningene i Verdi-kolonnen.

Ugyldige dokumenter fjernet fra InField

Dokumenter med status Void eller Superseded vises ikke lenger i InField.

Versjon 10.15.5 - 4. september, 2022

Nå kan du slette arkiverte sjekklister ved å velge en sjekkliste under Arkiverte sjekklister og deretter trykke på Slett eller Tilbake-tasten på tastaturet. Dette er nyttig hvis du vil slette flere sjekklister samtidig.

Vi har også rettet disse feilene for noen kunder som bruker InField fra en Apple iOS-enhet:

 • Sjekkliste-elementer som var satt til OK på en iOS-enhet ble ikke vist som OK da de ble synkronisert med en datamaskin.

 • Sjekkliste-elementer som ble lagt til fra en iOS-enhet forsvant hvis du lastet inn siden på nytt.

Disse oppsto på grunn av en tilkoblingsfeil mellom iOS-enheten og InField-databasen.

Versjon 10.15.4 - 31. august, 2022

Sjekkliste-maler som er sortert i tilpassede seksjoner og underseksjoner gir god oversikt over oppgavene i en sjekkliste og i sjekkliste-rapporter. I seksjonshierarkiet vises nå disse oppgavene med et innrykk under seksjoner og underseksjoner. Du kan også åpne og lukke seksjoner. Denne endringen gjelder når du bruker InField fra en PC eller fra en mobil enhet. Les mer om hvordan du oppretter seksjoner her.

DesktopMobile unit
Section from desktop viewSection from mobile view

Versjon 10.15.2 - 17. august 17, 2022

Denne ukens versjon inneholder disse endringene:

 • Nylig godkjente sjekklister plasseres øverst i listen under Godkjente sjekklister.

 • Du kan klikke på linker i beskrivelsen av en arbeidsordrer.

 • Noen brukere opplevde feil når de lastet opp et bilde. Dette er rettet.

 • Noen norske titler manglet for automatisk åpning av sjekklister og maler. Dette er rettet.

Versjon 10.15.1 - 20. juli, 2022

Vi har jobbet videre med maler som er definert med automatisk åpning av daglige sjekklister:

 • Du kan endre starttid og tidssone når du redigerer innstillngene til en eksisterende mal med automatisk åpning av sjekklister.
 • Feltet som viser tidspunktet for når en sjekkliste åpnes automatisk, tilpasses nå skjermstørrelsen. På mindre skjermer vises kun tekst, og på de aller minste skjermene vises kun avspillingsikonet.

Vi har også rettet følgende feil:

 • Enkelte brukere kunne ikke åpne InField. Dette er rettet.
 • E-postadressene som brukes til utvidet tilgang til maler og sjekklister skilte mellom små og store bokstaver. Dette er endret, og du trenger ikke lenger være oppmerksom på dette.

Versjon 10.15 - 12.juli, 2022

Duplicate template

Nå kan brukere med utvidet tilgang kopiere maler. Dette er nyttig når du vil gjenbruke maler som er godt tilpasset repeterende arbeidsoppgaver. For å kopiere en mal velger du Flere valg-ikonet på malen og deretter Kopier mal i nedtrekksmenyen. Merk at rapporter fra den originale malen ikke blir kopiert til den nye malen.

Legg også merke til at godkjente sjekklister på mobile enheter nå blir vist høyere på menyen, under Arkiverte sjekklister.

Vi har også rettet følgende feil:

 • Sjekkliste-rapporter basert på maler med måleravlesninger og automatisk åpning av sjekklister viste en tom seksjon med måleravlesninger.
 • Nedtrekksmenyen med intervall-typer lukket seg ikke når du jobbet med utvidet planlegging for en oppgave i en mal.
 • Hvis en sjekkliste ble delt fra en mobil enhet, var det mulig å endre linken til sjekklisten. Dermed kunne ikke sjekklisten åpnes.

Versjon 10.14 - 30.juni, 2022

Brukere med utvidet tilgang kan nå godkjenne sjekklister for andre brukere. Dette er nyttig for blant annet fagledere eller produksjonsledere som vil verifisere at alle sjekkliste-oppgaver er fullførte. Denne funksjonen krever utvidet tilgang, du kan lese mer om det her.

denne siden finner du en trinnvis forklaring på hvordan du godkjenner sjekklister.

Approve checklists

Denne versjonen av InField inneholder også et nytt valg for å automatisk åpne daglige sjekklister for rutinerunder for alle brukere i et valgt fagområde. Dette forenkler prosessen med å åpne og deretter dele sjekklister. Denne funksjonen krever utvidet tilgang til å opprette maler.

Du aktiverer og angir tidspunkt for åpning av sjekklister når du oppretter en mal for sjekklister. Du kan stoppe og gjenoppta åpning av sjekklister ved å slå av og på knappen Automatisk åpning av sjekklister, som du finner i innstillingene til malen. Du finner en trinnvis forklaring her.

Automatically open checklists for other users

Versjon 10.13.3 - 16. juni, 2022

Nå kan du alltid navigere tilbake til Oversikt-siden ved å klikke tagg-nummeret i topp-menyen:

Click Tag ID

Denne versjonen inneholder også disse feilrettelsene:

 • InField identifiserte og sorterte ikke lukkede arbeidsordrer som inneholdt flere statuser. Dette er rettet, og alle arbeidsordre med lukket status sorteres nå under seksjonen Lukket arbeidsordre på siden Arbeidsordrer.

 • Play-knappen på siden Trender aktiveres og deaktiveres korrekt når du starter og stopper en tidsserie.

Versjon 10.13.2 - 1. juni, 2022

Denne ukens versjon av InField retter to feil som kun oppsto for enkelte brukere:

 • Måleravlesninger ble fjernet hvis en bruker formatterte navnet på måleravlesningen med kolon-tegnet.
 • Noen brukere kunne ikke legge til bilder i sjekklister.

Versjon 10.13.1 - 25. mai, 2022

Denne versjonen inneholder mindre feilrettelser:

 • Når du slettet en mal, ble det vist en feilmelding. Dette er rettet og nå åpnes i stedet siden Maler.
 • Når du åpnet en arbeidsordre fra en notifikasjon, ble første arbeidsordre på siden Arbeidsordrer vist. Dette er rettet og nå vises arbeidsordren som er knyttet til notifikasjonen.
 • Det var ingen link til notifikasjoner fra sidene Arbeidsordrer og Revisjoner. Dette er rettet, og du finner nå en link til Notifikasjoner fra disse sidene.

Versjon 10.13 - 18. mai, 2022

Vi anbefaler alle våre brukere å velge et fagområde fra listen under Profiler slik at InField er best tilpasset dine oppgaver. Brukere som ikke har valgt fagområde får nå en melding om dette når de bruker InField fra en desktop:

Banner witn discipline info

Vi har også ryddet i listen med menyvalg på Maler-siden og lagt til informasjon om hvem som opprettet og sist endret malen.

new menu options on Templates page

Versjon 10.12.1 - 11.mai, 2022

I denne versjonen av InField har vi forbedret eksisterende funksjonalitet og rettet noen feil som våre sluttbrukere har meldt inn. Dette inkluderer:

Forbedringer:

 • Oppgavenavn vises på en linje i sjekkliste-rapporter.
 • InField-dokumentasjonen forklarer hvordan navn på sjekklister for rutinerunder opprettes.

Rettelser:

 • InField kopierte kun basis-linken for en sjekkliste når InField ble brukt på en Android app. Dette er rettet, og nå kopieres hele linken til sjekklisten.
 • Noen brukere opplevde et svart bånd som blokkerte deler av skjermen når de jobbet med sjekklister på en mobil enhet. Dette er rettet.

