# Hva er nytt

# Versjon 9.10.2 - 13 oktober, 2021

Vi jobber videre med å forbedre ytelsen på sjekklister. Sjekklister som er basert på maler og som inneholder mange sjekkliste-elementer reagerer nå raskere slik at du får en bedre brukeropplevelse.

Denne versjonen av InField inneholder også rettelser av noen mindre feil. Lister med sjekkliste-elementer gruppert etter område kunne ikke utvides hvis du allerede hadde lukket listen. Denne feilen oppsto kun hvis du åpnet InField fra en PC. Hvis du åpnet InField fra en mobil enhet, ville ikke Oversikt-siden vises i offline modus fra nedlastede dokumenter. Begge disse feilene er rettet.

# Versjon 9.10 - 5 oktober, 2021

Revision list

Ytelsen på sjekklister har dessverre ikke vært optimal ute på felt. Dette har vi forbedret, og nå skal du oppleve raskere svartid når du åpner og blar i sjekklister både på PC og mobile enheter. Vi jobber fremdeles med å bedre ytelsen når du krysser av for elementer på en sjekkliste, men dette skal straks være på plass.

I tilleg har vi ryddet i listen med revisjoner som vises i sidemenyen. Hvis du har ulike revisjonstyper, er disse gruppert slik at du får bedre oversikt.

# Versjon 9.9. - 21 september, 2021

Measurement readings without intervals

Nå kan du legge til måleravlesninger i maler og sjekklister uten intervall. Når du oppretter en mal, tillater systemet å velge sjekkboksen Inkluder måleravlesninger i malen. Når en sjekkliste opprettes fra denne malen, kan du legge til måleravlesninger.

# Versjon 9.8.2 - 15 september, 2021

I denne versjonen av InField, har vi økt sikkerheten i verktøyet du bruker for å sende meldinger med valget Kontakt oss i InField. Du vil ikke merke noen endringer i brukeropplevelsen. Dette er bare for å informere om at dine data er trygge hos oss.

# Versjon 9.8.1 - 13 september, 2021

Denne uken har vi rettet noen mindre feil i visningen av interaktive P&ID-dokumenter, som du finner under Dokumenter i InField. En valgt tagg i en P&ID ble ikke merket med blå farge og kunnne ikke klikkes på hvis navnet på utstyret inneholdt et mellomrom. I tillegg ble ikke sjekkliste-elementer i en P&ID vist med lilla farge hvis teksten på dette elementet inneholdt et kolon.

I tillegg kan du nå klikke på Shift+Enter for å legge til en ny linje i kommentarer på en sjekkliste hvis du bruker InField på en desktop.

# Versjon 9.8.0 - 7 september, 2021

Nå kan du se åpne arbeidsordrer sortert etter startdato. Klikk på Arbeidsplan på Hjem-siden for å se denne ukens arbeidsordrer. Klikk på Neste uke eller velg en tidsperiode for å se kommende arbeidsordrer. Merk at denne visningen av arbeidsordrer er kun tilgjengelig hvis valgt i oppsettet av InField.

Work orders sorted on start date

# Versjon 9.7.1 - 25 august, 2021

Discipline code on operations

Denne versjonen av InField inneholder noen få oppdateringer. Du kan nå se fagkodene som er tildelt en arbeidsorde under AktiviteterArbeidsordrer-siden.

Vi har også rettet en feil som gjorde det mulig å legge til oppgaver på eksisterende sjekklister basert på maler.

# Versjon 9.7.0 - 17 august 2021

Vi har redusert antall klikk som er nødvendig for å merke en sjekkliste-oppgave som utført .

 • Hvis du bruker InField fra en desktop, klikk og hold ned statusknappen for et sjekkliste-element for å merke oppgaven som OK. Gjenta dette for å fjerne statusen fra en oppgave. Hold muse-pekeren over statusknappen for å hente frem listen med ulike statuser.
 • Hvis du bruker InField fra en mobile enhet, klikk og hold ned statusknappen for et sjekkliste-element for å merke oppgaven som OK. Gjenta dette for å fjerne statusen fra en oppgave. Klikk en gang på statusknappen for å hente frem listen med ulike statuser.

Long press OK state

# Versjon 9.6.0 - 11 august 2021

InField er oppdatert med et nytt og standardisert design som er likt formet som andre Cognite-applikasjoner. Du vil blant annet se nye tekst-fonter og ny form på alle knapper. Vi håper du liker det!

New user interface

Vi har også gjort noen interne forbedringer og rettet noen feil. Både å dele og arkivere sjekklister fra mobile enheter fungerer feilfritt og minimum og maksimum-verdier oppdateres korrekt på Trender-siden.

# Versjon 9.5.2 - 29 juni 2021

Dataset names

Denne versjonen av InField inneholder kun endringer i kodebasen som ikke påvirker brukeropplevelsen. Med dette ønsker InField-teamet god sommer til alle brukere og vi ser frem til en høst med mange spennende InField-versjoner!

