Ga verder naar hoofdinhoud

Excel: Gegevens ophalen uit CDF

Verbind een Cognite Data Fusion (CDF)-project als gegevensbron en gebruik Excel om de CDF-gegevens te doorzoeken, te transformeren en te visualiseren.

info

Voordat u zich kunt aanmelden met uw organisatie-id en gegevens kunt ophalen uit CDF, moet een beheerder zich registreren en uw organisatie toestemming geven om gebruik te maken van Microsoft Power Query for Excel.

 1. Ga naar Excel en selecteer Gegevens > Gegevens ophalen > Uit andere bronnen > Uit OData-feed.

 2. Voer de URL in voor het CDF-project waarmee u verbinding wilt maken:

  https://<cluster>.cognitedata.com/odata/v1/projects/<project>

  • Waarbij <cluster> de naam van het CDF-cluster is, bijvoorbeeld westeurope-1.
  • Waarbij <project> de naam van het CDF-project is, bijvoorbeeld cogtosoorg.
 3. Ga naar het dialoogvenster Verificatie en selecteer Organisatieaccount. Vervolgens kunt u zich aanmelden met uw organisatie-id.

Verificatie
 1. Selecteer Verbinden.

 2. Selecteer een tabel, bijvoorbeeld Tijdreeksen en selecteer vervolgens Gegevens transformeren.

  voorzichtig

  De tabel kan honderdduizenden items bevatten. Selecteer Laden alleen als u inderdaad alle items wilt laden.

  Navigator
 3. U kunt de gegevens nu transformeren met Power Query Editor.

  Als u de gegevensset wilt beperken, kunt u bijvoorbeeld Rijen behouden > Bovenste rijen behouden selecteren en het aantal te behouden rijen opgeven.

  Navigator
 4. Als u de resulterende waarden wilt laden in Excel, selecteert u Sluiten en toepassen.