Versjon 10.12 - 28. april, 2022

I denne versjonen av InField, introduserer vi seksjoner for sjekkklister basert på maler. Med seksjoner får maler, sjekklister og sjekkliste-rapporter en tydelig inndeling med tilpassede seksjoner og underseksjoner for oppgaver som kan grupperes.

Sjekklister på desktopSjekklister på mobil
Create checklist sectionsCreate checklist sections
Create checklist sections

Du kan sette inn seksjoner og underseksjoner i nye og eksiserende sjekkliste-maler. Merk at du trenger utvidet tilgang til å jobbe med maler. Klikk på Opprett seksjon, angi et navn, og deretter drar og slipper du sjekkliste-elementer som et innrykk under en seksjon. For å lage en underseksjon, dra og slipp en ny seksjon som et innrykk under en eksisterende seksjon.

Elementer som ikke tilhører en gruppe beholder du utenfor seksjonen. Du kan formatere seksjonstitlene med disse tipsene. Klikk på knappen Eksempel for å se hvordan dette kan gjøres.

Create checklist sections
Videre utvikling

Dette er første versjon av funksjonalitet for sjekkliste-seksjoner. Vi fortsetter å levere oppdateringer basert på deres tilbakemeldinger.

OPC UA tidsserier

OPC UA tidsserie-data kan nå strømme direkte fra kontrollsystemet til InField. Disse tidsseriene er merket med OPC UA på Trender siden og Trender-kortet på Oversikt-siden:

OPC UA time series label

Åpne P&ID-filer fra mobile enheter

Noen brukere på noen anlegg har opplevd problemer med å åpne P&ID-filer fra mobile enheter. For noen dokumentformat må du installere en tredjeparts fil-viser på enheten. Kontakt din IT-støtte for hjelp med dette.

Versjon 10.11.1 - 21. april 2022

Vi jobber videre med bedre ytelse i InField, og du vil nå oppleve raskere responstid når du navigerer og utfører handlinger i sjekklister.

Versjon 10.11 - 6. april, 2022

Når du legger til måleravlesninger innenfor de forhåndsdefinerte minimum- og maksimum-verdiene i en sjekkliste, settes status nå automatisk til OK. Hvis du legger til måleravlesninger som avviker fra minimum- og maksimum-verdier, settes status automatisk til Ikke OK. Du kan når som helst velge en annen status. Hvis måleravlesningene ikkke er predefinert med minimum- og maksimum-verdier, settes status til OK når du legger til enhver måleravlesning.

Endre status med måleravlesninger

Listen med fagområder på Profil-siden kan nå konfigureres. Dette betyr at en InField-administrator kan legge til og fjerne fagområder, slik at disse passer bedre til din organisasjon. Vi anbefaler at alle velger et fagområde fra denne listen, slik at InField er best tilpasset dine oppgaver.

Fagområder på Profil-siden

Version 10.10.4 - 29.mars, 2022

Listen med dine ukentlige oppgaver er nå plassert øverst i oversikten over sjekklister, slik at du lett kan finne frem til disse oppgavene.

Ukentlige oppgaver i sjekklister

Denne versjonen inneholder også disse oppdateringene:

 • InField viser et varsel hvis måleravlesninger ikke lagres fordi nettverksforbindelsen avbrytes.
 • Profil-vinduet lukkes når du klikker på Profil-knappen når dette vinduet er åpent.

Versjon 10.10.3 - 23.mars, 2022

liste med fagområder for maler

Denne ukens versjon korrigerer en feil som oppsto hvis du opprettet sjekkliste-maler med samme fagområde som fagområdet definert på profilen din. InField sorterte disse malene under Andre fagområderMaler-siden. Dette er rettet, og disse malene sorteres nå i listen Mitt fagområde.

Vi har også forbedret fonten som brukes på beskrivelser av arbeidsordrer og forbedret koden som brukes i InField.

Versjon 10.10.2 - 10.mars, 2022

InField gir tilgang til alle dokumenter i felt, slik at du kan sjekke referansedata underveis i en rutineinspeksjon eller funksjonstest, eller når noe uventet oppstår. I denne versjonen av InField vil du oppleve bedre ytelse når du åpner dokumenter i .svg-format, direkte linker til dokumenter åpnes korrekt og at det opprinnelige dokumentet åpnes når du navigerer ut av et dokument og deretter trykker Tilbake i nettleseren.

Versjon 10.10.1 - 2.mars, 2022

Pålogging til InField avhenger av hvordan tilgangstyring er satt opp i din bedrift, og i denne versjonen har vi endret innloggingsvinduet der du velger oppsettet din bedrift bruker.

 • Velg Sign in with Microsoft hvis tilgang styres av din bedrifts identitets- og tilgangsverktøy.

 • Velg Sign in with project name hvis tilgang styres av brukeroppsettet i Cognite Data Fusion.

Sign in to InField

Les mer om hvordan du logger deg inn i InField her.

Hvis du bruker måleravlesninger i sjekklister, kan du nå se min. og maks.-verdier i standard og utvidet sjekkliste-rapport.

Max and min values in _standard_report

Versjon 10.10 - 25.februar, 2022

Denne versjonen inneholder mindre forbedringer. Det er hovedsaklig rettelser i InField-koden, men disse vil du merke i brukergrensesnittet:

 • Når du blar mellom arbeidsordrer, vises kortet Detaljer. Tidligere åpnet InField det kortet som var i fokus sist gang du jobbet med arbeidsordrer.
 • Prosjektnavnet i InField vises korrekt når tastaturet åpnes på en mobil enhet.

Versjon 10.9 - 10.februar, 2022

Denne versjonen av InField inneholder følgende forbedringer:

 • Bedre ytelse når du åpner siden Ukesammendrag.

 • Jevn visning av søkeresultat når du skriver i det globale Søk-feltet.

 • Alle deltakere i en delt sjekkliste er lagt til i sjekklisterapporten når denne opprettes på nytt etter endringer.

 • Korrekt merking av dokumentet du navigerer fra når du blar mellom interaktive P&ID-diagrammer. Tidligere var ikke alltid merkingen korrekt hos enkelte brukere.

 • Listen med fagområde viser automatisk forslag når du skriver i Opprett mal-vinduet. Tidligere ble ikke alltid denne listen vist når InField ble brukt på et annet språk enn engelsk.

Versjon 10.8 - 26. januar, 2022

Denne versjonen av InField fokuserer på bedre brukeropplevelser med en ny og lett tilgjengelig knapp for å åpne delte sjekklister, bedre sortering av sjekklister i sidemenyen, som nå viser de nyeste sjekklistene øverst i listen, i tillegg har vi rettet slik at lange tagg-beskrivelser vises korrekt.

Åpne delt sjekkliste fra en datamaskinÅpne delt sjekkliste fra en mobil enhet
Join checklistsJoin checklists

Versjon 10.7.1 - 19. januar, 2022

Mens vi gjør klar flere nye og bedre brukeropplevelser i InField, publiserer vi noen mindre versjoner som retter feil. Arkiverte sjekklister har i en kort periode ikke blitt fjernet fra seksjonen Arkiverte sjekklister etter 4 uker. Dette er rettet, og teamet har også forbedret koden bak InField.

Følg med her for mange spennende nyheter i tiden fremover!