# Versjon 9.5 - 22 juni 2021

# Vise måleravlesninger som trender

Måleravlesninger på sjekkliste-tagger kan nå vises som trender. Slik får enkelt oversikt over tidsserier målt på utstyr. Klikk på en tagg i en sjekkliste for å åpne Oversikt-siden i InField. Deretter velger du kortet Trender. I seksjonen Andre tidsserier på denne taggen finner du tidsserien med manuelle måleravlesninger.

TIP

Verdiene fra måleravlesninger lagres i ditt prosjekt i Cognite Data Fusion. Dette gjør det mulig å visualisere måleravlesninger som ikke er knyttet mot en tagg. Til dette kan du bruke standard visualiseringsverktøy, som Power BI og Grafana.

Endre navn på datasett med tidsserier

Dataset names

Tidsserier på Trender-siden kan nå merkes med navnet på det opprinnelige datasettet, for eksempel Manuelle avlesninger for måleravlesninger. Administratoren av InField endrer navnene i konfigurasjonen av InField. Logg inn i CDF og velg deretter Data set display name mapping under Manage & Configure > Configure InField.

Data set name mapping

Aktivitets-ID og fagområde vises på 3D-modeller

Når du åpner en 3D-modell på en mobil enhet viser nå tagg-etikketen både aktivitets-ID og fagområde på sjekklisteelementer. Dette er nyttig informasjon hvis du har flere enn et sjekkliste-element for samme tagg.

3D label

# Versjon 9.4 - 14 juni 2021

Vi introduserer nå muligheten til å endre navn på sjekklister som er basert på maler og ikke har intervall. Tidligere var dette kun mulig for sjekklister du opprettet manuelt.

Du finner valget Endre navn under Flere valg (...) på sjekklister. Merk at du ikke kan endre datoen som tilføyes sjekkliste-navnet.

Sjekklister basert på arbeidsordrer eller rutinerunder kan ikke endre navn.

Rename checklists

# Versjon 9.3 - 8.juni 2021

Improved interactive diagrams

Vi har forbedret håndteringen av .svg-filer, og neste gang InField-data oppdateres i din organisasjon, vil du oppleve bedre og raskere tagg- og dokument-linker i P&ID-filer.

Vi har også rettet noen mindre feil — rekkefølgen på elementer i sjekklister basert på maler er korrekt og Kommentar-ikonet er nå plassert nærmere teksten slik at du raskt ser nye kommentarer.

# Versjon 9.2 - 2. juni 2021

Multiple trends

Denne versjonen av InField inneholder flere nyttige endringer for å gi en bedre brukeropplevelse.

Siden med Trender viser nå alle tidsserier som er knyttet til en tagg. Teksten på Trender-kortet på Oversikt-siden vises navnet på tidsserien når kun én tidsserie er tilkoblet og informerer deg hvis flere tidserier er koblet til taggen.

Deretter, når du åpner siden med trender, vises et nytt side-panel med egne seksjoner for Nylig valgte tidsserier og Andre tidsserier på denne taggen. Du flytter en tidsserie til listen med valgte ved å krysse av sjekkboksen i listen med andre tidsserier. For å vise en tidsserie som en graf, velger du en tidsserie i Nylig valgte tidsserier. De ulike tidsinnstillingene finner du nå plassert over valgte tidsserier.

Knappene Sammenlign trender og Vis\skjul y-aksen er flyttet og du finner de nå til høyre over grafene.

Revamped Trends page

Oversikten over sjekklister er også oppdatert med tydelige ikoner for dagskift og nattskift og du kan lett se kommentarer eller bilder som er lagt ved sjekklisten i løpet av et skift.

Hvis du bytter mellom anlegg, kan du nå gjøre dette i listen med anlegg som er lagt til under Cognite InField-logoen på venstre side i topp-menyen. På høyre siden av denne menyen finner du nå Profil-informasjonen din, og knappene for Hjelp og Kontakt oss.

New top bar

# Versjon 9.1 - 26. mai 2021

Nå kan du se tidligere rapporter for sjekklister basert på maler fra en mobil enhet. Tidligere var dette kun mulig å se når InField var installert på en PC. Åpne en mal, velg Tidligere rapporten for denne malen og klikk deretter på PDF-ikonet som vises for alle sjekklistene fra denne malen.

Historical reports on mobile unit

Legg også merke til at vi har utvidet området du kan klikke på rundt en sjekkboks. Slik blir det enda enklere å krysse av oppgaver.

# Versjon 9.0 - 20. april 2021

Vi har store nyheter i denne versjonen av InField! Nå kan du legge til måleravlesinger i sjekklister som er basert på maler.

Measurement reading checkbox

Først må feltene som skal brukes til måleravlesningen legges til i malen. Dette gjør du ved å merke avkrysningsfeltet Inkluder måleravlesninger i malen som du finner i vinduet Opprett ny mal. Når du deretter oppretter oppgaver i malen, kan du legge til felt for måleravlesninger. Disse feltene er Navn (påkrevd), Enhet (påkrevd) og Min. og Maks. verdi (valgfritt).