Versjon 10.7 - 12. januar, 2022

I denne versjonen av InField finner du en ny status-oversikt for sjekklister basert på maler. Åpne Ukesammendrag, som du finner under Maler i sidemenyen, for å se alle statuser for gjeldende uke eller en valgt uke. Oversikten viser antall sjekkliste-elementer som er merket som Skal utføres, OK og Ikke OK. Fra listen under knappen med fagområder kan du se sjekklister for alle fagområder eller velge kun de som er relevante for deg.

Ukesammendrag

Nå kan du også enkelt se antall fullførte oppgaver i en sjekkliste med den nye fremdriftslinjen, som du finner plassert rett over sjekklistene:

DatamaskinMobil enhet
Progress_bar_desktopProgress_bar_mobile

I tillegg har beskrivelser av aktiviteter på arbeidsordre bedre formattering med blant annet linjeskift, som gjør det enklere å lese.

Arbeidsordrer med beskrivelser

Vi har også rettet disse feilene:

 • Når du zommet i P&ID-filer og søkte etter en verdi, zoomet filen ut, og det kunne være vanskelig å se søkeresultatet. Nå beholder InField zoom-nivået når du søker.

 • En feil fjernet nye kommentarer fra første sjekkliste-element hvis du bladde i listen med elementer. Dette er rettet.y

Versjon 10.6 - 16. desember 2021

Årets siste versjon fra InField innholder mindre forbedringer, som enhetlig terminologi, bedre ytelse for P&ID-filer og noen generelle forbedringer av sjekklister.

Med dette ønsker InField-teamet dere alle en hygggelig julefeiring og gleder oss til å fortsette et fremragende samarbeid i 2022!

Versjon 10.5 - 7. desember, 2021

InField-teamet jobber for tiden med ny funksjonalitet for rutine-runder som vi snart skal dele med dere. Samtidig forbedrer og leverer vi noen mindre, men nyttig funksjoner. Denne ukens versjon inneholder følgende:

 • Veldig lange kommentarer vises korrekt på sjekkliste-rapporter.

 • Du kan åpne interaktive P&ID-diagrammer som PDF-filer fra mobile enheter. Du finner knappen her:

Åpne P&IDs fra mobil

Versjon 10.4 - 1. desember, 2021

Ukens versjon inneholder flere mindre forbedringer:

 • Bedre brukeropplevelse når du blar i sjekkliste-oppgaver på Sjekklister-siden.

 • Maler-siden viser alltid øverste del av listen når du åpner en mal med mange elementer.

 • Sjekkliste-rapporter viser alle brukere som har oppdatert en sjekkliste. Se feltet Deltakere nederst på rapporten.

 • Generell bedre ytelse når du jobber med sjekklister.

Versjon 10.3 - 23. november, 2021

Vi jobber videre med bedre ytelse i InField. I denne versjonen har vi fokusert på at du får en raskere opplevelse når du jobber med og navigerer rundt i interaktive P&ID-filer fra seksjonen Dokumenter.

Knappen Åpne sjekkliste

Legg også merke til at vi har endret navn på knappen Opprett sjekkliste til Åpne sjekklisteMaler-siden. Dette er for å unngå misforståelser hvis det allerede finnes sjekklister basert på denne malen. Du skal fortsette å bruke denne knappen også når det ikke er opprettet sjekklister fra denne malen.

Versjon 10.2.1- 15. november, 2021

Noen av våre brukere opplevde at skjermen på en mobil enhet ble grå da de åpnet kamera for skanning. Dette oppsto kun når InField ble åpnet via nettleseren Microsoft Edge. Denne feilen er rettet.

Versjon 10.2 - 10. november, 2021

Noen av våre brukere har etterspurt flere detaljer i sjekkliste-rapportene for rutinerunder, og nå introduserer vi utvidede sjekklisterapporter. Denne rapporten er tilgjengelig når du bruker InField på en PC. Klikk på knappen Åpne utvidet rapport for å åpne en PDF-fil som viser den daglige statusen til sjekkliste-oppgaver, eventuelle måleravlesninger, navn og dato for siste endring av status og kommentarer som er lagt ved sjekkliste-elementer. Utvidet rapport er tilgjengelig fra Sjekkliste-siden og når du åpner tidligere rapporter for denne malenMaler-siden.

Standard sjekkliste-rapport Se eier av mal

Legg også merke til at du kan holde musepekeren over navnet til en mal for å vise hvem som opprettet malen og siste dato for endring av malen.

Versjon 10.1 - 2. november, 2021

Arkivere sjekkliste-maler

Vi har gledet oss til introdusere ny funksjonalitet for å arkivere sjekkliste-maler. Når du har utvidet tilgang og bruker InField fra en PC, kan du klikke på menyvalget Arkiver malMaler-siden for å flytte maler til seksjonen Arkiverte maler. I denne seksjonen vises alle arkiverte maler sorterte etter fagområde. Herfra kan du kan åpne, gjenopprette eller slette maler. Du kan også åpne rapporter fra sjekklister basert på denne malen. Hvis du sletter en mal, vil ikke ikke disse rapportene være tilgjengelige, og du bør derfor laste ned de rapportene du vil beholde.

Arkivere maler

Versjon 10.0 - 21. oktober, 2021

Fra og med denne versjonen kan InField konfigureres for enkel pålogging med Microsoft Azure. Hvis ditt firma skal bruke denne påloggingsmetoden, må nye InField-prosjekter settes opp for bruk med OpenID Connect og Azure AD, som er Microsoft sin skybaserte tjeneste for identitets- og tilgangsstyring.

Når du logger deg på InField, vil du se det nye valget Login with Microsoft Azure:

Logg på med Azure

Du skal kun klikke på denne knappen hvis firmaet du jobber for startet å bruke InField etter denne versjonen og har konfigurert InField for denne påloggingsmetoden. Hvis du allerede bruker InField, skal du fortsette å logge deg på slik du har gjort tidligere med firma-ID, brukernavn og passord.

Versjon 9.10 - 5. oktober, 2021

Revisjonsliste

Ytelsen på sjekklister har dessverre ikke vært optimal ute på felt. Dette har vi forbedret, og nå skal du oppleve raskere svartid når du åpner og blar i sjekklister både på PC og mobile enheter. Vi jobber fremdeles med å bedre ytelsen når du krysser av for elementer på en sjekkliste, men dette skal straks være på plass.

I tilleg har vi ryddet i listen med revisjoner som vises i sidemenyen. Hvis du har ulike revisjonstyper, er disse gruppert slik at du får bedre oversikt.

Versjon 9.9. - 21. september, 2021

Måleravlesinger uten intervall

Nå kan du legge til måleravlesninger i maler og sjekklister uten intervall. Når du oppretter en mal, tillater systemet å velge sjekkboksen Inkluder måleravlesninger i malen. Når en sjekkliste opprettes fra denne malen, kan du legge til måleravlesninger.

Versjon 9.8.2 - 15 september, 2021

I denne versjonen av InField, har vi økt sikkerheten i verktøyet du bruker for å sende meldinger med valget Kontakt oss i InField. Du vil ikke merke noen endringer i brukeropplevelsen. Dette er bare for å informere om at dine data er trygge hos oss.

Versjon 9.8.1 - 13 september, 2021

Denne uken har vi rettet noen mindre feil i visningen av interaktive P&ID-dokumenter, som du finner under Dokumenter i InField. En valgt tagg i en P&ID ble ikke merket med blå farge og kunnne ikke klikkes på hvis navnet på utstyret inneholdt et mellomrom. I tillegg ble ikke sjekkliste-elementer i en P&ID vist med lilla farge hvis teksten på dette elementet inneholdt et kolon.

I tillegg kan du nå klikke på Shift+Enter for å legge til en ny linje i kommentarer på en sjekkliste hvis du bruker InField på en desktop.

Versjon 9.8.0 - 7 september, 2021

Nå kan du se åpne arbeidsordrer sortert etter startdato. Klikk på Arbeidsplan på Hjem-siden for å se denne ukens arbeidsordrer. Klikk på Neste uke eller velg en tidsperiode for å se kommende arbeidsordrer. Merk at denne visningen av arbeidsordrer er kun tilgjengelig hvis valgt i oppsettet av InField.

Arbeidsorder sortert etter startdato

Versjon 9.7.1 - 25 august, 2021

Vise fagkode under Aktiviteter

Denne versjonen av InField inneholder noen få oppdateringer. Du kan nå se fagkodene som er tildelt en arbeidsorde under AktiviteterArbeidsordrer-siden.

Vi har også rettet en feil som gjorde det mulig å legge til oppgaver på eksisterende sjekklister basert på maler.

Versjon 9.7.0 - 17 august 2021

Vi har redusert antall klikk som er nødvendig for å merke en sjekkliste-oppgave som utført .

 • Hvis du bruker InField fra en desktop, klikk og hold ned statusknappen for et sjekkliste-element for å merke oppgaven som OK. Gjenta dette for å fjerne statusen fra en oppgave. Hold muse-pekeren over statusknappen for å hente frem listen med ulike statuser.
 • Hvis du bruker InField fra en mobile enhet, klikk og hold ned statusknappen for et sjekkliste-element for å merke oppgaven som OK. Gjenta dette for å fjerne statusen fra en oppgave. Klikk en gang på statusknappen for å hente frem listen med ulike statuser.
Klikk og hold for å merke som OK

Versjon 9.6.0 - 11 august 2021

InField er oppdatert med et nytt og standardisert design som er likt formet som andre Cognite-applikasjoner. Du vil blant annet se nye tekst-fonter og ny form på alle knapper. Vi håper du liker det!

Oppdatert brukergrensesnitt

Vi har også gjort noen interne forbedringer og rettet noen feil. Både å dele og arkivere sjekklister fra mobile enheter fungerer feilfritt og minimum og maksimum-verdier oppdateres korrekt på Trender-siden.

Versjon 9.5.2 - 29 juni 2021

God sommer

Denne versjonen av InField inneholder kun endringer i kodebasen som ikke påvirker brukeropplevelsen. Med dette ønsker InField-teamet god sommer til alle brukere og vi ser frem til en høst med mange spennende InField-versjoner!

Versjon 9.5 - 22 juni 2021

Vise måleravlesninger som trender

Måleravlesninger på sjekkliste-tagger kan nå vises som trender. Slik får enkelt oversikt over tidsserier målt på utstyr. Klikk på en tagg i en sjekkliste for å åpne Oversikt-siden i InField. Deretter velger du kortet Trender. I seksjonen Andre tidsserier på denne taggen finner du tidsserien med manuelle måleravlesninger.

tips

Verdiene fra måleravlesninger lagres i ditt prosjekt i Cognite Data Fusion. Dette gjør det mulig å visualisere måleravlesninger som ikke er knyttet mot en tagg. Til dette kan du bruke standard visualiseringsverktøy, som Power BI og Grafana.

Endre navn på datasett med tidsserier

Navn på datasett

Tidsserier på Trender-siden kan nå merkes med navnet på det opprinnelige datasettet, for eksempel Manuelle avlesninger for måleravlesninger. Administratoren av InField endrer navnene i konfigurasjonen av InField. Logg inn i CDF og velg deretter Data set display name mapping under Manage & Configure > Configure InField.

Endre navn på datasett

Aktivitets-ID og fagområde vises på 3D-modeller

Når du åpner en 3D-modell på en mobil enhet viser nå tagg-etikketen både aktivitets-ID og fagområde på sjekklisteelementer. Dette er nyttig informasjon hvis du har flere enn et sjekkliste-element for samme tagg.

3D merking

Versjon 9.4 - 14 juni 2021

Vi introduserer nå muligheten til å endre navn på sjekklister som er basert på maler og ikke har intervall. Tidligere var dette kun mulig for sjekklister du opprettet manuelt.

Du finner valget Endre navn under Flere valg (...) på sjekklister. Merk at du ikke kan endre datoen som tilføyes sjekkliste-navnet.

Sjekklister basert på arbeidsordrer eller rutinerunder kan ikke endre navn.

Endre navn på sjekklister

Versjon 9.3 - 8.juni 2021

Bedre interaktive filer

Vi har forbedret håndteringen av .svg-filer, og neste gang InField-data oppdateres i din organisasjon, vil du oppleve bedre og raskere tagg- og dokument-linker i P&ID-filer.

Vi har også rettet noen mindre feil — rekkefølgen på elementer i sjekklister basert på maler er korrekt og Kommentar-ikonet er nå plassert nærmere teksten slik at du raskt ser nye kommentarer.

Versjon 9.2 - 2. juni 2021

Vise flere trender

Denne versjonen av InField inneholder flere nyttige endringer for å gi en bedre brukeropplevelse.

Siden med Trender viser nå alle tidsserier som er knyttet til en tagg. Teksten på Trender-kortet på Oversikt-siden vises navnet på tidsserien når kun én tidsserie er tilkoblet og informerer deg hvis flere tidserier er koblet til taggen.

Deretter, når du åpner siden med trender, vises et nytt side-panel med egne seksjoner for Nylig valgte tidsserier og Andre tidsserier på denne taggen. Du flytter en tidsserie til listen med valgte ved å krysse av sjekkboksen i listen med andre tidsserier. For å vise en tidsserie som en graf, velger du en tidsserie i Nylig valgte tidsserier. De ulike tidsinnstillingene finner du nå plassert over valgte tidsserier.

Knappene Sammenlign trender og Vis\skjul y-aksen er flyttet og du finner de nå til høyre over grafene.

Oppdatert Trender-side

Oversikten over sjekklister er også oppdatert med tydelige ikoner for dagskift og nattskift og du kan lett se kommentarer eller bilder som er lagt ved sjekklisten i løpet av et skift.

Hvis du bytter mellom anlegg, kan du nå gjøre dette i listen med anlegg som er lagt til under Cognite InField-logoen på venstre side i topp-menyen. På høyre siden av denne menyen finner du nå Profil-informasjonen din, og knappene for Hjelp og Kontakt oss.

Ny toppmeny

Versjon 9.1 - 26. mai 2021

Nå kan du se tidligere rapporter for sjekklister basert på maler fra en mobil enhet. Tidligere var dette kun mulig å se når InField var installert på en PC. Åpne en mal, velg Tidligere rapporten for denne malen og klikk deretter på PDF-ikonet som vises for alle sjekklistene fra denne malen.

Tidligere rapporter på mobile enheter

Legg også merke til at vi har utvidet området du kan klikke på rundt en sjekkboks. Slik blir det enda enklere å krysse av oppgaver.

Versjon 9.0 - 20. april 2021

Vi har store nyheter i denne versjonen av InField! Nå kan du legge til måleravlesinger i sjekklister som er basert på maler.

Måleravlesninger

Først må feltene som skal brukes til måleravlesningen legges til i malen. Dette gjør du ved å merke avkrysningsfeltet Inkluder måleravlesninger i malen som du finner i vinduet Opprett ny mal. Når du deretter oppretter oppgaver i malen, kan du legge til felt for måleravlesninger. Disse feltene er Navn (påkrevd), Enhet (påkrevd) og Min. og Maks. verdi (valgfritt).