Measurement reading fields

For sjekklister som er basert på slik maler, er feltene for måleravlesning tilgjengelig for hver oppgave i sjekklisten. Du kan legge til og redigere heltall og desimaler, og avvik fra min. og maks.verdier vises med en rød strek.

Checklist measurement readings

PDF-rapporten du kan opprette fra sjekklister og maler viser måleravlesningene i en egen seksjon.

Checklist report

Filtrer på aktvititeter

Search for operations

I denne versjonen kan du også enkelt finne frem til en aktivitet på en arbeidsordre med et nytt filtreringsfelt. Feltet vises på Sjekkliste-siden når en sjekkliste inneholder aktiviteter for arbeidsorder. På mobile enheter finner du dette menyvalget under ikonet Flere valg (...).

Operations on mobile

# Versjon 8.5.2 - 13. april 2021

Denne versjonen av InField innholder to mindre endringer av brukeropplevelsen. Arkiverte sjekklister er nå bedre tilpasset skift-arbeid, og lagres nå i 4 uker (tidligere 12 uker). Slik blir det enklere å se sjekklistene som er aktuelle for det skiftet du jobber i.

I tillegg vil du ikke lenger se tidsserie-verdien på Trend-kortet på Oversikt-siden når flere tidsserier er koblet til en tagg.

# Versjon 8.5 - 24. mars 2021

Template without interval

Nå kan du opprette maler uten intervall med det nye avkrysningsfeltet i Opprett ny mal. Du vil se at feltet for å velge intervall skjules når du legger til oppgaver i malen. Sjekkklister som er basert på denne malen består av mal-navnet og dagens dato. Disse sjekklistene er unike per bruker, så for å dele listene med kollegaer, bruk Del sjekkliste, som du finner under Flere valg (...). Merk at du kan ikke endre denne avkrysningen når malen er opprettet.

# Versjon 8.4.4 - 16. mars 2021

Nå kan du legge til eller fjerne flere fagområder når du oppretter eller endrer sjekkliste-maler for rutinerunder. Merk flere fagområder i listen i Opprett ny mal for å legge til og klikk kryss for å fjerne:

Multiple areas of expertise

Oversikt-siden er også forbedret, slik at du lett kan se alle kortene som vises her. Merk at Notifikasjoner nå er inkludert i denne oversikten.

Overview page

# Versjon 8.4.3 - 8. mars 2021

InField sitt brukergrensesnitt er forbedret og sjekkboksene er nå identiske med resten av Cognite sine produkter. I denne versjonen har vi også gjort noen kode-forbedringer og forberedt ny funksjonalitet som snart er klar for brukerne!

# Versjon 8.4.2 - 2. mars 2021

Det er flere mindre forbedringer på tvers av InField i denne versjonen. Det er raskere ytelse på Oversikt-siden, mer nøyaktige resultat fra søk etter tagger og bedre forhåndsvisningen av bilder på tagger. Vi har også rettet en feil som oppsto hvis du søkte flere ganger etter en spesifikk tidsserie på Trender.

# Versjon 8.4 - 23. februar 2021

Nå kan du velge blant ulike statuser for oppgaver i sjekklister som er basert på en mal. Hvilke statuser som vises, avhenger av oppsettet til malen. Her ser du alle.

Multiple states

For å inkludere ulike statuser når du oppretter en mal, bruker du det nye valget Status - sjekklister i vinduet Opprett ny mal. Velg de statusene du vil bruke, men merk at Skal utføres og OK må brukes. Når du har opprettet en mal, kan du klikke Innstillinger for mal, som du finner øverst på siden, for å åpne dette vinduet på nytt og gjøre flere endringer.

Multiple states in templates

Hvis en sjekkliste allerede er opprettet fra denne malen, vises ikke oppdateringer av malen i denne sjekklisten. De vises i sjekklisten som opprettes i første kalender-uke etter oppdatering av malen.

De ulike statusene vises også når du åpner en PDF-rapport fra en sjekkliste. Kolonnen Utført viser en sammenlagt status og hver ukedag viser de ulike status-ikonene.

Multiple states report

Denne versjonen av InField innholder også noen mindre forbedringer. Klikk på en tagg i en sjekkliste og gå deretter tilbake. InField navigerer til utgangspunktet og fremhver taggen du klikket på. Vi har også fikset en feil med sortering av lange lister i maler som oppsto for noen av brukerne som kjører InField på Windows OS.

# Versjon 8.3 - 15. februar 2021

Metering

Hvis ditt kompetanseområde er Måletekniker, finner du nå dette som et egen valg i rolle-listen under Profil. Maler sorteres etter rollen som er valgt i denne listen, slik at du lett kan se relevante oppgaver.

I denne versjonen av InField har vi også rettet noen mindre feil ved merking av utstyr og navigering i 3D-modellen og ved sortering av maler når en mal ble slettet.

# Versjon 8.2 - 9. februar 2021

Finn enkelt frem til malene som tilhører ditt fagområde med den nye sortingen av fagområder for maler. Du kan se alle og endre kompetanseområde ved å klikke på Profil-ikonet i sidemenyen.