Felt for måleravlesninger

For sjekklister som er basert på slik maler, er feltene for måleravlesning tilgjengelig for hver oppgave i sjekklisten. Du kan legge til og redigere heltall og desimaler, og avvik fra min. og maks.verdier vises med en rød strek.

Måleravlesninger på sjekklister

PDF-rapporten du kan opprette fra sjekklister og maler viser måleravlesningene i en egen seksjon.

Sjekkliste-rapport

Filtrer på aktvititeter

Filtrer på aktviteter

I denne versjonen kan du også enkelt finne frem til en aktivitet på en arbeidsordre med et nytt filtreringsfelt. Feltet vises på Sjekkliste-siden når en sjekkliste inneholder aktiviteter for arbeidsorder. På mobile enheter finner du dette menyvalget under ikonet Flere valg (...).

Aktiviteter på mobile enheter

Versjon 8.5.2 - 13. april 2021

Denne versjonen av InField innholder to mindre endringer av brukeropplevelsen. Arkiverte sjekklister er nå bedre tilpasset skift-arbeid, og lagres nå i 4 uker (tidligere 12 uker). Slik blir det enklere å se sjekklistene som er aktuelle for det skiftet du jobber i.

I tillegg vil du ikke lenger se tidsserie-verdien på Trend-kortet på Oversikt-siden når flere tidsserier er koblet til en tagg.

Versjon 8.5 - 24. mars 2021

Maler uten intervall

Nå kan du opprette maler uten intervall med det nye avkrysningsfeltet i Opprett ny mal. Du vil se at feltet for å velge intervall skjules når du legger til oppgaver i malen. Sjekkklister som er basert på denne malen består av mal-navnet og dagens dato. Disse sjekklistene er unike per bruker, så for å dele listene med kollegaer, bruk Del sjekkliste, som du finner under Flere valg (...). Merk at du kan ikke endre denne avkrysningen når malen er opprettet.

Versjon 8.4.4 - 16. mars 2021

Nå kan du legge til eller fjerne flere fagområder når du oppretter eller endrer sjekkliste-maler for rutinerunder. Merk flere fagområder i listen i Opprett ny mal for å legge til og klikk kryss for å fjerne:

Velge flere fagkoder

Oversikt-siden er også forbedret, slik at du lett kan se alle kortene som vises her. Merk at Notifikasjoner nå er inkludert i denne oversikten.

Ny Oversikt-side

Versjon 8.4.3 - 8. mars 2021

InField sitt brukergrensesnitt er forbedret og sjekkboksene er nå identiske med resten av Cognite sine produkter. I denne versjonen har vi også gjort noen kode-forbedringer og forberedt ny funksjonalitet som snart er klar for brukerne!

Versjon 8.4.2 - 2. mars 2021

Det er flere mindre forbedringer på tvers av InField i denne versjonen. Det er raskere ytelse på Oversikt-siden, mer nøyaktige resultat fra søk etter tagger og bedre forhåndsvisningen av bilder på tagger. Vi har også rettet en feil som oppsto hvis du søkte flere ganger etter en spesifikk tidsserie på Trender.

Versjon 8.4 - 23. februar 2021

Nå kan du velge blant ulike statuser for oppgaver i sjekklister som er basert på en mal. Hvilke statuser som vises, avhenger av oppsettet til malen. Her ser du alle.

Ulike statuser

For å inkludere ulike statuser når du oppretter en mal, bruker du det nye valget Status - sjekklister i vinduet Opprett ny mal. Velg de statusene du vil bruke, men merk at Skal utføres og OK må brukes. Når du har opprettet en mal, kan du klikke Innstillinger for mal, som du finner øverst på siden, for å åpne dette vinduet på nytt og gjøre flere endringer.

Ulike statuser i maler

Hvis en sjekkliste allerede er opprettet fra denne malen, vises ikke oppdateringer av malen i denne sjekklisten. De vises i sjekklisten som opprettes i første kalender-uke etter oppdatering av malen.

De ulike statusene vises også når du åpner en PDF-rapport fra en sjekkliste. Kolonnen Utført viser en sammenlagt status og hver ukedag viser de ulike status-ikonene.

Ulike statuser i rapporter

Denne versjonen av InField innholder også noen mindre forbedringer. Klikk på en tagg i en sjekkliste og gå deretter tilbake. InField navigerer til utgangspunktet og fremhver taggen du klikket på. Vi har også fikset en feil med sortering av lange lister i maler som oppsto for noen av brukerne som kjører InField på Windows OS.

Versjon 8.3 - 15. februar 2021

Fagkode Måletekniker

Hvis ditt kompetanseområde er Måletekniker, finner du nå dette som et egen valg i rolle-listen under Profil. Maler sorteres etter rollen som er valgt i denne listen, slik at du lett kan se relevante oppgaver.

I denne versjonen av InField har vi også rettet noen mindre feil ved merking av utstyr og navigering i 3D-modellen og ved sortering av maler når en mal ble slettet.

Versjon 8.2 - 9. februar 2021

Finn enkelt frem til malene som tilhører ditt fagområde med den nye sortingen av fagområder for maler. Du kan se alle og endre kompetanseområde ved å klikke på Profil-ikonet i sidemenyen.

Sortering fagområder

I tillegg er det et nytt formatteringsvalg for maler. Du kan sette inn et linjeskift med Enter + Shift når du legger til oppgaver. Slik kan du for eksempel lage punktlister med hjelp av minustegn-knappen.

Dato-formatet i InField kan nå også settes til MM/DD/ÅÅ i konfigurasjonen av InField.

Versjon 8.1 - 2. februar 2021

Denne versjonen av InField inneholder flere spennende nyheter! Bruk den nye valget Utvidet planlegging når du skal opprette maler for rutinerunder som utføres hver andre, tredje eller fjerde uke. Når en sjekkliste opprettes fra denne malen, plasseres sjekkliste-elementene i de tildelte ukene.

Utvidet planlegging

Når en sjekkliste som er basert på en mal er utført, kan du åpne tidligere rapporter for sjekklisten og deretter laste den ned som en PDF-fil.

Vi har også rettet noen feil, som at du ikke kunne velge norsk språk i enkelte prosjekter i InField.

Versjon 8.0.2 - 19. januar 2021

Denne versjonen av InField retter en feil av ukenummerering som oppsto for enkelte brukere når de opprettet sjekklister fra maler. I tillegg har vi forbedret koden som InField bruker, men følg med i våre neste versjoner som vil inneholde mer spennende brukerfunksjonalitet.

Versjon 8.0.1 - 11. januar 2021

Nå kan du skrive ut interaktive P&ID-filer fra InField. Klikk på den nye PDF-knappen som du finner i meny-linjen over den interaktive filen. Deretter åpnes en standard PDF-fil hvor du kan klikke Skriv ut.

Skrive ut interaktive P&IDs

Versjon 8.0 - 5. januar 2021

Jobbe med sjekklister uten nettverk

Årets første versjon av InField gjør det mulig å jobbe med sjekklister på mobile enheter når du ikke er tilkoblet et nettverk. Når du velger Offline modus fra ikonet Flere valg (...) øverst til høyre på Sjekklister-siden blir sjekklisten tilgjengelig på enheten du laster ned fra.

Når du ikke er tilkoblet et nettverk, vises mindre 3D-modeller, siste trend-verdi, attributter og dokument-kategoriene du valgte ved nedlasting. Arbeidsordrer og bilder vises ikke i offline modus.

Alle endringene du gjør på en sjekkliste oppdateres når enheten på nytt tilkobles nettverket. Merk at du kan skjule siden med endringer mens du er i offline modus, men endringer lagres ikke hvis du lukker denne siden eller nettleseren med InField.

Enklere bruk av Maler

Disse nyttige funksjonene er nå tilgjengelig for Maler:

Forbedret mal

Version 7.4 - 14. desember 2020

I denne versjonen av InField har vi forbedret og fjernet flere mindre feil slik at du opplever en mer stabil applikasjon. De fleste av disse forbedringene er gjort i koden til systemet, men disse vil du nok legge merke til:

 • Fagområde-info ble tidligere vist til høyre på Maler-siden. Dette finner du nå i stedet rett under mal-navnet på venstre side.
 • Veldig lange mal-navn vises nå korrekt på Maler-siden.
 • Tidsserier blir nå valgt, og ikke bare merket når du søker i tagger.
 • Noen av tekstene i brukergrenssnittet er forbedret.
 • Linken mellom Utstyrshistorikk (hvis dette brukes) og oversikten over tagger er rettet.

Versjon 7.2 - 1. desember 2020

Vise aktiviteter for arbeidsordrer

Planlagte aktiviteter for en arbeidsordre vises nå i InField. Velg en arbeidsordre og klikk på Aktiviteter i panelet på høyre side for å se flere detaljer, som planlagt arbeid, varighet og gjenstående arbeid. Du kan også se aktivitets-IDen på sjekklister som er based på objekter.

Aktiviteter for arbeidsordrer

Sortere arbeidsordrer

Når du søker etter en arbeidsordre, kan du enten bruke søkefeltet eller sortere kolonnene på en arbeidsplan. Dette finner du i denne versjonen av InField. Klikk på en kolonne-overskrift for å sortere tabellen alfabetisk eller stigende og synkende for Dato-kolonnen.

InField for iOS-enheter

InField støtter nå Apple sitt iOS operativsystem. Dette betyr at du kan bruke InField på en Apple-enhet, som iPhone eller iPad.

Versjon 7.1 - 19. november 2020

Aktive revisjoner

Under Revisjoner (for SAP-brukere) finner du nå en inndeling av aktive og ikke aktive arbeidsplaner. Arbeidsplaner med systemstatus REL er tilgjengelige under Aktive, mens arbeidsplaner med alle andre statuser finner du under Øvrige. Merk at dette kun er tilgjengelig når filtrering på revisjonsstatus er definert i oppsettet av InField.

Vi har også rettet en feil slik at du nå kan klikke på linkene til tagger under Objekter på side-panelet for arbeidsordrer.

Versjon 7.0 - 4. november 2020

Maler og sjekklister for rutinerunder

Nå er det enkelt å jobbe med sjekklister for daglige og ukentlige rutinerunder i InField:

 • Opprett maler med typiske oppgaver som utføres på rutinerunder (dette krever ekstra tilgang)
 • Opprett sjekklister basert på malene med ett enkelt klikk
 • Finn opprettede sjekklister for rutinerunder på Sjekkliste-siden, merk av oppgaver når de er utført og del listen med kollegaer
 • Last ned en rapport i PDF-format når rutinerunden er avsluttet
Sjekklister for rutinerunder

Versjon 6.9 - 16. oktober 2020

Sjekklister tilgjengelig i frakoblet modus

Med denne versjonen av InField kan du jobbe med sjekklister selv om du ikke er tilkoblet et nettverk. De samme funksjonene for sjekklister er tilgjengelig både i til- og frakoblet modus bortsett fra å legge til bilder. Dette krever at du er tilkoblet et nettverk.

Merk også disse viktige rettelsene:

 • Statusen på sjekklister kunne endre seg hvis internett-tilkoblingen ikke var stabil. For eksempel kunne utførte sjekklister bli gjenåpnet hvis nettverket byttet mellom å være til- og frakoblet. Dette er rettet og et ustabilt nettverk påvirker ikke lenger sjekklister.

 • Tidsstemplet for sist oppdaterte kildedata på Arbeidsordre-siden ble ikke alltid vist hvis kildesystemet var SAP. Dette er rettet slik at du vet hvilke data du har tilgang til når du jobber med arbeidsordrer.

Versjon 6.8.0 - 2. oktober 2020

Bedre navigering for sjekklister på mobile enheter

Nå er det enda enklere å finne frem til sjekklister på mobile enheter. På Hjem-siden klikker du Åpne sjekklister for å se dine sjekklister eller opprette nye sjekklister. Klikk på Arkiverte sjekklister for å se sjekklister som er lukket.

Navigering i sjekklister på mobil

Versjon 6.6 - 15. september 2020

Søk etter arbeidsordrer i en arbeidsplan

Når du jobber med revisjoner og arbeidsplaner kan du nå enkelt søke etter arbeidsorder i en arbeidsplan. Skriv inn hvilken som helst del av id-en til en arbeidsordre i søkefeltet plassert øverst på Arbeidsplan-siden.

Søk etter arbeidsordrer

Versjon 6.5.8 - 8. september 2020

Vise dokumenter med ulike fil-format

InField kan nå vise dokumenter med alle typer fil-format, hvis dette er definert i oppsettet. Tidligere var det kun mulig å vise PDF- og SVG-filer.

Versjon 6.5.4 - 5.august 2020

Generelle forbedringer

Denne sommeren har vi i Cognite rettet mindre feil, økt program-ytelsen og forbedret brukeropplevelsen av InField.

Versjon 6.5.0 - 6.juli 2020

Revisjoner på Hjem-siden

Revisjoner er nå tilgjengelig på Hjem-siden. Den aktive arbeidsplanen ligger øverst i listen. Du kan også bla gjennom arbeidsordrer og åpne arbeidsordrer som sjekklister, uten å forlate Hjem-siden.

Panel med revisjoner

Versjon 6.4.0 - 1.juli 2020

Hjem-siden til Infield er forbedret

Hjem-siden til InField er oppdatert. Nå kan du enkelt navigere mellom åpne og arkiverte sjekklister. Klikk på pluss-tegnet ved sjekklistens overskrift for å opprette nye sjekklister. Under navnet til sjekklisten vises statusen til sjekklistens elementer. Merk at listen med Nylig sett på nå er tilgjengelig i globale søk.

Ny Hjem-side

Endret redigeringsvalg for sjekklister opprettet fra objekter

Redigeringsvalgene for sjekklister som er opprettet fra objekter i arbeidsorderer er endret. Disse sjekklistene kan ikke endre navn og du kan ikke legge til eller fjerne elementer.

Versjon 6.3.0 - 17. juni 2020

Legge til ny status for sjekklister

Det er nå enda enklere å legge til en ny status for sjekklister. Når du oppretter en sjekkliste, skriv inn navnet på sjekklisten, klikk på Legg til flere statuser og trykk deretter på Enter/Return. Nå kan du legge til den nye statusen.

Opprette statuser

Versjon 6.2.0 - 3. juni 2020

Forbedret brukeropplevelser i 3D-perspektivet

Brukeropplevelsen i 3D-perspektivet er forbedret: Du kan legge til bilder i sjekklister og det er enda enklere å legge til kommentarer og vise/skjule seksjonen nederst i vinduet.

Vise bilder i 3D

Sortere arbeidsordrer i 3D-perspektivet

Du kan nå sortere arbeidsordrer etter tidsfrist. Det vil også snart være mulig å sortere etter område og arbeidspakker.

Sortere arbeidsordrer

Versjon 6.1.2 - 26. mai 2020

Nytt Support-system

Support-systemet i Cognite bruker nå Intercom slik at vi kan gi enda bedre støtte til våre kunder.