My discipline

I tillegg er det et nytt formatteringsvalg for maler. Du kan sette inn et linjeskift med Enter + Shift når du legger til oppgaver. Slik kan du for eksempel lage punktlister med hjelp av minustegn-knappen.

Dato-formatet i InField kan nå også settes til MM/DD/ÅÅ i konfigurasjonen av InField.

# Versjon 8.1 - 2. februar 2021

Denne versjonen av InField inneholder flere spennende nyheter! Bruk den nye valget Utvidet planlegging når du skal opprette maler for rutinerunder som utføres hver andre, tredje eller fjerde uke. Når en sjekkliste opprettes fra denne malen, plasseres sjekkliste-elementene i de tildelte ukene.

Advanced scheduling

Når en sjekkliste som er basert på en mal er utført, kan du åpne tidligere rapporter for sjekklisten og deretter laste den ned som en PDF-fil.

Vi har også rettet noen feil, som at du ikke kunne velge norsk språk i enkelte prosjekter i InField.

# Versjon 8.0.2 - 19. januar 2021

Denne versjonen av InField retter en feil av ukenummerering som oppsto for enkelte brukere når de opprettet sjekklister fra maler. I tillegg har vi forbedret koden som InField bruker, men følg med i våre neste versjoner som vil inneholde mer spennende brukerfunksjonalitet.

# Versjon 8.0.1 - 11. januar 2021

Nå kan du skrive ut interaktive P&ID-filer fra InField. Klikk på den nye PDF-knappen som du finner i meny-linjen over den interaktive filen. Deretter åpnes en standard PDF-fil hvor du kan klikke Skriv ut.

Print interactive P&IDs

# Versjon 8.0 - 5. januar 2021

# Jobbe med sjekklister uten nettverk

Årets første versjon av InField gjør det mulig å jobbe med sjekklister på mobile enheter når du ikke er tilkoblet et nettverk. Når du velger Offline modus fra ikonet Flere valg (...) øverst til høyre på Sjekklister-siden blir sjekklisten tilgjengelig på enheten du laster ned fra.

Når du ikke er tilkoblet et nettverk, vises mindre 3D-modeller, siste trend-verdi, attributter og dokument-kategoriene du valgte ved nedlasting. Arbeidsordrer og bilder vises ikke i offline modus.

Alle endringene du gjør på en sjekkliste oppdateres når enheten på nytt tilkobles nettverket. Merk at du kan skjule siden med endringer mens du er i offline modus, men endringer lagres ikke hvis du lukker denne siden eller nettleseren med InField.

# Enklere bruk av Maler

Disse nyttige funksjonene er nå tilgjengelig for Maler:

Template improvements

# Version 7.4 - 14. desember 2020

I denne versjonen av InField har vi forbedret og fjernet flere mindre feil slik at du opplever en mer stabil applikasjon. De fleste av disse forbedringene er gjort i koden til systemet, men disse vil du nok legge merke til:

 • Fagområde-info ble tidligere vist til høyre på Maler-siden. Dette finner du nå i stedet rett under mal-navnet på venstre side.
 • Veldig lange mal-navn vises nå korrekt på Maler-siden.
 • Tidsserier blir nå valgt, og ikke bare merket når du søker i tagger.
 • Noen av tekstene i brukergrenssnittet er forbedret.
 • Linken mellom Utstyrshistorikk (hvis dette brukes) og oversikten over tagger er rettet.

# Versjon 7.2 - 1. desember 2020

# Vise aktiviteter for arbeidsordrer

Planlagte aktiviteter for en arbeidsordre vises nå i InField. Velg en arbeidsordre og klikk på Aktiviteter i panelet på høyre side for å se flere detaljer, som planlagt arbeid, varighet og gjenstående arbeid. Du kan også se aktivitets-IDen på sjekklister som er based på objekter.

Work order operations

# Sortere arbeidsordrer

Når du søker etter en arbeidsordre, kan du enten bruke søkefeltet eller sortere kolonnene på en arbeidsplan. Dette finner du i denne versjonen av InField. Klikk på en kolonne-overskrift for å sortere tabellen alfabetisk eller stigende og synkende for Dato-kolonnen.

# InField for iOS-enheter

InField støtter nå Apple sitt iOS operativsystem. Dette betyr at du kan bruke InField på en Apple-enhet, som iPhone eller iPad.

# Versjon 7.1 - 19. november 2020

Active revisions

Under Revisjoner (for SAP-brukere) finner du nå en inndeling av aktive og ikke aktive arbeidsplaner. Arbeidsplaner med systemstatus REL er tilgjengelige under Aktive, mens arbeidsplaner med alle andre statuser finner du under Øvrige. Merk at dette kun er tilgjengelig når filtrering på revisjonsstatus er definert i oppsettet av InField.

Vi har også rettet en feil slik at du nå kan klikke på linkene til tagger under Objekter på side-panelet for arbeidsordrer.