Nytt support-system

Versjon 6.0 - 12. mai 2020

Utvidet Søk-funksjon

Klikk på Søk-ikonet for å bla mellom trender, tagger og dokumenter som er nylig sett på og søk globalt etter tagger, trender og dokumenter i Søk-feltet.

Globalt søk

Se arbeidsordre-data og bla i varslinger

 • Se åpne arbeidsordrer og detaljer som beskrivelse, forfallsdato, status og roller fra menyen eller fra oversiktsiden.
 • Opprett sjekklister med objekter i en arbeidsordre uten å gå ut av InField med knappen Lag sjekkliste.
 • Bla i varslinger og se varslingshistorikk sortert etter dato fra Varslinger. Merk at dette kun er tilgjengelig for kunder med konfigurert arbeidsorde-data.
SAP arbeidsordrer

Versjon 5.0 - 28. april 2020

Operation Support endrer navn til InField

Ny logo

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Cognite sine produkter og tjenester basert på kundens behov. Operation Support har utviklet seg og retter seg nå inn mot flere felt-aktiviteter som vedlikehold og planlegging av oppgaver. Operation Support har derfor endret navn til InField.

InField er forsatt like tilgjengelig som før, men nå med et tilpasset produktnavn.

Bilder i sjekklister

Du kan nå legge til bilder i sjekklister via PC og mobile enheter. Legg til et bilde ved å klikke på knappen More for å åpne menyen for sjekklister og klikk deretter Add image. Ta et bilde med kameraet på telefonen og legg til bildet i sjekklisten. Du kan også legge til en beskrivelse av bildet (valgfritt).

Bilder i sjekklister

Versjon 4.15.0 - 22. april 2020

Vise åpne arbeidsorder fra 3D

I 3D-perspektivet kan du nå se alle åpne arbeidsordrer i området. Klikk på Dokumentmappe-ikonet, som er plassert over Sjekkliste-ikonet, og listen med åpne arbeidsordrer i området vises straks. Velg deretter en arbeidsordre for å se innholdet i denne arbeidsordren og detaljer om arbeidsordren. Dette vises nederst i vinduet.

Versjon 4.14.0 - 24. mars 2020

Sjekklisteoppdatering

Hvis du arkiverer eller fjerner en sjekkliste fra listene dine, påvirker ikke dette visningen av listene hos kollegaene dine.

Redusert antall roller i profilen

Vi har redusert antallet roller i profilseksjonen for å hjelpe oss å få bedre innsikt i bruken av applikasjonen.

Versjon 4.13.0 - 18. mars 2020

Initialene dine vises i profilen din

Profilen viser nå initialene dine.

Brukerinitialer på Profil-siden

Versjon 4.12.0 - 10. mars 2020

Knapper har fått nytt utseende

Vi har oppdatert alle knapper i applikasjonen slik at de har det samme utseendet.

Sideinndeling for trender

Hvis det er mye trenddata knyttet til en tagg, deler vi informasjonen over flere sider.

Link til personvernerklæring

Følg linken fra profilseksjonen for å lese vår personvernerklæring.

Versjon 4.11.0 - 4. mars 2020

Legg til tagger på sjekklister

Du kan legge til tagger på sjekklister ved å klikke på pluss-knappen både i navigasjonsfeltet øverst, og i nylig viste tagger. For å vise knappen trykker og holder du på tagg-navnet og beskrivelsen. Klikk på pluss-knappen for å åpne en liste der du kan velge hvilke sjekklister taggen skal legges til på.

Legge til tagger i sjekklister

Klikkbare sjekklistenavn i 3D

Du kan navigere til hjemskjermen der dine aktive sjekklister er åpne, ved å klikke på sjekklistenavnet i 3D.

Klikke på sjekkliste-navn

Versjon 4.10.0 - 25. februar 2020

Mindre forbedringer

I denne versjonen har vi fokusert på feilrettinger og mindre grensesnittforbedringer.

Versjon 4.9.0 - 19. februar 2020

Profil-seksjon

I denne versjonen innfører vi en profil-seksjon i Operation Support. I det nye innloggingsvinduet kan du velge rolle (valgfritt) og hvilken installasjon du jobber på. Operation Support husker innstillingene dine neste gang du logger deg inn. Du kan oppdatere innstillingene på profilsiden din.

Profil-siden

Versjon 4.8.0 - 10. februar 2020

Opprette sjekklister fra objektlister

Du kan nå opprette sjekklister fra objektlister på åpne arbeidsordre, eller legge til sjekklister som allerede er laget av kollegaene dine. (Denne funksjonen er bare tilgjengelig på installasjoner der arbeidsordre er aktivert).

Opprette sjekklister fra objektlister

Versjon 4.7.0 - 30 januar 2020

Arkivere flere sjekklister

Du kan nå arkivere flere sjekklister samtidig ved å først velge dem på siden med åpne sjekklister.

Arkivere flere sjekklister

Dupliserte elementer i sjekklister

Du kan nå legge til dupliserte elementer på sjekklister. Dupliserte tagger i sjekklister vises med nummerering foran tagg-ID-en, for eksempel (1), (2), osv. Du kan også se de dupliserte sjekkliste-elementene i 3D-visningen.

Duplisere elementer i sjekklister

Resten av siden er deaktivert når du legger til elementer på en sjekkliste

Vi har deaktivert andre deler av siden for å hindre uønskede interaksjoner mens du legger til elementer på en sjekkliste.

Deaktivere side

Versjon 4.6.0 - 21. januar 2020

Rekkefølgen på oversiktsiden samsvarer med menyen

Vi har oppdatert rekkefølgen på oversiktsiden slik at den samsvarer med rekkefølgen på sidemenyen i applikasjonen.

Versjon 4.5.2 - 13. januar 2020

Kritiske rettinger

We fixed the recent issues with joining a checklist and the scanning features.

Versjon 4.5.0 - 8. januar 2020

Generere PDF basert på sjekkliste med lange titler

In this release, we fixed issues related to generating PDF files from checklists with long names.

Forbedret søk

We improved the accuracy of search results. Now, you can search assets with both tag name and description. The exact match will appear on top results no matter if you typed it with or without dashes.

Bedre søk

Versjon 4.4.0 - 11.desember 2019

Arkiverte sjekklister

Select "View All Checklist" to navigate to a new page where you can find all your archived and open checklists. You can restore your archived checklists or remove them permanently

Arkivere sjekklister

Forbedret opplevelse av sjekkliste-elementer i 3D

By simplifying the steps for editing states of checklist items and adding comments, we improved the overall experience of checklists on 3D. Now, you can add comments or edit state with a few clicks.

Versjon 4.3.0 - 3. desember 2019

Øyeblikkelig tilgang til lokasjon

On the tag overview page, you can see where the tag is located on the plant. Clicking "View 3D Model" still takes you directly to the detailed 3D model where you can see the detailed surroundings of the tag.

3D område-oversikt

This is now available for selected plants only. We are working on enabling this for more plants.

Versjon 4.2.0 - 26. november 2019

Rettet bug for PDF-dokumenter som ikke åpnes korrekt på telefon

We have fixed a bug where PDF documents did not open correctly. Clicking on a document now opens the file in your default PDF viewer. We recommend that plants that use digital redline markups in PDFs set Adobe Acrobat as the default PDF viewer to make sure that all redlines display correctly.

Rettet bug for interaktive P&ID-er som fikk appen til å krasje

We have also fixed the bug that caused some P&IDs to crash the application. The cause was a small problem related to certain highlighted tags in the P&IDs, which should now not occur any more.

Versjon 4.1.0 - 19. november 2019

Se fullt tagg-navn og beskrivelse i overskrift

On the mobile version, you can now click the header to see the full tag name and description.