# Versjon 7.0 - 4. november 2020

# Maler og sjekklister for rutinerunder

Nå er det enkelt å jobbe med sjekklister for daglige og ukentlige rutinerunder i InField:

 • Opprett maler med typiske oppgaver som utføres på rutinerunder (dette krever ekstra tilgang)
 • Opprett sjekklister basert på malene med ett enkelt klikk
 • Finn opprettede sjekklister for rutinerunder på Sjekkliste-siden, merk av oppgaver når de er utført og del listen med kollegaer
 • Last ned en rapport i PDF-format når rutinerunden er avsluttet

Checklist Routine rounds

# Versjon 6.9 - 16. oktober 2020

# Sjekklister tilgjengelig i frakoblet modus

Med denne versjonen av InField kan du jobbe med sjekklister selv om du ikke er tilkoblet et nettverk. De samme funksjonene for sjekklister er tilgjengelig både i til- og frakoblet modus bortsett fra å legge til bilder. Dette krever at du er tilkoblet et nettverk.

Merk også disse viktige rettelsene:

 • Statusen på sjekklister kunne endre seg hvis internett-tilkoblingen ikke var stabil. For eksempel kunne utførte sjekklister bli gjenåpnet hvis nettverket byttet mellom å være til- og frakoblet. Dette er rettet og et ustabilt nettverk påvirker ikke lenger sjekklister.

 • Tidsstemplet for sist oppdaterte kildedata på Arbeidsordre-siden ble ikke alltid vist hvis kildesystemet var SAP. Dette er rettet slik at du vet hvilke data du har tilgang til når du jobber med arbeidsordrer.

# Versjon 6.8.0 - 2. oktober 2020

# Bedre navigering for sjekklister på mobile enheter

Nå er det enda enklere å finne frem til sjekklister på mobile enheter. På Hjem-siden klikker du Åpne sjekklister for å se dine sjekklister eller opprette nye sjekklister. Klikk på Arkiverte sjekklister for å se sjekklister som er lukket.

Navigering sjekkliste mobil

# Versjon 6.6 - 15. september 2020

# Søk etter arbeidsordrer i en arbeidsplan

Når du jobber med revisjoner og arbeidsplaner kan du nå enkelt søke etter arbeidsorder i en arbeidsplan. Skriv inn hvilken som helst del av id-en til en arbeidsordre i søkefeltet plassert øverst på Arbeidsplan-siden.

Søk arbeidsordre

# Versjon 6.5.8 - 8. september 2020

# Vise dokumenter med ulike fil-format

InField kan nå vise dokumenter med alle typer fil-format, hvis dette er definert i oppsettet. Tidligere var det kun mulig å vise PDF- og SVG-filer.

# Versjon 6.5.4 - 5.august 2020

# Generelle forbedringer

Denne sommeren har vi i Cognite rettet mindre feil, økt program-ytelsen og forbedret brukeropplevelsen av InField.

# Versjon 6.5.0 - 6.juli 2020

# Revisjoner på Hjem-siden

Revisjoner er nå tilgjengelig på Hjem-siden. Den aktive arbeidsplanen ligger øverst i listen. Du kan også bla gjennom arbeidsordrer og åpne arbeidsordrer som sjekklister, uten å forlate Hjem-siden.

revisions

# Versjon 6.4.0 - 1.juli 2020

# Hjem-siden til Infield er forbedret

Hjem-siden til InField er oppdatert. Nå kan du enkelt navigere mellom åpne og arkiverte sjekklister. Klikk på pluss-tegnet ved sjekklistens overskrift for å opprette nye sjekklister. Under navnet til sjekklisten vises statusen til sjekklistens elementer. Merk at listen med Nylig sett på nå er tilgjengelig i globale søk.

New home page

# Endret redigeringsvalg for sjekklister opprettet fra objekter

Redigeringsvalgene for sjekklister som er opprettet fra objekter i arbeidsorderer er endret. Disse sjekklistene kan ikke endre navn og du kan ikke legge til eller fjerne elementer.

# Versjon 6.3.0 - 17. juni 2020

# Legge til ny status for sjekklister

Det er nå enda enklere å legge til en ny status for sjekklister. Når du oppretter en sjekkliste, skriv inn navnet på sjekklisten, klikk på Legg til flere statuser og trykk deretter på Enter/Return. Nå kan du legge til den nye statusen.

State creation

# Versjon 6.2.0 - 3. juni 2020

# Forbedret brukeropplevelser i 3D-perspektivet

Brukeropplevelsen i 3D-perspektivet er forbedret: Du kan legge til bilder i sjekklister og det er enda enklere å legge til kommentarer og vise/skjule seksjonen nederst i vinduet.

images in checklist

# Sortere arbeidsordrer i 3D-perspektivet

Du kan nå sortere arbeidsordrer etter tidsfrist. Det vil også snart være mulig å sortere etter område og arbeidspakker.

filter work orders

# Versjon 6.1.2 - 26. mai 2020

# Nytt Support-system

Support-systemet i Cognite bruker nå Intercom slik at vi kan gi enda bedre støtte til våre kunder.

support system

# Versjon 6.0 - 12. mai 2020

# Utvidet Søk-funksjon

Klikk på Søk-ikonet for å bla mellom trender, tagger og dokumenter som er nylig sett på og søk globalt etter tagger, trender og dokumenter i Søk-feltet.

global_search

# Se arbeidsordre-data og bla i varslinger

 • Se åpne arbeidsordrer og detaljer som beskrivelse, forfallsdato, status og roller fra menyen eller fra oversiktsiden.
 • Opprett sjekklister med objekter i en arbeidsordre uten å gå ut av InField med knappen Lag sjekkliste.
 • Bla i varslinger og se varslingshistorikk sortert etter dato fra Varslinger. Merk at dette kun er tilgjengelig for kunder med konfigurert arbeidsorde-data.

sap_workorders

# Versjon 5.0 - 28. april 2020

# Operation Support endrer navn til InField

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Cognite sine produkter og tjenester basert på kundens behov. Operation Support har utviklet seg og retter seg nå inn mot flere felt-aktiviteter som vedlikehold og planlegging av oppgaver. Operation Support har derfor endret navn til InField.

InField er forsatt like tilgjengelig som før, men nå med et tilpasset produktnavn.

infield logo

# Bilder i sjekklister

Du kan nå legge til bilder i sjekklister via PC og mobile enheter. Legg til et bilde ved å klikke på knappen More for å åpne menyen for sjekklister og klikk deretter Add image. Ta et bilde med kameraet på telefonen og legg til bildet i sjekklisten. Du kan også legge til en beskrivelse av bildet (valgfritt).

images on checklists

# Versjon 4.15.0 - 22. april 2020

# Vise åpne arbeidsorder fra 3D

I 3D-perspektivet kan du nå se alle åpne arbeidsordrer i området. Klikk på Dokumentmappe-ikonet, som er plassert over Sjekkliste-ikonet, og listen med åpne arbeidsordrer i området vises straks. Velg deretter en arbeidsordre for å se innholdet i denne arbeidsordren og detaljer om arbeidsordren. Dette vises nederst i vinduet.

# Versjon 4.14.0 - 24. mars 2020

# Sjekklisteoppdatering

Hvis du arkiverer eller fjerner en sjekkliste fra listene dine, påvirker ikke dette visningen av listene hos kollegaene dine.

# Redusert antall roller i profilen

Vi har redusert antallet roller i profilseksjonen for å hjelpe oss å få bedre innsikt i bruken av applikasjonen.

# Versjon 4.13.0 - 18. mars 2020

# Initialene dine vises i profilen din

Profilen viser nå initialene dine.

initial in profile

# Versjon 4.12.0 - 10. mars 2020

# Knapper har fått nytt utseende

Vi har oppdatert alle knapper i applikasjonen slik at de har det samme utseendet.

# Sideinndeling for trender

Hvis det er mye trenddata knyttet til en tagg, deler vi informasjonen over flere sider.

Følg linken fra profilseksjonen for å lese vår personvernerklæring.

# Versjon 4.11.0 - 4. mars 2020

# Legg til tagger på sjekklister

Du kan legge til tagger på sjekklister ved å klikke på pluss-knappen både i navigasjonsfeltet øverst, og i nylig viste tagger. For å vise knappen trykker og holder du på tagg-navnet og beskrivelsen. Klikk på pluss-knappen for å åpne en liste der du kan velge hvilke sjekklister taggen skal legges til på.

Legge til tagger på sjekklister

# Klikkbare sjekklistenavn i 3D

Du kan navigere til hjemskjermen der dine aktive sjekklister er åpne, ved å klikke på sjekklistenavnet i 3D.

clickable checklist name

# Versjon 4.10.0 - 25. februar 2020

# Mindre forbedringer

I denne versjonen har vi fokusert på feilrettinger og mindre grensesnittforbedringer.

# Versjon 4.9.0 - 19. februar 2020

# Profil-seksjon

I denne versjonen innfører vi en profil-seksjon i Operation Support. I det nye innloggingsvinduet kan du velge rolle (valgfritt) og hvilken installasjon du jobber på. Operation Support husker innstillingene dine neste gang du logger deg inn. Du kan oppdatere innstillingene på profilsiden din.

Profil-seksjon

# Versjon 4.8.0 - 10. februar 2020

# Opprette sjekklister fra objektlister

Du kan nå opprette sjekklister fra objektlister på åpne arbeidsordre, eller legge til sjekklister som allerede er laget av kollegaene dine. (Denne funksjonen er bare tilgjengelig på installasjoner der arbeidsordre er aktivert).

Opprette sjekklister fra objektlister

# Versjon 4.7.0 - 30 januar 2020

# Arkivere flere sjekklister

Du kan nå arkivere flere sjekklister samtidig ved å først velge dem på siden med åpne sjekklister.

Arkivere flere sjekklister

# Dupliserte elementer i sjekklister

Du kan nå legge til dupliserte elementer på sjekklister. Dupliserte tagger i sjekklister vises med nummerering foran tagg-ID-en, for eksempel (1), (2), osv. Du kan også se de dupliserte sjekkliste-elementene i 3D-visningen.