Tagg-navn i overskrift

Nye hjelpesider

We've redesigned the help section with a new menu structure and replaced the in-app help sections with links to the online help pages. This gives you more up-to-date help directly from the app and allows us to communicate the updates in a richer way (more images and videos).

Nye hjelpesider

Versjon 4.0.0 - 7. november 2019

Smøreoljeinformasjon

Lube oil data is now included in the properties section, and you can easily find information about which lube oil and what quantity to use for an asset. Navigate to an asset (typically pumps, motors, gearboxes), click "Properties", and scroll down to the lube oil section.

Smøreolje-informasjon

Versjon 3.0.0 - 6. november 2019

Arbeidsordre og utstyrshistorikk

Big news: we've added work order and equipment history information to each tag. Navigate to a tag and click the "Work orders" or "Equipment history" tabs to see if there is any work planned, or how previous problems have been solved. The object list and operations section of work orders is coming soon!

Arbeidsordrer og utstyrshistorikk

This feature is only available for selected plants for the time being!

Versjon 2.12.0 - 21. oktober 2019

Gruppere sjekkliste per område

We´ve added the ability to group checklists by area. Click the context menu and select "Group list by area." If you change your mind, click the "Ungroup by area" to revert the list to the original order. This feature is only available for plants where area code is enabled.

Gruppere sjekklister etter område

Versjon 2.11.0 - 15. oktober 2019

Forbedret brukergrensesnitt for sjekklister

We've made significant changes to the design of checklists on mobile, to add more space for the actual lists. Also, we have reorganized the menu pop-ups and changed the flows for adding comments and adding and deleting checklist items, so that you don't have to scroll to the top to confirm.

Sjekkliste-elementer

Rettet bug for søkeboks som ikke blir borte

We have fixed a bug on the desktop version where the search dropdown didn't go away unless you completed a search or clicked a search result.

Versjon 2.10.0 - 2. oktober 2019

Se sjekkliste-elementer i 3D på telefon

We are delighted to release a significant update to the 3D viewer on mobile devices! A common request has been to be able to see other checklist items in your current surroundings. With our latest software version, when you view a 3D model on a tag, you can now select a button to show all checklist items within your area.

All checklist items within the currently visible area have a small card. You can use this card to zoom to the tag and open up the checklist status and comments. You can also change the status and add comments to checklist items directly from the 3D view. When you set a checklist item to "completed", it is removed from the view, and only active items are visible.

Sjekkliste-elementer i 3D

Let us know what you think of the new features, and how we can improve them further.

Versjon 2.9.0 - 23. september 2019

Rettet bug for sjekkliste

We fixed a bug that made it complicated to add comments to checklist items. We are working hard on making the checklists a fantastic tool for you, and are releasing significant improvements in the coming weeks!"

Annullerte dokumenter

We've received feedback that including voided documents in Operation Support was confusing. We now hide all documents that are marked as voided in the document source systems from Operation Support.

Forbedret 3D på telefon

We have done a small upgrade on how we select objects to show in the 3D model on the phone (when we show only the area around the tag). You reported issues with certain objects being invisible, and we now handle this in a different way to make the resulting view less confusing.

Versjon 2.8.0 - 17. september 2019

We have now redesigned the documents page on each tag to make the documents easier to find. At the top, you will always find your 5 most recently viewed documents for this tag.

Nylig viste dokumenter

Versjon 2.7.0 - 3. september 2019

We have completely redesigned the top bar and side menu. On the desktop: click the menu icon in the top left-hand corner to expand and see the descriptions for each item.

Ny sidemeny

We have also updated how elements load on the tag overview page to reduce the chance of clicking the wrong button.

Versjon 2.6.0 - 22. august 2019

Based on your feedback, we have redesigned the desktop search dropdown to accommodate long text fields. Happy searching!

Versjon 2.5.0 - 14. august 2019

Attributtside

We have redesigned the properties page, and you can now set your favorite properties to stay at the top of the page. The favorites are shared between tags, so you don't need to favorite the same properties for all tags.

Ny attributt-side

Mindre rettinger

We've removed unnecessary scroll bars from many sections and pages (showed up on Windows PCs only), fixed issues with trend charts that displayed aggregate values instead of raw values at some zoom levels, and many more.

Versjon 2.4.0 - 31. juli 2019

Varslinger

We've seen how intrusive the notifications could be in situations with varying WiFi quality, and have redesigned how the notifications work. Confirmations show as a small grey single-line message (for example, "checklist deleted"), while important issues show as full-width, horizontal bars.

Nye notifikasjoner

Bildefunksjonalitet

Uploading of images has been a massive success, with thousands of images uploaded so far. Pages with many high-quality images could cause the app to fail, but we have now improved the performance. We'll continue improving the performance in the coming releases.

Sjekklistefunksjonalitet

When many users each had many checklists, the app would sometimes load slower. The app now loads with the same speed regardless of the number of checklists.

Versjon 2.3.1 - 15. juli 2019

Forbedret funksjon på scan

We've rolled out to customers and assets that have a very different tag and nameplate structures. To improve tag scanning, we have made a separate tag scanning workflow to better support these cases. This change does not affect tag scanning at plants where the functionality already worked well.

Versjon 2.3.0 - 9. juli 2019

Ny oppstartskjerm

We've introduced a new loading screen in line with Cognite brand identity.

Y-aksen på trend takler høye tall bedre

When a time series y-axis range had large numbers (typically 10.000 and higher), the charts could look cluttered. We are now displaying large numbers by shortening them to 10k for 10.000, and 1M for 1.000.000.

Nytt åpningsbilde og bedre akser i trendgrafer

Versjon 2.2.0 - 26. juni 2019

Advarsel sletting av sjekklister

We've received feedback that it was too easy to unintentionally delete checklists that others were still working on. You now get a warning if you try to delete a checklist that others could still be using. The logic remains the same: if you created a checklist, you can delete it, but that makes the checklist unavailable for others. If you did not create the checklist, you can not delete it (but you can choose to leave the checklist).

Administrere flere sjekklister

It is now easier to switch between multiple checklists on mobile devices. Click the checklist title to pull down a list of checklists and select the checklist you are looking for.

Versjon 2.1.0 - 11. juni 2019

Flere stadier på sjekkliste-elementer

Checklist items can now have multiple states. When you are collaborating with others about a checklist, you can, for example:

 • Use a "started" state to prevent others from starting on the same items.

 • Use multiple states to control progress (for example, "started", "started in field", "finished in field", "completed")

Flere statuser i sjekklister

Versjon 1.37.0 - 22. mai 2019

Taggbeskrivelse i sjekklister

We've received feedback that checklist items were difficult to relate to without the description field. We've updated the way we show tags in checklists to include the tag description field.

Prefikser i sjekkliste-elementer

To make it easier to add tag-based checklists from certain other systems, you can now add checklist items with prefixes. For example, if your work management tool (e.g., SAP or Workmate) uses a prefix for each tag (MyPlant-21PT1019), you don't have to remove the prefix in Excel or other tools before you create a checklist. You can paste the tag list, including the prefixes, directly into the tag field.

Klikke på andre tagger i 3D-perspektiv

We have fixed an issue where it could be a problem identifying tags when clicking on another asset in the 3D view. It is now easier to click nearby tags and find out what the item is or navigate to the tag directly.

Sjekklister inkluderer ikke navnet på de som har huket av (kun desktop)

When you collaborate with others, it can be convenient to see who has performed each task. On the desktop, you can now see who checked an item and also when the item was checked. The information is also included when you export the checklist to PDF.