Dupliserte elementer i sjekklister

# Resten av siden er deaktivert når du legger til elementer på en sjekkliste

Vi har deaktivert andre deler av siden for å hindre uønskede interaksjoner mens du legger til elementer på en sjekkliste.

Deaktivert side

# Versjon 4.6.0 - 21. januar 2020

# Rekkefølgen på oversiktsiden samsvarer med menyen

Vi har oppdatert rekkefølgen på oversiktsiden slik at den samsvarer med rekkefølgen på sidemenyen i applikasjonen.

# Versjon 4.5.2 - 13. januar 2020

# Kritiske rettinger

We fixed the recent issues with joining a checklist and the scanning features.

# Versjon 4.5.0 - 8. januar 2020

# Generere PDF basert på sjekkliste med lange titler

In this release, we fixed issues related to generating PDF files from checklists with long names.

# Forbedret søk

We improved the accuracy of search results. Now, you can search assets with both tag name and description. The exact match will appear on top results no matter if you typed it with or without dashes.

Improved search

# Versjon 4.4.0 - 11.desember 2019

# Arkiverte sjekklister

Select "View All Checklist" to navigate to a new page where you can find all your archived and open checklists. You can restore your archived checklists or remove them permanently

Archived checklists

# Forbedret opplevelse av sjekkliste-elementer i 3D

By simplifying the steps for editing states of checklist items and adding comments, we improved the overall experience of checklists on 3D. Now, you can add comments or edit state with a few clicks.

# Versjon 4.3.0 - 3. desember 2019

# Øyeblikkelig tilgang til lokasjon

On the tag overview page, you can see where the tag is located on the plant. Clicking "View 3D Model" still takes you directly to the detailed 3D model where you can see the detailed surroundings of the tag.

3D area overview

This is now available for selected plants only. We are working on enabling this for more plants.

# Versjon 4.2.0 - 26. november 2019

# Rettet bug for PDF-dokumenter som ikke åpnes korrekt på telefon

We have fixed a bug where PDF documents did not open correctly. Clicking on a document now opens the file in your default PDF viewer. We recommend that plants that use digital redline markups in PDFs set Adobe Acrobat as the default PDF viewer to make sure that all redlines display correctly.

# Rettet bug for interaktive P&ID-er som fikk appen til å krasje

We have also fixed the bug that caused some P&IDs to crash the application. The cause was a small problem related to certain highlighted tags in the P&IDs, which should now not occur any more.

# Versjon 4.1.0 - 19. november 2019

# Se fullt tagg-navn og beskrivelse i overskrift

On the mobile version, you can now click the header to see the full tag name and description.

Tag header

# Nye hjelpesider

We've redesigned the help section with a new menu structure and replaced the in-app help sections with links to the online help pages. This gives you more up-to-date help directly from the app and allows us to communicate the updates in a richer way (more images and videos).

New help section

# Versjon 4.0.0 - 7. november 2019

# Smøreoljeinformasjon

Lube oil data is now included in the properties section, and you can easily find information about which lube oil and what quantity to use for an asset. Navigate to an asset (typically pumps, motors, gearboxes), click "Properties", and scroll down to the lube oil section.

Lube oil data

# Versjon 3.0.0 - 6. november 2019

# Arbeidsordre og utstyrshistorikk

Big news: we've added work order and equipment history information to each tag. Navigate to a tag and click the "Work orders" or "Equipment history" tabs to see if there is any work planned, or how previous problems have been solved. The object list and operations section of work orders is coming soon!

Work orders and Equipment history

This feature is only available for selected plants for the time being!

# Versjon 2.12.0 - 21. oktober 2019

# Gruppere sjekkliste per område

We´ve added the ability to group checklists by area. Click the context menu and select "Group list by area." If you change your mind, click the "Ungroup by area" to revert the list to the original order. This feature is only available for plants where area code is enabled.

Group checklists by area

# Versjon 2.11.0 - 15. oktober 2019

# Forbedret brukergrensesnitt for sjekklister

We've made significant changes to the design of checklists on mobile, to add more space for the actual lists. Also, we have reorganized the menu pop-ups and changed the flows for adding comments and adding and deleting checklist items, so that you don't have to scroll to the top to confirm.

Improved checklist items

# Rettet bug for søkeboks som ikke blir borte

We have fixed a bug on the desktop version where the search dropdown didn't go away unless you completed a search or clicked a search result.

# Versjon 2.10.0 - 2. oktober 2019

# Se sjekkliste-elementer i 3D på telefon

We are delighted to release a significant update to the 3D viewer on mobile devices! A common request has been to be able to see other checklist items in your current surroundings. With our latest software version, when you view a 3D model on a tag, you can now select a button to show all checklist items within your area.

All checklist items within the currently visible area have a small card. You can use this card to zoom to the tag and open up the checklist status and comments. You can also change the status and add comments to checklist items directly from the 3D view. When you set a checklist item to "completed", it is removed from the view, and only active items are visible.

Checklist items in 3D

Let us know what you think of the new features, and how we can improve them further.

# Versjon 2.9.0 - 23. september 2019

# Rettet bug for sjekkliste

We fixed a bug that made it complicated to add comments to checklist items. We are working hard on making the checklists a fantastic tool for you, and are releasing significant improvements in the coming weeks!"

# Annullerte dokumenter

We've received feedback that including voided documents in Operation Support was confusing. We now hide all documents that are marked as voided in the document source systems from Operation Support.

# Forbedret 3D på telefon

We have done a small upgrade on how we select objects to show in the 3D model on the phone (when we show only the area around the tag). You reported issues with certain objects being invisible, and we now handle this in a different way to make the resulting view less confusing.

# Versjon 2.8.0 - 17. september 2019

We have now redesigned the documents page on each tag to make the documents easier to find. At the top, you will always find your 5 most recently viewed documents for this tag.

Recently viewed documents

# Versjon 2.7.0 - 3. september 2019

We have completely redesigned the top bar and side menu. On the desktop: click the menu icon in the top left-hand corner to expand and see the descriptions for each item.

New side menu

We have also updated how elements load on the tag overview page to reduce the chance of clicking the wrong button.

# Versjon 2.6.0 - 22. august 2019

Based on your feedback, we have redesigned the desktop search dropdown to accommodate long text fields. Happy searching!

# Versjon 2.5.0 - 14. august 2019

# Attributtside

We have redesigned the properties page, and you can now set your favorite properties to stay at the top of the page. The favorites are shared between tags, so you don't need to favorite the same properties for all tags.

New properties page

# Mindre rettinger

We've removed unnecessary scroll bars from many sections and pages (showed up on Windows PCs only), fixed issues with trend charts that displayed aggregate values instead of raw values at some zoom levels, and many more.

# Versjon 2.4.0 - 31. juli 2019

# Varslinger

We've seen how intrusive the notifications could be in situations with varying WiFi quality, and have redesigned how the notifications work. Confirmations show as a small grey single-line message (for example, "checklist deleted"), while important issues show as full-width, horizontal bars.

New notifications

# Bildefunksjonalitet

Uploading of images has been a massive success, with thousands of images uploaded so far. Pages with many high-quality images could cause the app to fail, but we have now improved the performance. We'll continue improving the performance in the coming releases.

# Sjekklistefunksjonalitet

When many users each had many checklists, the app would sometimes load slower. The app now loads with the same speed regardless of the number of checklists.

# Versjon 2.3.1 - 15. juli 2019

# Forbedret funksjon på scan

We've rolled out to customers and assets that have a very different tag and nameplate structures. To improve tag scanning, we have made a separate tag scanning workflow to better support these cases. This change does not affect tag scanning at plants where the functionality already worked well.

# Versjon 2.3.0 - 9. juli 2019

# Ny oppstartskjerm

We've introduced a new loading screen in line with Cognite brand identity.

# Y-aksen på trend takler høye tall bedre

When a time series y-axis range had large numbers (typically 10.000 and higher), the charts could look cluttered. We are now displaying large numbers by shortening them to 10k for 10.000, and 1M for 1.000.000.

New loading screen and improved trend axes

# Versjon 2.2.0 - 26. juni 2019

# Advarsel sletting av sjekklister

We've received feedback that it was too easy to unintentionally delete checklists that others were still working on. You now get a warning if you try to delete a checklist that others could still be using. The logic remains the same: if you created a checklist, you can delete it, but that makes the checklist unavailable for others. If you did not create the checklist, you can not delete it (but you can choose to leave the checklist).

# Administrere flere sjekklister

It is now easier to switch between multiple checklists on mobile devices. Click the checklist title to pull down a list of checklists and select the checklist you are looking for.

# Versjon 2.1.0 - 11. juni 2019

# Flere stadier på sjekkliste-elementer

Checklist items can now have multiple states. When you are collaborating with others about a checklist, you can, for example:

 • Use a "started" state to prevent others from starting on the same items.

 • Use multiple states to control progress (for example, "started", "started in field", "finished in field", "completed")

Multiple states in checklists

# Versjon 1.37.0 - 22. mai 2019

# Taggbeskrivelse i sjekklister

We've received feedback that checklist items were difficult to relate to without the description field. We've updated the way we show tags in checklists to include the tag description field.

# Prefikser i sjekkliste-elementer

To make it easier to add tag-based checklists from certain other systems, you can now add checklist items with prefixes. For example, if your work management tool (e.g., SAP or Workmate) uses a prefix for each tag (MyPlant-21PT1019), you don't have to remove the prefix in Excel or other tools before you create a checklist. You can paste the tag list, including the prefixes, directly into the tag field.

# Klikke på andre tagger i 3D-perspektiv

We have fixed an issue where it could be a problem identifying tags when clicking on another asset in the 3D view. It is now easier to click nearby tags and find out what the item is or navigate to the tag directly.

# Sjekklister inkluderer ikke navnet på de som har huket av (kun desktop)

When you collaborate with others, it can be convenient to see who has performed each task. On the desktop, you can now see who checked an item and also when the item was checked. The information is also included when you export the checklist to PDF.

Last Updated: 10/13/2021, 9:10:38 AM